ชุดตรวจโควิด ATK เตรียมจัดสรรคลินิกชุมชนอบอุ่นทั่ว กทม. 124 แห่ง 27 ก.ย.นี้

23 ก.ย. 2564 | 02:08 น.

ชุดตรวจโควิด ATK เตรียมจัดสรรให้คลินิกชุมชนอบอุ่นทั่ว กทม. 124 แห่ง 27 ก.ย.นี้ พร้อมกระจายไปตามชุมชนต่างๆ ผ่านบริการสาธารณสุข กทม. ส่วนทั้งประเทศรับแล้วกว่า 2 แสนชุด

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า วันที่ 27 ก.ย. 2564 จะจัดสรรแก่คลินิกชุมชนอบอุ่นทั่ว กทม. 124 แห่ง อีกจำนวน 151,300 ชุด

ซึ่งจะได้รับชุดตรวจ ATK ในสัปดาห์หน้าสำหรับแจกให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ในส่วนคลินิกชุมชนอบอุ่น 124 แห่งที่เข้ามาเพิ่มนั้น จะมาช่วยแก้ปัญหาในเขตที่หน่วยบริการที่แจก ATK ให้ประชาชนมีน้อย เช่น เขตบึงกุ่ม และเขตมีนบุรี

ขณะที่ในสัปดาห์หน้าจัดสรรชุดตรวจ ATK ไปตามชุมชนต่างๆ ผ่านศูนย์บริการสาธารณสุขของ กทม.กว่า 420,000 ชุด และจะจัดสรรผ่าน 124 คลินิกชุมชนอบอุ่นอีก 151,300 ชุด เพิ่มจุดกระจาย ATK ประชาชนกลุ่มเสี่ยงรับ ATK ไปแล้ว 205,582 ชุด 102,791 คน

ส่วนกลุ่มเป้าหมายชุมชนต่างๆ ขณะนี้ สปสช.เตรียมจัดสรร ATK แก่ อสส. ผ่านศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 69 แห่งจำนวน 420,000 ชุด และมีบางส่วนสำรองไว้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขอีก 73,500 ชุด รวมเป็น 493,500 ชุด ภายในสัปดาห์หน้า และ

ความคืบหน้าการกระจายชุดตรวจ ATK แบบ Self-test สำหรับแจกให้ประชาชนไปตรวจโควิดเองที่บ้าน ซึ่งเริ่มแจกตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย. 2564 ที่ผ่านมา

โดยในส่วนของ กทม.นั้น สัปดาห์หน้าชุดตรวจ ATK ที่ผ่านการตรวจรับรองแล้วจะส่งถึงพื้นที่ กทม.ในส่วนของการกระจายผ่านศูนย์บริการสาธารณสุข ของกทม.

เพื่อให้ผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) นำไปแจกแก่กลุ่มเสี่ยง รวมทั้งเปิดให้ไปรับได้ที่ร้านยาที่เข้าร่วมโครงการกับ สปสช. และคลินิกชุมชนอบอุ่น

โดยต้องลงทะเบียนและทำแบบประเมินความเสี่ยงผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังก่อน ซึ่งจะได้รับคนละ 2 ชุด

แผนการกระจาย ATK ของ กทม.นั้น จะได้รับจัดสรรรวมกว่า 2 แสนชิ้น โดย กทม.จะกระจายไปใน 7 กลุ่มคือ 1.ตลาด กลุ่มเป้าหมาย 203,459 คน จัดสรรคนละ 2 ชุด รวม 410,000 ชุด

2.กลุ่มขนส่งสาธารณะ กลุ่มเป้าหมาย 221,007 คน จัดสรร 440,000 ชุด

3.ร้านเสริมสวย จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 8,905 คน จัดสรร 20,000 ชุด

4.ร้านนวด สปา จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 26,145 คน จัดสรร 56,000 ชุด

5.กลุ่มครูอาจารย์ในกทม. จำนวน 148,667 คน จัดสรร 300,000 ชุด

6.ชุมชนต่างๆ จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 2,056,912 คน จัดสรรให้ 420,000 ชุด  

7.พื้นที่อื่นๆ กลุ่มเป้าหมาย 186,718 คน จัดสรร 380,000 ชุด

ส่วนภาพรวมของจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศนั้น ข้อมูลล่าสุดวันที่ 22 ก.ย.2564  ประชาชนกลุ่มเสี่ยงรับ ATK ไปแล้ว 205,582 ชุด 102,791 คน

ในจำนวนนี้เป็นการรับผ่านแอปฯเป๋าตังอีก 102,543 ชุด แจกผ่าน อสม. 248 ชุด ส่วนมากผู้ที่ได้รับชุดตรวจคือกลุ่มที่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยและอยู่ในพื้นที่เสี่ยง

รองลงมาคือกลุ่มที่มีอาการใกล้เคียงกับอาการเริ่มต้นของโควิด-19 ผู้รับ ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับชุดตรวจ ATK ไป ตรวจโควิดแล้ว 20,595 คน คิดเป็น 20% ของจำนวนผู้ได้รับชุดตรวจทั้งหมด

พบผลตรวจเป็นบวก 144 คน โดย 3 จังหวัดที่พบผู้มีผลบวกมากที่สุดคือ กทม. 84 คน รองลงมาคือภูเก็ต 14 คน และสมุทรปราการ 12 คน