svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

กนอ. เร่งสร้างเสถียรภาพพลังงานไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้

01 กรกฎาคม 2564

กนอ.หารือ TTM-GPSC เร่งสร้างเสถียรภาพพลังงานไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ เสริมความเชื่อมั่นภาคการผลิตภาคเอกชน ระบุแนวโน้มความต้องการใช้พลังงานสะอาดและราคาถูกจากเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้น

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า กนอ.ได้หารือร่วมกับบริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด (TTM) ซึ่งดำเนินธุรกิจโรงแยกก๊าซธรรมชาติและท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย และบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (GPSC) กลุ่มบริษัทในเครือ ปตท. ที่ดำเนินธุรกิจด้านพลังงานไฟฟ้า เนื่องจากเล็งเห็นว่าเรื่องพลังงานเป็นประเด็นสำคัญต่อการดำเนินงานของภาคอุตสาหกรรมและต่อการตัดสินใจลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม จึงควรสร้างเสถียรภาพของพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ ประกอบกับแนวโน้มความต้องการใช้พลังงานสะอาดและราคาถูกจากเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ ที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นการหารือในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรม และคาดว่าจะนำไปสู่การลงนามบันทึกข้อตกลง (เอ็มโอยู) ร่วมกันต่อไปในอนาคต
    ทั้งนี้ ได้เสนอให้มีการตั้งทีมขึ้นมาโดยมีตัวแทนจาก กนอ. TTM และ GPSC เพื่อหารือถึงการทำบันทึกความตกลงร่วมกันเพื่อร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเสถียรภาพทางพลังงานไฟฟ้าและเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติเพื่ออุตสาหกรรมในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ ( ฉลุง) จังหวัดสงขลา และนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) จังหวัดสงขลา รวมทั้งพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดหาพลังงานและการให้บริการเชื้อเพลิงจากก๊าซธรรมชาติเพื่อเป็นทางเลือกและเพิ่มศักยภาพให้กับอุตสาหกรรมทั้งในปัจจุบันและการลงทุนในอนาคตด้วย 

กนอ.เร่งสร้างเสถียรภาพพลังงานไฟฟ้า

ปัจจุบันอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ในนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ และนิคมอุตสาหกรรมยางพาราเป็นอุตสาหกรรมโรงซ่อมบำรุงอุปกรณ์ขุดเจาะและสำรวจปิโตรเลียม อุตสาหกรรมประเภทยางแปรรูป เช่น ผลิตยางรถยนต์ ถุงมือยางสำหรับการแพทย์ ถุงยางอนามัย ยางผสม ที่นอนยางพารา และแผ่นยิปซัม เป็นต้น ซึ่งคาดว่าหากการเจรจาบรรลุผลและนำไปสู่การลงนามร่วมกันได้แล้วจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพด้านพลังงานไฟฟ้าในภาคใต้และสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนเพื่อพิจารณาประกอบการตัดสินใจในการขยายธุรกิจต่อไป

สำหรับบริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ดำเนินธุรกิจโรงแยกก๊าซธรรมชาติและท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย ร่วมกับ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านพลังงานไฟฟ้า อยู่ภายใต้กลุ่มบริษัทในเครือ ปตท. ทั้งสองบริษัทกำลังดำเนินการทำบันทึกความตกลงเพื่อร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการด้านพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย