ล้วงลึก วัคซีนโควิด “โมเดอร์นา” 1 ล้านโดส “สภากาชาดไทย”

24 ก.ค. 2564 เวลา 9:58 น. 6.3k

“ซิลลิค ฟาร์มา” ส่งหนังสือยืนยัน วัคซีนโควิด “โมเดอร์นา” 1 ล้านโด๊ส เป็นของ สภากาชาดไทย พร้อมส่งไตรมาส 4 ปี 2564 เปิดเหตุไม่สามารถทำสัญญาโดยตรงได้ แต่ได้แจ้งกับ องค์การเภสัชกรรม เรียบร้อยแล้ว ยังสั่งเพิ่มเติมอีก 5 ล้าน โดส จะส่งมอบภายในปี 2565 ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา

ภญ.สุนัยนา กิจเกษตรไพศาล ผู้จัดการทั่วไป แซดพี เทอราพิวติกส์  ซิลลิค ฟาร์มา ได้ทำหนังสือ ลงวันที่ 18  กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง การแจ้งยืนยันการจองวัคซีน โควิด 19 ของโมเดอร์นา ของสภากาชาดไทย ถึง เรียน นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ตามที่ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ได้รับการติดต่อจาก สภากาชาดไทยตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา เพื่อขอจองวัดซีนโควิด-19 ของโมเดอร์นา จำนวน 1 ล้านโดส โดยเริ่มส่งภายในไตรมาส 4 ของปี 2564 และขอทำสัญญาซื้อขายโดยตรงกับทางบริษัทฯ

 

แต่เนื่องจากทางบริษัทฯ ยังไม่สามารถทำสัญญาโดยตรงกับสภากาชาดไทยสำหรับวัคซีนที่จะมาถึงภายในปีนี้ จึงจำเป็นต้องซื้อผ่านองค์การเภสัชกรรม ซึ่งทางบริษัทฯได้แจ้งองค์การเภสัชกรรมให้ทราบแต่ต้นว่าวัคซีน 1 ล้านโดส ในปี2564 นี้เป็นของสภากาชาดไทย

 

สำหรับความต้องการสั่งจองวัคซีน โควิด- 19 ของโมเดอร์นา เพิ่มเติมจากสภากาชาดไทย จำนวน 5 ล้านโดสวัคซีนนี้จะส่งมอบภายในปี 2565 จะเป็นวัคซีนที่ครอบคลุม Variants of Concem (VOC) ทงบริษัทฯ ได้ประสานงานแจ้งการจองปริมาณดังกล่าวไปยังผู้ผลิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วและในขณะนี้ กำลังอยู่ในขั้นตอนการเตรียมการด้านเอกสารและพิจารณาข้อสัญญาในลำดับต่อไป

 

ทั้งนี้จะเป็นการสั่งซื้อตรงจากบริษัทฯ โดยไม่ต้องผ่านองค์การเภสัชกรรม ทางบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือในการเร่งจัดหาวัคชีนเพื่อแก้ปัญหาการระบาดใหญ่ในครั้งนี้ให้หมดไปในเร็ว เพื่อนำเศรษฐกิจและชีวิตปกติสุขกลับคืนมาโดยเร็ว ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านที่ได้ให้การสนับสนุน บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด  ด้วยดีเสมอมา และขอกราบขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ภญ. สุนัยนา กิจเกษตรไพศาล

General Manager of ZP Therapeutics

 

หนังสือยืนยันการจองวัคซีนโควิด

แท็กที่เกี่ยวข้อง