ผู้ประกันตนม.33 ม.39 ใช้สิทธิตรวจสุขภาพฟรี14รายการ เช็คที่นี่

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
06 ธ.ค. 2564 เวลา 13:43 น. 2.0k

ผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 สามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพได้ฟรี 14 รายการ นอกเหนือจากการใช้สิทธิประกันสังคมเบิกค่ารักษาพยาบาลตามปกติ เช็คสิทธิตรวจสุขภาพฟรีได้ที่นี่

วันนี้(วันที่ 6 ธันวาคม 2564)เพจไทยคู่ฟ้า โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่าผู้ประกันตน .33 และ ม. 39  สามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพฟรี  14 รายการ นอกเหนือจากการใช้สิทธิประกันสังคมเบิกค่ารักษาพยาบาลตามปกติ โดยสามารถรับการตรวจสุขภาพได้ทุกโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ กับสำนักงานประกันสังคม สอบถามเพิ่มเติม โทร.1506 ตลอด 24 ชม.

สิทธิตรวจสุขภาพฟรี 14 รายการ มีดังนี้


ตรวจร่างกายทั่วไป

 

 • การคัดกรองการได้ยิน Finger Rub Test อายุ 15 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง/ปี

 

 • การตรวจเต้านมโดยแพทย์หรือบุคลากรสาธารณสุข อายุ 30-39 ตรวจทุก 3 ปี,40-54 ตรวจทุกปี, 55 ปีขึ้นไป ตรวจตามความเหมาะสมหรือมีความเสี่ยง

 

 • การตรวจตาโดยความดูแลของจักษุแพทย์ อายุ 40-54 ปี ตรวจ 1 ครั้ง, 55 ปีขึ้นไป ตรวจทุก 1-2 ปี

 

 • การตรวจตาด้วย Snellen eye Chart อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง/ปี

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

 

 • ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC อายุ 18-54 ปี ตรวจ 1 ครั้ง, 55-70 ตรวจ 1 ครั้ง/ปี

 

 • ปัสสาวะ UA อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง/ปี

 

การตรวจสารเคมีในเลือด

 

 • น้ำตาลในเลือด FBS อายุ 35-84 ปี ตรวจทุก 3 ปี, อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง/ปี

 

 • การทำงานของไต Cr อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง/ปี

 

 • ไขมันในเส้นเลือดชนิด Total Cholesterol&HDL อายุ 20 ปีขึ้นไป ตรวจทุก 5 ปี

 

การตรวจอื่น

 

 • เชื้อไวรัสตับอักเสบ HBsAg ผู้ที่เกิดก่อน 2535 ตรวจได้ 1 ครั้ง

 

 • มะเร็งปากมดลูก หรือ Pap Smear อายุ 30-54 ปี ตรวจทุก 3 ปี, อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจตามความเหมาะสมหรือมีความเสี่ยง

 

 • มะเร็งปากมดลูกวิธี Via อายุ 30-54 ปี ตรวจทุก 5 ปี, 55 ปีขึ้นไป แนะนำให้ตรวจ Pap Smear

 

 • เลือดในอุจจาระ FOBT อายุ 50 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง/ปี

 

 • Chest X-ray อายุ 15 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง

ผู้ประกันตนม.33 ม.39 ใช้สิทธิตรวจสุขภาพฟรี14รายการ เช็คที่นี่

แท็กที่เกี่ยวข้อง