เชียงใหม่จัดแคมเปญชวน"กลุ่มคนอ้วน"วอล์ค อิน ฉีดวัคซีนโควิด

24 ส.ค. 2564 | 19:00 น.

เชียงใหม่เดินหน้ารณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ด้วยการเปิดแคมเปญชวนกลุ่มคนอ้วน วอล์ค อิน ฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่วันนี้ - 24 กันยายน พร้อมกางแผนบริหารวัคซีนซิโนแวคและแอสตร้าเซนเนก้า หลังได้รับการจัดสรรเพิ่ม

คณะกรรมการบริหารจัดการวัคซีน จังหวัดเชียงใหม่  ได้จัดแคมเปญเชิญชวนการฉีดวัคซีนให้ “กลุ่มคนอ้วน” หรือ ผู้ชายที่มีน้ำหนัก 90 กิโลกรัมขึ้นไป และผู้หญิงน้ำหนัก 70 กิโลกรัมขึ้นไป ดัชนีมวลกายเกิน 30   ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสป่วยรุนแรงหากติดเชื้อโควิด-19 โดยสามารถวอล์ค อิน  Walk in เข้าไปฉีดได้ทุกหน่วยฉีดทุกอำเภอ ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 24 กันยายน 2564 ระหว่างเวลา 08.00-15.00 น.

 

จังหวัดเชียงใหม่เปิดแคมเปญเชิญชวนฉีดวัคซีนให้ “กลุ่มคนอ้วน”

 

ขณะที่หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป  ยังคงเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ที่หน่วยฉีดของโรงพยาบาลที่ได้ฝากครรภ์ โดยสามารถเข้ารับได้ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม – 17 กันยายน 2564 ซึ่งสามีหรือผู้ติดตามจะได้รับสิทธิพิเศษฉีดวัคซีนเพิ่มอีก 1 คน

 

หญิงตั้งครรภ์เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ที่หน่วยฉีดของโรงพยาบาล


 

สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ ล่าสุดได้รับการจัดสรรวัคซีนซิโนแวค เพิ่มมาอีก 40,000 โดส และแอสตร้าเซนเนก้า  เพิ่มมาอีก 50,000 โดส โดยวัคซีนซิโนแวค 40,000 โดส จะฉีดในกลุ่มเป้าหมาย 608 ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ,กลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง และกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป รวมไปถึงกลุ่มคนอ้วน  เนื่องจากเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีสถิติการป่วยรุนแรงและเสียชีวิต 

 

ส่วนแอสตร้าเซเนก้า 50,000 โดส จะเป็นเข็มที่ 2 สำหรับกลุ่มที่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ไปก่อนหน้านี้ และกลุ่มที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 มาแล้วจากพื้นที่อื่น โดยเฉพาะจากกรุงเทพมหานคร เพราะหากมีการกลับไปฉีดในพื้นที่เสี่ยง ก็กังวลว่าอาจเกิดการแพร่กระจายของเชื้อได้ 

 

ด้านการฉีดวัคซีนกระตุ้นให้กับประชาชนกลุ่มอื่น ๆ หลังจากได้ฉีดให้แก่ลุ่มเป้าหมายที่มีโอกาสป่วยหนักรุนแรงครบถ้วนแล้ว จะมีการทยอยกระจายฉีดไปในกลุ่มเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ทหาร ตำรวจ ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ ๆ จะต้องไปสัมผัสกับบุคคลจำนวนมาก โดยคาดว่าไม่เกินสิ้นปีนี้ จะทยอยกระตุ้นเข็มที่ 3 ในกลุ่มประชาชนทั่วไป รวมถึงผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ซึ่งมีอีกกว่า 70 % 

ขณะที่ภาพรวมการฉีดวัคซีนของจังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันมีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว 382,456 คน คิดเป็น 30.32 % ของกลุ่มเป้าหมาย แบ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ฉีดแล้ว 125,749 คน กลุ่ม 7 โรคเรื้อรังฉีดแล้ว 47,671 คน และกลุ่มประชาชนทั่วไป ฉีดแล้ว 209,036 คน

 

ภาพรวมการฉีดวัคซีนของจังหวัดเชียงใหม่