svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

กันยายน -ธันวาคม 65 เช็คเลยราชการ-ธนาคาร หยุดวันไหนบ้าง มีวันหยุดยาวหรือไม่

28 สิงหาคม 2565

วันหยุดเดือนกันยายน-ธันวาคม 2565 เช็คเลยวันหยุดราชการ-วันหยุดธนาคารตรงกับวันที่เท่าไร มีวันหยุดยาววันไหนบ้าง อัพเดทข้อมูลวันหยุดที่เหลือของปี 2565 ที่นี่

เหลืออีกไม่กี่วัน จะก้าวเข้าสู่เดือนเก้า เดือนกันยายน 2565 โดยในเดือนนี้เหล่าข้าราชการ พนักงานบริษัทฯทั้งหลาย อาจจะไม่ค่อยปลื้มเท่าไร เพราะไม่มีวันหยุดราชการ วันหยุดพิเศษ หรือ วันหยุดยาวใดใดเลย จะมีเพียงวันหยุดสุดสัปดาห์เสาร์ - อาทิตย์ตามปกติเท่านั้น อย่างไรก็ตามเมื่อลองกางปฏิทินดูวันหยุดของเดือนอื่นๆที่เหลือของปีนี้ ก็พบว่ามีวันหยุดอีกหลายวัน ทั้งวันหยุดราชการ วันหยุดราชการเพิ่มเติม วันหยุดธนาคาร และวันหยุดยาว

 

สำหรับวันหยุดที่เหลือของปีนี้ จะมีวันไหนบ้างนั้น "ฐานเศรษฐกิจ"รวบรวมมานำเสนอดังต่อไปนี้


วันหยุดราชการตั้งแต่เดือน ก.ย.- ธ.ค. 65 (ตามมติ ครม.)

เดือนกันยายน 2565 

 • ไม่มีวันหยุดราชการ วันหยุดธนาคาร

 

เดือนตุลาคม 2565 

 • วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565  วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
 • *วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565 (วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษประจำปี 2565)
 • วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2565  วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช (วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565วันปิยมหาราช)
   

เดือนพฤศจิกายน 2565 (วันหยุดพิเศษเฉพาะกรุงเทพและปริมณฑล)

 • วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 วันหยุดพิเศษไทยจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค
 • วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 วันหยุดพิเศษไทยจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค
 • วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 วันหยุดพิเศษไทยจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค


เดือนธันวาคม 2565 

 • วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 
 • วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2565  วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ (วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 วันรัฐธรรมนูญ )
 • *วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565 (วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษประจำปี 2565)
 • วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2565 วันสิ้นปี 
   

วันหยุดธนาคาร ตั้งแต่เดือน ก.ย.- ธ.ค. 65 (ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย) 

เดือนตุลาคม 2565

 • วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
 • *วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565 วันหยุดเพิ่มเติม
 • วันจันทร์ที่  24 ตุลาคม 2565 ชดเชยวันปิยมหาราช (วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565) 

 
เดือนธันวาคม 2565

 • วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ 
 • วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2565 ชดเชยวันรัฐธรรมนูญ  (วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 ) 

วันหยุดธนาคาร 2565

นอกจากวันหยุดราชการและวันหยุดธนาคารที่นำเสนอ วันนี้"ฐานเศรษฐกิจ"ยังได้รวบรวมวันหยุดยาวที่เหลือของปีนี้ โดยจะมีวันไหนบ้าง เช็คเลย

 

เดือนตุลาคม 2565 
เดือนตุลาคม 2565 มีวันหยุด 7 วัน เริ่มตั้งแต่ 

 • วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565  วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และรัฐประกาศให้วันวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษประจำปี 2565 เมื่อรวมกับวันหยุดสุดสัปดาห์เสาร์ -อาทิตย์ ส่งผลให้กลายเป็นวันหยุดยาว 4 วันติด (วันพฤหัสบดี 13 -วันอาทิตย์ 16  ตุลาคม 2565)

 
 

 • วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2565  วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช (วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565 วันปิยมหาราช ) เมื่อรวมกับวันหยุดสุดสัปดาห์เสาร์ -อาทิตย์ ทำให้มีวันหยุดยาว 3 วัน

 
 

เดือนธันวาคม 2565 
เดือนธันวาคม 2565 มีวันหยุดยาว 3 ช่วง ได้แก่

 • วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เมื่อรวมกับวันหยุดสุดสัปดาห์เสาร์ -อาทิตย์ ทำให้มีวันหยุดยาว 3 วัน (วันเสาร์ที่ 3 - วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 )
   

 

 • ต่อมาในวันวันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2565  วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ (วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 วันรัฐธรรมนูญ )เมื่อรวมกับวันหยุดสุดสัปดาห์เสาร์ -อาทิตย์ ทำให้มีวันหยุด 3 วัน (วันเสาร์ที่ 10 -วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2565)

 
 

 • ช่วงส่งท้ายปี รัฐได้ประกาศให้วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษประจำปี 2565 และในวันวันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2565 วันสิ้นปี และเมื่อรวมกับวันหยุดปีใหม่คือวันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2566 และวันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2566 ซึงเป็นวันหยุดชดเชยปีใหม่ 2566 ส่งผลให้ช่วงส่งท้ายปีมีวันหยุดยาวรวม 4 วัน