svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

วันหยุดตุลาคม 65 ราชการ-ธนาคารได้หยุดวันไหนบ้าง มีวันหยุดยาวหรือไม่

19 กันยายน 2565

วันหยุดเดือนตุลาคม 2565 มีวันหยุดราชการ-วันหยุดยาววันไหนบ้าง ธนาคารได้หยุดหรือไม่ กางปฏิทินตรวจสอบได้เลยที่นี่

เดือนตุลาคม 2565 ที่กำลังจะมาถึง มีวันหยุดหลายวัน ทั้งวันหยุดราชการ วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ วันหยุดยาว ซึ่งวันหยุดทั้งหมดจะตรงกับวันใดบ้าง และเนื่องในโอกาสอะไร วันนี้"ฐานเศรษฐกิจ"ได้รวบรวมมานำเสนอ ซึ่งจะมีทั้งข้อมูลของวันหยุดราชการ วันหยุดธนาคาร และสรุปวันหยุดยาวว่าตรงกับวันใดบ้าง ตรวจสอบข้อมูลได้เลย 


วันหยุดราชการเดือนตุลาคม 65 (ตามประกาศของครม.) 

  • วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565  วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
  • วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565 (วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษประจำปี 2565)
  • วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2565  วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช (วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565วันปิยมหาราช )
     

สรุปเดือนตุลาคม 2565 มีวันหยุดยาว 2 ช่วง ได้แก่

  • วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565  วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และรัฐประกาศให้วันวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษประจำปี 2565 เมื่อรวมกับวันหยุดสุดสัปดาห์เสาร์ -อาทิตย์ ส่งผลให้กลายเป็นวันหยุดยาว 4 วันติด (วันพฤหัสบดี 13 -วันอาทิตย์ 16  ตุลาคม 2565)

 
 

  • วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2565  วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช (วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565 วันปิยมหาราช ) เมื่อรวมกับวันหยุดสุดสัปดาห์เสาร์ -อาทิตย์ ทำให้มีวันหยุดยาว 3 วัน

วันหยุดธนาคารเดือนตุลาคม 2565(ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย) 

  • วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
  • วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565 วันหยุดเพิ่มเติม
  • วันจันทร์ที่  24 ตุลาคม 2565 ชดเชยวันปิยมหาราช (วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565) 

 

วันหยุดธนาคารเดือนตุลาคม 2565(ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย)