svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

“ภาษีขายหุ้น” คลัง เดินหน้าชง ครม. ออกกฎหมายบังคับใช้

13 มิถุนายน 2565

“อาคม” เผย เตรียมเสนอ ครม. ขออนุมัติเก็บ “ภาษีขายหุ้น” เร็วๆนี้ เพื่อออกเป็นพระราชกฤษฎีกาประกาศบังคับใช้ พร้อมกำหนดเวลาล่วงหน้า 90 วัน ให้โบกเกอร์ทำระบบนำส่งภาษีให้กรมสรรพากร

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ยืนยันว่า กระทรวงการคลังจะเดินหน้าเก็บภาษีการขายหุ้น หรือ Financial Transaction Tax โดยจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติในเร็วๆนี้ เพื่อออกเป็นพระราชกฤษฎีกาประกาศบังคับใช้ในลำดับถัดไป พร้อมย้ำจะต้องดูระยะเวลาที่เหมาะสม ไม่ใช่ทำในช่วงที่ตลาดหุ้นตกทุกวัน

“เรื่องการจัดเก็บภาษี เป็นเรื่องที่ประกาศล่วงหน้าไม่ได้ แต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รับรู้กันมา เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เตรียมตัวด้วย ซึ่งความพร้อมอยู่ที่ว่า เราต้องเสนอเป็นพระราชกฤษฎีกาต่อคณะรัฐมนตรีและเมื่อเสนอแล้วพระราชกฤษฎีกาจะมีผลเมื่อไหร่ ซึ่งเราจะมีระยะเวลา Grace period ไม่เกิน 90 วัน  เพื่อให้โบรกเกอร์ต่างๆในการทำระบบข้อมูลและการนำส่งภาษีให้กับกรมสรรพากร ซึ่งจริงๆแล้วระบบไม่ยาก แต่ให้เวลาเขาหน่อย” นายอาคม กล่าว 

 

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า สำหรับ Financial Transaction Tax จะเป็นการเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะจากการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งกฎหมายได้กำหนดไว้ว่า จะต้องเสียภาษีในอัตรา 0.1% ของมูลค่าที่ขาย โดยภาษีดังกล่าวได้รับการยกเว้นมาตั้งแต่ปี 2534

 

ซึ่งก่อนหน้านี้ นายอาคม ได้ออกมาระบุแนวทางการจัดเก็บว่า จะมีการจัดเก็บภาษีขายในอัตรา 0.1% ตั้งแต่บาทแรกที่มีการขาย โดยโบรกเกอร์จะต้องนำส่งภาษีการขายดังกล่าวมาให้กรมสรรพากรในทุกเดือน พร้อมประเมินว่า รัฐบาลจะมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีดังกล่าวหลักหมื่นล้านบาทต่อปี ซึ่งน่าจะเริ่มมีผลต่อการจัดเก็บรายได้ในปีงบ 65 นี้