วันหยุดธนาคาร-วันหยุดราชการ-วันพระเดือนตุลาคม 65 มีวันไหนบ้างเช็คที่นี่

27 ก.ย. 2565 | 06:34 น.

วันหยุดธนาคารเดือนตุลาคม 65 ได้หยุดวันไหนบ้าง หยุดกี่วัน พร้อมเช็ควันหยุดราชการเดือนนี้ มีวันหยุดยาวหรือไม่ วันพระตรงกับใด ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดที่นี่

อัพเดทวันหยุดเดือนตุลาคม 2565 เดือนนี้มีวันหยุดหลายวัน ซึ่งจะตรงกับวันไหนบ้างนั้น "ฐานเศรษฐกิจ"ได้รวบรวมวันหยุดของแต่ละหน่วยงานมานำเสนอ ทั้งวันหยุดธนาคาร วันหยุดราชการ วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ วันพระ โดยจะตรงกับวันไหนบ้างนั้น สามารถตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดที่นี่ 

 

วันหยุดธนาคารเดือนตุลาคม 2565(ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย) 

  • วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
  • วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565 วันหยุดเพิ่มเติม
  • วันจันทร์ที่  24 ตุลาคม 2565 ชดเชยวันปิยมหาราช (วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565) 

วันหยุดธนาคารเดือนตุลาคม 2565(ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย) 

 


 

 

วันหยุดราชการเดือนตุลาคม 2565(ตามประกาศของครม.) 

  • วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565  วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
  • วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565 (วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษประจำปี 2565)
  • วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2565  วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช (วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565วันปิยมหาราช)

 

วันพระเดือนตุลาคม 2565

  • วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด 
  • วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565(วันออกพรรษา) ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด 
  • วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565 แรม 8 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด  
  • วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2565  แรม 14 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด 

วันพระเดือนตุลาคม 2565