svasdssvasds

ศาลเจ้าชินโต ศรีราชา แลนด์มาร์คแห่งใหม่ เปิดให้สักการะขอพรเทพเจ้าได้แล้ว

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
24 ก.ค. 2565 เวลา 7:57 น. 1.0k

ศาลเจ้าชินโต ศรีราชา ศูนย์รวมที่พึ่งทางจิตใจของชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในไทย แลนด์มาร์คแห่งใหม่ เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าสักการะขอพรเทพเจ้าได้แล้ว

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพัทยา แนะนำ ศาลเจ้าชินโต ศรีราชา แลนด์มาร์คแห่งใหม่ เปิดให้สักการะสิริมงคลให้แก่ชีวิตและครอบครัว

 

ศาลเจ้าชินโต ศรีราชา แลนด์มาร์คแห่งใหม่ เปิดให้สักการะขอพรเทพเจ้าได้แล้ว

 

การสร้างศาลเจ้าชินโต ศรีราชา นำโดย Mr.Masahiro Abe นายกสมาคมศาลเจ้าชินโตศรีราชา สร้างขึ้นเพื่อเผยเเพร่พระพุทธคุณของเทพเจ้าหลัก "เทพเจ้าอามาเตราซุโนะโอมิกามิ" และ "เทพเจ้าอุกะโนะมิทามะ" ให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางขึ้น ในฐานะเทพเจ้าผู้สามารถปกปักรักษาอำเภอศรีราชา และเป็นศูนย์รวมที่พึ่งทางจิตใจของชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย

 

ศาลเจ้าชินโต ศรีราชา แลนด์มาร์คแห่งใหม่ เปิดให้สักการะขอพรเทพเจ้าได้แล้ว

  • เปิดทุกวัน เวลา 07.30 น.- 17.00 น.

 

 

นายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เป็นประธานเปิด “ศาลเจ้าชินโต” วัฒนธรรมญี่ปุ่น ใจกลางเมืองศรีราชา เพื่อให้ชาวญี่ปุ่น-ชาวไทย ที่อยู่ในศรีราชา และพื้นที่ใกล้เคียง มากราบไหว้เทพเจ้าที่ศาลเจ้าชินโต เพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิตและครอบครัว

 

ศาลเจ้าชินโต ศรีราชา แลนด์มาร์คแห่งใหม่ เปิดให้สักการะขอพรเทพเจ้าได้แล้ว

 

รายงานว่าปัจจุบันมีชาวญี่ปุ่นอพยพเข้ามาทำงาน มาใช้ชีวิต ในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก บางคนย้ายมาทั้งครอบครัว เพราะประเทศไทยมีโรงเรียนญี่ปุ่น ลูกสามารถเรียนที่ประเทศไทยได้

 

อีกทั้งหลังจากเหตุการณ์อุทกภัยในปี 2554 โรงงานญี่ปุ่นจำนวนมากได้ย้ายจากพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายอย่างหนัก มายังอำเภอศรีราชาหลายบริษัท 

 

ทำให้อำเภอศรีราชา  เป็นฐานหลักของบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย ส่งผลให้จำนวนชาวญี่ปุ่นในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กว่า 1แสนคน และมีจำนวนมากถึง 6,500 คน ที่อาศัยอยู่ในศรีราชา

 

ศาลเจ้าชินโต ศรีราชา แลนด์มาร์คแห่งใหม่ เปิดให้สักการะขอพรเทพเจ้าได้แล้ว

 

ศรีราชาเป็นเมืองที่คนไทยและคนญี่ปุ่นอยู่ร่วมกันมานาน  มีกิจกรรมส่งเสริมด้านวัฒนธรรมวัฒนธรรมญี่ปุ่น-ไทยอยู่เสมอๆ  ถือว่าเป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่กลุ่มคน2ประเทศรวมกันเป็นหนึ่งเดียว


ดังนั้นทางสมาคมศาลเจ้าศรีราชาชินโต จึงมีแนวคิดริเริ่มสร้าง ศาลเจ้าแบบญี่ปุ่น โดยแห่งแรกอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเป็นที่รำลึกถึงการครบรอบ 50 ปีที่สงครามโลกครั้งที่ 2

 

ศาลเจ้าชินโต ศรีราชา แลนด์มาร์คแห่งใหม่ เปิดให้สักการะขอพรเทพเจ้าได้แล้ว

 

ด้วยความร่วมมือของหลายองค์กรจากญี่ปุ่น  และศรีราชาเป็นแห่งที่ 2 เพื่อปกปักรักษาอำเภอศรีราชา ถือเป็นศูนย์รวมจิตใจ และเป็นที่พึ่งพาทางใจที่สำคัญของคนญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ

 


โดยความเชื่อของคนญี่ปุ่น หากครอบครัวใดภรรยาตั้งครรภ์ จะต้องมาขอพรจากเทพเจ้า เพื่อให้ลูกมีสุขภาพแข็งแรง คลอดง่าย ปลอดภัยทั้งแม่และลูก และยังเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้คนไทยได้สัมผัสกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นด้วย 

 

ศาลเจ้าชินโต ศรีราชา แลนด์มาร์คแห่งใหม่ เปิดให้สักการะขอพรเทพเจ้าได้แล้ว


ศาลเจ้าศรีราชาชินโต เป็นศาลเจ้าที่ใช้วัสดุการก่อสร้าง นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นทั้งหมด การจัดวางตามหลักของญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นทางเข้า แท่นอัญเชิญเทพเจ้า หรือแม้กระทั้งประตู เพดานก็ยังยึดตามแบบของญี่ปุ่น

 

อีกทั้งช่างที่ก่อสร้างก็มาจากประเทศญี่ปุ่นเช่นกัน จะทำให้ผู้ที่มากราบไว้ได้ซึบซับและเห็นถึงวัฒนธรรมญี่ปุ่นอย่างแท้จริง  

 

ศาลเจ้าชินโต ศรีราชา แลนด์มาร์คแห่งใหม่ เปิดให้สักการะขอพรเทพเจ้าได้แล้ว

 

ที่สำคัญ ชิเมนาวะ มีน้ำหนักถึง 130 กิโลกรัม สร้างขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของสมาคมธุรกิจชิเมนาวะ เมืองอินัน จังหวัดชิมาเนะ  “ชิเมนาวะ” คือเชือกที่แขวนไว้หน้าศาลเจ้า

 

ศาลเจ้าชินโต ศรีราชา แลนด์มาร์คแห่งใหม่ เปิดให้สักการะขอพรเทพเจ้าได้แล้ว

 

เชื่อกันว่าชิเมนาวะ จะช่วยป้องกันสิ่งชั่วร้าย สิ่งอัปมงคลทั้งหลายไม่ให้เข้าไปในบริเวณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ได้ จะทำให้ทุกคนโชคดี  ในตอนนี้ศาลเจ้าสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว

 

ศาลเจ้าชินโต ศรีราชา แลนด์มาร์คแห่งใหม่ เปิดให้สักการะขอพรเทพเจ้าได้แล้ว


แต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด 19 ทำให้ต้องเลื่อนเรื่อยมา โดยจะเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้ากราบไหว้ได้ ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 

 

ทั้งนี้ศาลเจ้าชินโต ตั้งอยู่ที่ ถ.สุรศักดิ์สงวน  ต.ศรีราชา อ.ศรีราชาจ.ชลบุรี  ในช่วงเช้ามีพิธีเปิด และอัญเชิญเทพเจ้า  “อามาเตราซุโนะโอมิกามิ"  เป็นเทพเจ้าแห่งพระอาทิตย์ และแสงสว่าง ผู้ก่อกำเนิดประเทศญี่ปุ่น และเทพเจ้า "อุกะโนะมิทามะ" หรือเทพอินาริ  เทพแห่งความอุดมสมบูรณ์ในอนาคตจะมีการสร้างประตูโทริอิขนาดใหญ่ ที่ศรีราชาเป็นแห่งแรกในประเทศไทย  

 

ศาลเจ้าชินโต ศรีราชา แลนด์มาร์คแห่งใหม่ เปิดให้สักการะขอพรเทพเจ้าได้แล้ว ศาลเจ้าชินโต ศรีราชา แลนด์มาร์คแห่งใหม่ เปิดให้สักการะขอพรเทพเจ้าได้แล้ว

 

โดยการทำเช่นนี้จะกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและแลนด์มาร์คแห่งใหม่ในเขตศรีราชา และยังเป็นการเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศจะมาเยือนศรีราชา เพื่อให้เมืองศรีราชาที่มีเสน่ห์แห่งนี้ ได้กลายเป็นที่รู้จักของผู้คนมากมาย ซึ่งช่วยฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในศรีราชาให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง


 

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด