ก.ล.ต.- ปตท. สานต่อนโยบาย ESG เปิดพื้นที่ สนับสนุน ผู้เปราะบาง

10 ก.ค. 2564 เวลา 9:53 น. 33

การดำเนินธุรกิจด้วยนโยบาย ESG (Environmental, Social and Governance) เป็นแนวทางที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สนับสนุน ให้ทุกภาคส่วนในตลาดทุนดำเนินการ

ขณะเดียวกัน “รื่นวดี สุวรรณมงคล” เลขาธิการ ก.ล.ต. ก็เน้นย้ำว่า ก.ล.ต. ก็มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินนโยบายด้าน ESG อย่างเป็นรูปธรรมภายในองค์กรด้วยเช่นกัน โดยหนึ่งในการดำเนินการ คือ การสนับสนุน ส่งเสริม และให้โอกาสกลุ่มผู้เปราะบางและวิสาหกิจเพื่อสังคมได้พัฒนาอาชีพ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งล่าสุด ได้ร่วมมือกับ ปตท.เปิดพื้นที่ตั้งร้าน Cafe, Amazon for Chance สาขา 9 ที่สำนักงาน ก.ล.ต.
 
 ร้าน Cafe, Amazon for Chance เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยามหิดล, บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน) ที่จัดทำขึ้นเมื่อ กันยายน 2560 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้พิการทางการได้ยิน ร่วมทำงานกับพนักงานปกติในตำแหน่งบาริสต้า 

ขณะนี้ ขยายผลไปสู่กลุ่มผู้พิการด้านสติปัญญา และสามารถขยายสาขาได้ 9 แห่ง เริ่มจาก สาขาสำนักงานอธิการบดี มหิดล สาขาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหิดล สาขาหอศิลป์ ณ บ้านเจ้าพระยา (ติดป้อมพระสุเมรุ) สาขาสนามลู่ปั่นจักรยานเจริญสุขมงคลจิต (Skylane) สาขาโรงพยาบาลแหลมฉบัง สาขาปตท. สำนักงานใหญ่ สาขากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สาขาหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน สัตหีบ และสาขา สำนักงาน ก.ล.ต. 

สำหรับสาขา สำนักงาน ก.ล.ต. ได้มีการนำเบเกอรี่จากร้าน 60+ Bakery and Chocolate Cafe,  โดยมูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) มาขายในร้าน Cafe, Amazon for Chance เพื่อสนับสนุนธุรกิจที่มีส่วนร่วมของคนพิการเพื่อคนทั้งมวล (disability-inclusive business) ด้วย

การสร้างงานสร้างอาชีพให้กับผู้เปราะบาง ถือเป็น “การให้” ที่มีคุณค่า “รื่นฤดี” กล่าวว่า การให้ “โอกาส” เป็นการสร้างสังคมบนพื้นฐานของความเท่าเทียมที่ไม่สามารถทำตามลำพังได้ ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่จะทำให้การให้นั้น เกิดพลังและมีคุณค่าต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรม 

หน้า 16-17 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 41 ฉบับที่ 3,694 วันที่ 8 - 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

แท็กที่เกี่ยวข้อง