เช็คก่อนซื้อ ชุดตรวจโควิด ATK ซื้อมาใช้ที่บ้านได้ แบบไหนปลอดภัย

19 ก.ย. 2564 | 22:30 น.

ชุดตรวจโควิด ATK น่าจะเป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะเราคงต้องอยู่กับโควิดไปอีกนาน เเต่ก่อนที่จะซื้อมาใช้ที่บ้านควรเช็คให้ดีก่อนว่าแบบไหนปลอดภัย ผ่านการรับรองจาก อย.หรือไม่

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen test self-test kits) พ.ศ. 2564

โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 นั้น ซึ่งทำให้ชุดตรวจโควิด ATK หรือ Antigen Test Kit ที่นำมาใช้ในประเทศได้

ที่ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หาซื้อได้ไม่ยาก โดยมีการแบ่งประเภทชุดตรวจ ATK

ประเภทของชุดตรวจ

1.สำหรับใช้โดยประชาชนทั่วไป (Home use) : เป็นแบบที่ผ่านการรับรองให้ใช้ในบ้าน

2.สำหรับใช้โดยบุคคลากรทางการแพทย์ (Professional use) : อนุญาตให้บุคลากรที่มีความชำนาญใช้เท่านั้น ไม่ให้นำมาใช้ในครัวเรือน

56 ยี่ห้อ ผ่านการรับรองจาก อย.

จากการตรวจสอบการยื่นขอขึ้นทะเบียนชุดตรวจ ATK ต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) พบว่ามีการยื่นขอจดทะเบียนเพิ่มอย่างต่อเนื่อง โดย ณ วันที่ 17 ก.ย.ที่ผ่านมา เช็คชุดตรวจ ATK ทั้งหมดที่นี่

มีการได้รับอนุญาตแล้วทั้งสิ้น 56  รายการ ในจำนวนนี้เบื้องต้นเป็นชุดตรวจ ATK ที่นำเข้าจากโรงงานผู้ผลิตจากประเทศจีน 34 ยี่ห้อ รองลงไปจากโรงงานในเกาหลี 10 ยี่ห้อ สหรัฐ 3 ยี่ห้อ ไต้หวัน 3 ยี่ห้อ สเปน 1 ยี่ห้อ สวิตเซอร์แลนด์ 1 ยี่ห้อ สวีเดน 1 ยี่ห้อ