รู้จักโควิดสายพันธุ์ XAY.2 กลายพันธุ์มาอย่างไร อันตรายแค่ไหน อ่านเลย

06 มกราคม 2566

รู้จักโควิดสายพันธุ์ XAY.2 กลายพันธุ์มาอย่างไร อันตรายแค่ไหน อ่านเลยที่นี่มีคำตอบ หลังพบติดเชื้อเคสแรกแล้วในประเทศ

โควิดสายพันธุ์ XAY.2 พบผู้ติดเชื้อรายแรกแล้วในประเทศ ประเด็นที่ตามมาก็คือเป็นสายพันธุ์แบบไหน และอันตรายแค่ไหน 

 

ล่าสุด น.พ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ (หมอเฉลิมชัย) รองประธานกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา โพสต์ blockdit ส่วนตัว "ร้อยแปดพันเก้ากับหมอเฉลิมชัย" โดยมีข้อความว่า

 

ไทยพบ XAY.2 ไวรัสสายพันธุ์ใหม่เป็นเคสแรกแล้ว แต่ความรุนแรงไม่ได้แตกต่างจากเดิม

 

ในขณะที่สถานการณ์โควิดทั่วโลกกำลังมีการปรับเปลี่ยน 

 

เนื่องจากไวรัสกลายพันธุ์สายพันธุ์ต่างๆมีเป็นจำนวนมาก 

 

แต่ส่วนใหญ่มักจะอยู่ในกลุ่มของโอมิครอน

ประกอบกับมีข่าวเรื่องการเปิดประเทศของจีน ทำให้ผู้คนหันมาสนใจเรื่องชนิดไวรัสสายพันธุ์ต่างๆ

 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รายงานการพบไวรัสสายพันธุ์ใหม่เคสแรกของประเทศ

 

คือ XAY.2 ซึ่งเป็นการผสมระหว่างไวรัสเดลตาและโอมิครอน 

 

รู้จักโควิดสายพันธุ์ XAY.2

ซึ่งพบในโลกเพียง 344 ราย และเพิ่งพบในประเทศไทยเป็นรายแรก

 

ในเบื้องต้นไวรัสสายพันธุ์ดังกล่าว ยังไม่มีข้อมูลว่า มีความสามารถในการแพร่เชื้อและการก่อความรุนแรงแตกต่างไปจากไวรัสสายพันธุ์เดิมแต่อย่างใด

 

ในขณะที่ประเทศจีน พบสายพันธุ์หลักเป็น BA.5.2 และ BF.7

 

ส่วนของประเทศไทยพบสายพันธุ์หลักเป็น BN.1.3 ซึ่งมาจาก BA.2.75

และสหรัฐอเมริกาพบสายพันธุ์หลักเป็น XBB.1.5

 

ไวรัสสายพันธุ์หลักของไทย กับสายพันธุ์หลักของสหรัฐอเมริกามีความสามารถในการแพร่เชื้อและอาการรุนแรงที่ใกล้เคียงกัน

 

ส่วนไวรัสของจีนขณะนี้ ถือว่ามีความสามารถในการแพร่เชื้อและก่อความรุนแรงได้น้อยกว่า

 

ส่วนไวรัส XAY.2 ที่เพิ่งพบ ต้องติดตามต่อไปว่า จะมีมากขึ้นมากน้อยเพียงใด และจะมีความสามารถในการแพร่เชื้อและการก่อที่รุนแรงมากน้อยเพียงใด