วันหยุดเดือนกันยายน 65 วันสำคัญ วันพระ ตรงกับวันไหนบ้าง เช็คเลย

30 ส.ค. 2565 | 23:02 น.

วันหยุดเดือนกันยายน 2565 มีวันหยุดราชการหรือไม่ วันสำคัญมีวันอะไรบ้าง พร้อมเช็ควันพระไทย -วันพระจีน เทศกาลกินเจ วันไหว้พระจันทร์ ตรงกับวันที่เท่าไร เตรียมปากกามาวงที่ปฏิทินกันได้เลย

เดือนกันยายน 2565 ถือเป็นอีกหนึ่งเดือนที่ไม่มีวันหยุดราชการ วันหยุดนักขัติฤกษ์ หรือ วันหยุดธนาคารเลย โดยมีเพียงวันหยุดเสาร์ -อาทิตย์ตามปกติเท่านั้น อย่างไรก็ดีในเดือนนี้ มีวันสำคัญหลายวัน โดยเฉพาะพี่น้องคนไทยเชื้อสายจีน ในเดือนนี้จะมีวันไหว้พระจันทร์และเทศกาลกินเจ ซึ่งวันสำคัญดังกล่าวจะตรงกับวันไหนบ้าง "ฐานเศรษฐกิจ"รวบรวมมานำเสนอดังนี้

 

วันสำคัญและวันไหว้เจ้าจีนเดือนกันยายน 2565

 • วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 ไหว้พระจันทร์ (ไหว้ตงชิวโจ่ย)
 • วันที่ 26 กันยายน - 4 ตุลาคม 2565 เทศกาลกินเจ

 

วันพระจีนเดือนกันยายน 2565

 • วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 วันจับโหงว 
 • วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 วันชิวอิก 

 

วันพระไทยเดือนกันยายน 2565

 • วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบ  ปีขาล
 • วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบ  ปีขาล
 • วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565 แรม 8 ค่ำ เดือนสิบ ปีขาล
 • วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565 แรม 15 ค่ำ เดือนสิบ  ปีขาล

 

 

วันพระเดือนกันยายน 2565 วันพระไทย

วันสำคัญเดือนกันยายน 2565 

 • วันที่ 1 กันยายน 2565 วันสืบ นาคะเสถียร
 • วันที่ 2 กันยายน 2565 วันเกษตรแห่งชาติ
 • วันที่ 10 กันยายน 2565 วันไหว้พระจันทร์ 
 • วันที่ 11 กันยายน 2565 วันกอดสุนัขแห่งชาติ
 • วันที่ 15 กันยายน 2565 วันศิลป์ พีระศรี
 • วันที่ 16 กันยายน 2565 วันโอโซนโลก
 • วันที่ 19 กันยายน 2565 วันพิพิธภัณฑ์ไทย
 • วันที่ 20 กันยายน 2565 วันเยาวชนแห่งชาติ  , วันอนุรักษ์รักษาคูคลองแห่งชาติ
 • วันที่ 21 กันยายน 2565 วันสันติภาพโลก ,วันประมงแห่งชาติ
 • วันที่ 22 กันยายน 2565 วันคาร์ฟรีเดย์ ,วันแรดโลก
 • วันที่ 24 กันยายน 2565วันมหิดล ,วันสารทไทย
 • วันที่ 26 กันยายน 2565 เทศกาลกินเจ
 • วันที่ 27 กันยายน 2565 วันทะเลโลก ,เทศกาลกินเจ
 • วันที่  28 กันยายน 2565 วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก  ,วันพระราชทานธงชาติไทย , เทศกาลกินเจ
 • วันที่ 29 กันยายน 2565 วันหัวใจโลก ,เทศกาลกินเจ
 • วันที่ 30 กันยายน 2565 เทศกาลกินเจ
   

วันหยุดเดือนกันยายน 65 วันสำคัญ วันพระ ตรงกับวันไหนบ้าง เช็คเลย