เปิด 10 มหาวิทยาลัยไทย ที่ไหนได้รับเงินงบประมาณปี 2566 สูงสุด

23 มี.ค. 2565 | 07:46 น.

เปิดอันดับมหาวิทยาลัยไทย 10 แห่งทั่วประเทศ ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี 2566 ที่ไหนได้รับเงินสูงที่สุด วงเงินเท่าไหร่ และใช้ในแผนงานด้านไหนบ้าง เช็ครายละเอียดทั้งหมดที่นี่

จากกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 3,185,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณก่อน 85,000 ล้านบาท โดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงสุดเป็นอันดับที่ 8 วงเงิน 124,748 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,301 ล้านบาท

 

แม้ว่างบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะไม่ได้รับการจัดสรรมากที่สุด แต่ก็มีความสำคัญไม่แพ้กระทรวงอื่น ๆ โดยเฉพาะงบประมาณที่มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้รับ ซึ่งคิดเป็นวงเงินจำนวนไม่น้อย

 

“ฐานเศรษฐกิจ” ได้ตรวจสอบรายละเอียดของงบประมาณ 2566 โดยคัดเลือกเฉพาะงบประมาณของมหาวิทยาลัย 10 ในอันดับแรกที่ได้รับงบประมาณสูงที่สุด มีด้วยกันดังนี้

 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

ได้รับจัดสรรงบประมาณ 13,857 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 687 ล้านบาท แยกเป็นส่วนต่าง ๆ ใน 3 อันดับแรกที่ได้รับงบประมาณสูงสุด คือ

 • แผนงานบุคลากรภาครัฐ 10,049 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 42 ล้านบาท
 • แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี 2,562 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 466 ล้านบาท
 • แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 1,082 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 269 ล้านบาท

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

ได้รับจัดสรรงบประมาณ 5,788 ล้านบาท ลดลง 100 บาท แยกเป็น

 • แผนงานบุคลากรภาครัฐ 4,712 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 121 ล้านบาท
 • แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี 574 ล้านบาท ลดลง 135 ล้านบาท
 • แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 453 ล้านบาท ลดลง 3 ล้านบาท

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

ได้รับจัดสรรงบประมาณ 5,248 ล้านบาท ลดลง 898,800 บาท แยกเป็น

 • แผนงานบุคลากรภาครัฐ 3,991 ล้านบาท ลดลง 77 ล้านบาท
 • แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 933 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 55 ล้านบาท
 • แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี 238 ล้านบาท ลดลง 40 ล้านบาท

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 

ได้รับจัดสรรงบประมาณ 5,184 ล้านบาท ลดลง 1.4 ล้านบาท แยกเป็น

 • แผนงานบุคลากรภาครัฐ 4,100 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23 ล้านบาท
 • แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 670 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 88 ล้านบาท
 • แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี 391 ล้านบาท ลดลง 87 ล้านบาท

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ได้รับจัดสรรงบประมาณ 5,077 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 45 ล้านบาท แยกเป็น 

 • แผนงานบุคลากรภาครัฐ 3,573 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 83 ล้านบาท
 • แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 1,065 ล้านบาท ลดลง 108 ล้านบาท
 • แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี 234 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 56 ล้านบาท

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

ได้รับจัดสรรงบประมาณ 5,000 ล้านบาท ลดลง 12,500 บาท แยกเป็น

 • แผนงานบุคลากรภาครัฐ 3,868 ล้านบาท ลดลง 27 ล้านบาท
 • แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี 575 ล้านบาท ลดลง 7 ล้านบาท
 • แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 519 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 32 ล้านบาท

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

ได้รับจัดสรรงบประมาณ 4,782 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 109 ล้านบาท แยกเป็น

 • แผนงานบุคลากรภาครัฐ 3,028 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13 ล้านบาท
 • แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี 1,144 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 240 ล้านบาท
 • แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 603 ล้านบาท ลดลง 74 ล้านบาท

 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

ได้รับจัดสรรงบประมาณ 4,005 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 193 ล้านบาท แยกเป็น

 • แผนงานบุคลากรภาครัฐ 2,532 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 73 ล้านบาท
 • แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 803 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 113 ล้านบาท
 • แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี 604 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 590,300 บาท

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

ได้รับจัดสรรงบประมาณ 2,328 ล้านบาท ลดลง 641,200 บาท แยกเป็น

 • แผนงานบุคลากรภาครัฐ 1,787 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 49 ล้านบาท
 • แผนยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลาดช่วงชีวิต 487 ล้านบาท ลดลง 6 ล้านบาท
 • แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี 36 ล้านบาท ลดลง 46 ล้านบาท

 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 

ได้รับจัดสรรงบประมาณ 2,060 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13,600 บาท แยกเป็น 

 • แผนงานบุคลากรภาครัฐ 1,476 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19 ล้านบาท
 • แผนยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลาดช่วงชีวิต 564 ล้านบาท ลดลง 22 ล้านบาท
 • แผนบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 19 ล้านบาท

 

อันดับมหาวิทยาลัยไทย 10 แห่งทั่วประเทศ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี 2566