เชียงใหม่สั่งปิดสถานที่เสี่ยงโควิด เพิ่ม 3 แห่ง

16 ส.ค. 2564 เวลา 19:06 น. 281

เช็คด่วน!เชียงใหม่ออกคำสั่งปิดสถานที่เสี่ยงโควิด เพิ่มอีก 3 แห่งในพื้นที่ อำเภอแม่แตง อำเภอสันทราย และอำเภอสารภี หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มสูงขึ้น

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีประกาศกำหนดให้พื้นที่บ้านแพะ หมู่ที่ 5 และบ้านดง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ควบคุมการเดินทางเข้า – ออก เพื่อตรวจเชิงรุกในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในพื้นที่ เนื่องจากพบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด–19 เพิ่มขึ้น จำนวน 9 ราย 


ดังนั้นจึงเห็นควรกำหนดมาตรการเพิ่มเติม โดยออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 118/2564 เรื่อง  ปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว โดยให้ปิดบ้านแพะ หมู่ที่ 5 และบ้านดง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2564 

 

เชียงใหม่สั่งปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว

 

นอกจากนี้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ยังได้ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ 119/2564 ให้ปิดร้านธิดาเบเกอรี่ ตั้งอยู่เลขที่ 25 หมู่ที่ 8 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2564 หลังจากศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอสันทรายพบว่ามีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด – 19 ในพื้นที่อำเภอสันทรายเพิ่ม
 

เชียงใหม่สั่งปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว

 

ขณะเดียวกันสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้รายงานว่า พบการติดเชื้อโรคโควิด – 19 ในลักษณะกลุ่มก้อนในร้าน ค. เคหะภัณฑ์ ตั้งอยู่เลขที่ 186 หมู่ที่ 8 ถนนวงแหวนรอบกลาง ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 


ดังนั้นคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่จึงได้ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ 121/2564 ให้ปิดร้าน ค. เคหะภัณฑ์ เป็นเวลา 3 วัน และให้เจ้าของทำความสะอาดภายในร้านด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ เป็นเวลา 3 วัน 


สำหรับพนักงานของร้าน หากจะเข้ามาปฏิบัติงานในร้าน หลังจากครบการปิดแล้ว จะต้องไม่ใช่พนักงานกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ได้รับคำสั่งจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อให้กักตัว (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน ส่วนกลุ่มเสี่ยงต่ำหากเข้ามาปฏิบัติงานในร้าน จะต้องปฏิบัติงานในส่วนที่มีโอกาส สัมผัสกับบุคคลอื่นน้อยที่สุด เช่น แผนกคลังสินค้า เป็นต้น 

 

เชียงใหม่สั่งปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว


ทั้งนี้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกคนจะต้องเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หากผลตรวจเป็นลบให้กักตนเอง (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน และกลุ่มเสี่ยงต่ำให้คุมไว้สังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน โดยให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคแต่ละอำเภอดำเนินการจัดระเบียบ ระบบ และควบคุมติดตามผู้ที่เดินทางเข้า - ออก พื้นที่และดำเนินการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่

 

พร้อมทั้งให้นายอำเภอในพื้นที่คำสั่งในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ กำกับและควบคุมการปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  


หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 
 

สำหรับสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดเชียงใหม่ (ข้อมูลล่าสุด 16 ส.ค. 64) พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 53 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัดถึง 36 ราย และเป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 17 ราย ส่วนยอดผู้เสียชีวิตสะสมยังคงอยู่ที่ 34 ราย  ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อสะสมระลอกเดือนเมษายนของจังหวัดเชียงใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน) มีผู้ติดเชื้อสะสมแล้วทั้งหมด 6,403 ราย และรักษาหายแล้ว 5,677 ราย


ส่วนการบริหารจัดการวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้มีผู้ประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีนแล้วจำนวน 909,985 คน คิดเป็นร้อยละ 76 ของเป้าหมายประชากร 1,200,000 คน ซึ่งมีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว 325,041 คน รวมจำนวน 442,987 โดส 
 

สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดเชียงใหม่

แท็กที่เกี่ยวข้อง