ผ่างบประมาณกองทัพอากาศ หลังครม.เคาะ "งบลับ" ซื้อเครื่องบินรบ4ลำ

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
13 ม.ค. 2565 เวลา 8:00 น. 536

เปิดงบประมาณย้อนหลังของ "กองทัพอากาศ" ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา หลังครม.เพิ่งมีมติเคาะ "งบลับ" ซื้อเครื่องบินรบ4ลำ แบบผูกพันข้ามปีงบประมาณ

จากกรณีที่เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 พล.อ.ต.ประภาส สอนใจดี โฆษกกองทัพอากาศ (ทอ.) ยอมรับว่า มีมติลับ หรือวาระลับ เอกสารริมแดง ในการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ล่าสุดเมื่อ 11 มกราคม 2565

อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณประจำปี 2566 และก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกิน 1,000 ล้านบาทในโครงการพิจารณาจัดหาเครื่องบินขับไล่โจมตีของกองทัพอากาศ เพื่อทดแทนเครื่องบิน F-16 งบประมาณ 13,800 ล้านบาท จำนวน 4 เครื่องแรก ซึ่งจะผูกพันงบประมาณ 4 ปี ตั้งแต่ปี 2566-2569

พล.อ.ต.ประภาส สอนใจดี โฆษกกองทัพอากาศ (ทอ.)

ฐานเศรษฐกิจ ตรวจสอบข้อมูลจากสำนักงบประมาณพบว่า งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นั้น ที่ประชุมครม.เพิ่งมีมติเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565  เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 3,185,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 85,000 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.74 

นอกจากนี้ยังทำการตรวจสอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีย้อนหลังในส่วนของกองทัพอากาศ พบข้อมูล ดังนี้

2565 งบประมาณรายจ่ายประจำปี ทั้งหมดจำนวน 3.1 ล้านล้านบาท กองทัพอากาศได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน 2.43 หมื่นล้านบาท 

 1. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง  5.2 พันล้านบาท
 2. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ  35.9 ล้านบาท
 3. แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ 1.3 ล้านบาท
 4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศและความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ 1.9 หมื่นล้านบาท
 5. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 23.5 ล้านบาท

ผ่างบประมาณกองทัพอากาศ หลังครม.เคาะ "งบลับ" ซื้อเครื่องบินรบ4ลำ

พ.ศ.2564 งบประมาณทั้งหมด 3.2 ล้านล้านบาท  กองทัพอากาศได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน 2.59 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็น 

 1. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง  5.1 พันล้านบาท
 2. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 41.3 ล้านบาท
 3. แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ 3.3 ล้านบาท
 4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศและความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ 2.07 หมื่นล้านบาท
 5. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 47 ล้านบาท

 

งบประมาณปี 2563 งบประมาณทั้งหมด 3.2 ล้านล้านบาท กองทัพอากาศได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน 2.93 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็น
หมื่นล้านบาท แบ่งเป็น 

 1. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง  5.1 พันล้านบาท
 2. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 41.3 ล้านบาท
 3. แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ 3.3 ล้านบาท
 4. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  3.4 ล้านบาท
 5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศและความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ 2.41หมื่นล้านบาท

ผ่างบประมาณกองทัพอากาศ หลังครม.เคาะ "งบลับ" ซื้อเครื่องบินรบ4ลำ

ส่วนปี งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 งบทั้งหมดจำนวน 3 ล้านล้านบาท กองทัพอากาศได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน 1.32 หมื่นล้านบาท  

และปีงบประมาณ 2561 งบทั้งหมดจำนวน 2.9 ล้านล้านบาท กองทัพอากาศได้รับการจัดสรรจำนวน 1.34 หมื่นล้านบาท
ผ่างบประมาณกองทัพอากาศ หลังครม.เคาะ "งบลับ" ซื้อเครื่องบินรบ4ลำ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับงบประมาณปี 2566 นั้น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เคยมอบมอบนโยบายของนายกรัฐมนตรี เพื่อจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ว่า จัดทำยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ด้านความมั่นคง มีดังนี้ 

 1. การสร้างความรู้ความเข้าใจการปรับตัวรับมือกับภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ / พัฒนาระบบเตือนภัย ระบบข้อมูล การใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ตลอดจนกลไกความร่วมมือกับต่างประเทศในการจัดการ เพื่อลดจำนวนประชาชนที่เสียชีวิต สูญหาย และได้รับผลกระทบ
 2. การพัฒนาความสัมพันธ์ทางการค้า การลงทุน การสร้างฐานเศรษฐกิจ  โดยบูรณาการแนวทางส่งเสริมการลงทุนรองรับห่วงโซ่การผลิต การย้ายฐานการผลิต  เพื่อให้ไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้า การลงทุน การบริการ และความเชื่อมโยงในภูมิภาคเอเชีย  รวมทั้งการเป็นผู้นำกลุ่ม CLMVT

ที่มา

แท็กที่เกี่ยวข้อง