วันพระเดือนกันยายน - ธันวาคม 65 ตรงกับวันใด เช็คเลยที่นี่

10 กันยายน 2565

วันพระเดือนกันยายน - ธันวาคม 2565 เช็คเลยตรงกับวันที่เท่าไร วันใดบ้าง วันออกพรรษาวันไหน พร้อมอัพเดทวันสำคัญและวันไหว้เจ้าจีนที่เหลือของปีนี้ สายบุญสายธรรมกางปฏิทินตรวจสอบข้อมูลได้เลยที่นี่

เหล่าสายบุญสายธรรมทั้งหลายเตรียมกางปฏิทินเช็ควันพระที่เหลือของปีนี้ได้ที่นี่ โดย"ฐานเศรษฐกิจ"ได้รวบรวมวันพระตั้งแต่เดือนกันยายน - ธันวาคม 2565 ซึ่งจะตรงกับวันไหนบ้าง และวันพระใหญ่ วันออกพรรษา 2565 จะตรงกับวันใด สามารถตรวจสอบข้อมูลวันทั้งหมดได้ที่นี่ 

 

วันพระเดือนกันยายน 2565

 • วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบ  
 • วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบ  
 • วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565 แรม 8 ค่ำ เดือนสิบ 
 • วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565 แรม 15 ค่ำ เดือนสิบ  

 

วันพระเดือนตุลาคม 2565

 • วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด 
 • วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565(วันออกพรรษา) ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด 
 • วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565 แรม 8 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด  
 • วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2565  แรม 14 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด 

 

วันพระเดือนพฤศจิกายน 2565

 • วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบสอง 
 • วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบสอง  
 • วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 แรม 8 ค่ำ เดือนสิบสอง  
 • วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 แรม 15 ค่ำ เดือนสิบสอง  

 
วันพระเดือนธันวาคม 2565

 • วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนอ้าย 
 • วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนอ้าย 
 • วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 แรม 8 ค่ำ เดือนอ้าย 
 • วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565  แรม 14 ค่ำ เดือนอ้าย
 • วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนยี่  
   

วันพระเดือนกันยายน - ธันวาคม 65

 

 

 

 

นอกเหนือจากวันพระไทย วันพระใหญ่แล้ว วันนี้ "ฐานเศรษฐกิจ"ยังได้รวบรวมข้อมูลวันสำคัญและวันไหว้เจ้าจีนตั้งแต่เดือนกันยายน - ธันวาคม 2565 มานำเสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 • วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 ไหว้พระจันทร์ (ไหว้ตงชิวโจ่ย)
 • วันที่ 26 กันยายน - 4 ตุลาคม 2565 เทศกาลกินเจ
 • วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 วันไหว้ขนมบัวลอย(ไหว้ตังโจ่ย)

วันพระ-วันสำคัญและวันไหว้เจ้าจีนเดือนกันยายน - ธันวาคม 2565