กรมศุลฯ แจงอัตราภาษี Car Seat พร้อมชง ครม. ลดภาษีนำเข้า

12 พ.ค. 2565 | 14:25 น.

กรมศุลฯ แจง Car Seat เสียภาษีนำเข้า 20% ชี้สามารถใช้สิทธิ FTA เว้นภาษีได้ พร้อมเดินหน้าหารือเอกชน ก่อนเสนอคลัง และ ครม. ลดภาษีนำเข้าให้อยู่ในอัตราที่เหมาะสม ลดผลกระทบผู้บริโภคและไม่ให้กระทบผู้ผลิตในประเทศ

วันนี้ (12 พฤษภาคม 2565) นายชัยยุทธ คำคุณ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากรในฐานะโฆษกกรมศุลกากร เปิดเผยว่า ตามที่ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2565 กำหนดให้ผู้โดยสารที่นั่งแถวตอนหน้าและที่นั่งแถวตอนอื่น

 

ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งตลอดเวลาในขณะโดยสารรถยนต์ และผู้โดยสารที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน 6 ปี ต้องจัดให้นั่งในที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก หรือนั่งในที่นั่งพิเศษสำหรับเด็กเพื่อป้องกันอันตราย ทำให้ประชาชนให้ความสนใจในภาษีอากรขาเข้าที่อาจส่งผลต่อราคาของสินค้าดังกล่าว

สำหรับ ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก (Car Seat) จัดเป็นของในประเภทพิกัด 9401.80.00 โดยมีอัตราอากรขาเข้า อยู่ที่ร้อยละ 20 แต่หากนำเข้าภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) ที่ประเทศไทยมีอยู่ก็จะสามารถใช้สิทธิพิเศษยกเว้นอากรขาเข้าได้สำหรับทุกความตกลง

อย่างไรก็ตาม การลดอัตราอากรขาเข้าเป็นการทั่วไปให้ต่ำกว่าร้อยละ 20 นั้น เป็นเรื่องนโยบาย ซึ่งกรมศุลกากรอยู่ระหว่างการหารือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อนำเสนอต่อกระทรวงการคลังและคณะรัฐมนตรี เพื่อให้อัตราอากรของที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กอยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อประโยชน์ต่อผู้บริโภค และไม่กระทบต่อผู้ผลิตในประเทศต่อไป

 

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนโครงสร้างอากร กองพิกัดอัตราศุลกากร หมายเลขโทรศัพท์ 02-667-7000 ต่อ 4889 หรือ 7325 หรือสอบถามปัญหาทางศุลกากร ศูนย์บริการศุลกากร (Customs Care Center) หมายเลข 02-667-6656 หรือสายด่วน 1164