สภากาชาดไทย เปิดรับบริจาคจัดหาวัคซีนโควิด-ยา สำหรับประชาชน

30 ก.ค. 2564 เวลา 21:00 น. 920

เฟซบุ๊ก สภากาชาดไทย เปิดรับบริจาคจัดหาวัคซีนโควิด-ยา สำหรับประชาชน ใครสนใจบริจาค ระบุ "กองทุนกาชาดเพื่อจัดหาวัคซีนและยาโควิด-19"โดยไม่ต้องขอรับใบเสร็จ สามารถเช็คประวัติการบริจาคผ่านระบบ E-donation ของ กรมสรรพากร 3-5 วัน

เฟซบุ๊ก สภากาชาดไทย โพสต์ถึงภารกิจ ของ สภากาชาดไทย เป็น องค์กรสาธารณกุศลสงเคราะห์มีภารกิจ 4 ด้าน ในการช่วยเหลือประชาชน ได้แก่

 

1. การบริการทางการแพทย์ โดยมี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี สถานีกาชาด 13 แห่ง

 

2. การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ รวมถึงการแพร่ระบาดของเชื้อ "ไวรัส COVID-19" ซึ่งถือเป็นภัยพิบัติคุกคามสุขอนามัยของประชาชน

 

3. การบริการโลหิต

 

4. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ทั้งเด็ก ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ไร้ที่พึ่ง

 

ทั้งนี้ สภากาชาดไทย อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาวัคซีนกับบริษัทผู้ผลิตโดยตรง เพื่อสนับสนุนการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนมากขึ้น จึงขอถือโอกาสนี้เชิญชวนหน่วยงานหรือผู้มีความพร้อมตามกำลังร่วมสนับสนุน “กองทุนกาชาดเพื่อจัดหาวัคซีนและยาโควิด-19 สำหรับประชาชน”

 

บริจาคเงินผ่าน QR code E-donation รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษี โดยไม่ต้องขอรับใบเสร็จ โดยท่านสามารถเช็คประวัติการบริจาคผ่านระบบ E-donation ของกรมสรรพากร ได้ที่ https://bit.ly/redcross-edonation (หลังการบริจาค 3-5 วันทำการ)

 

หรือบริจาคเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ชื่อบัญชี "สภากาชาดไทย กองทุนกาชาดเพื่อจัดหาวัคซีนและยาโควิด-19 สำหรับประชาชน"

 

ประเภทบัญชี “กระแสรายวัน” เลขที่ 623-1-00096-6

กรณีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารได้โปรดแจ้งความประสงค์รับใบเสร็จดังนี้

✔️ ชื่อ-นามสกุล

✔️ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

✔️ ที่อยู่จัดส่งใบเสร็จ และเบอร์โทรศัพท์

✔️ แนบหลักฐานการโอนเงิน

✔️ ระบุ "กองทุนกาชาดเพื่อจัดหาวัคซีนและยาโควิด-19"

ส่งที่อีเมล [email protected]

แท็กที่เกี่ยวข้อง