เชียงใหม่ ส่ง 4 แคมเปญชวนคนท้อง- กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนโควิด

17 ส.ค. 2564 เวลา 20:46 น. 869

เชียงใหม่ ออก 4 แคมเปญพิเศษกระตุ้นคนท้องและกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด -19

ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้มีผู้ประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีนแล้วจำนวน 909,985 คน คิดเป็นร้อยละ 76 ของเป้าหมายประชากร 1,200,000 คน และมีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว 330,529 คน รวมจำนวน 449,792 โดส

แผนจัดสรรวัคซีนเชียงใหม่

 

ล่าสุดเพื่อเป็นกระตุ้นให้กลุ่มเสี่ยง รวมถึงหญิงตั้งครรภ์ ได้เข้ารับวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู ทางทางคณะกรรมการบริหารจัดการวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่จึงได้ออก 4 แคมเปญพิเศษได้แก่

 

แคมเปญที่ 1 สำหรับหญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป เมื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนที่หน่วยฉีดของโรงพยาบาล ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม – 17 กันยายน 2564 สามีหรือผู้ติดตามจะได้รับสิทธิพิเศษฉีดวัคซีนเพิ่มอีก 1 คน

 

 แคมเปญที่ 1 สำหรับหญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป

แคมเปญที่ 2 เปิด Walk in ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ในวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม นี้ ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. ที่ 5 ศูนย์ฉีด ได้แก่ ห้างสรรพสินค้าพรอมเมนาดา อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล และหอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

แคมเปญที่ 2 เปิด Walk in ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง

 

แคมเปญที่ 3 เปิด Walk in ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ในวันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม นี้ ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. ที่ 3 ศูนย์ฉีด ได้แก่ ห้างสรรพสินค้าพรอมเมนาดา อุทยานหลวงราชพฤกษ์ และห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล

แคมเปญที่ 3 เปิด Walk in ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง
 

แคมเปญที่ 4 เปิด Walk in ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ในวันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม นี้ ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. ที่ศูนย์ฉีดหอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

แคมเปญที่ 4 เปิด Walk in ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง

แท็กที่เกี่ยวข้อง