DKSH กางแผน Digital Transformation ยกระดับ Healthcare ไทย

24 พ.ค. 2567 | 22:36 น.

"ดีเคเอสเอช" ยกระดับการบริหารและดำเนินงานสาธารณสุข ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Transformation ขับเคลื่อน Healthcare ไทย

นายแพทริค แกรนเด รองประธานฝ่ายบริหาร หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า DKSH คือพาร์ทเนอร์ที่เป็นผู้นำในด้านการขยายตลาดของธุรกิจทั่วโลก และเป็นอันดับ 1 ในประเทศไทย ที่ดำเนินธุรกิจมานานกว่า 160 ปี ที่พร้อมผลักดัน Digital Transformation สู่ระบบบริการสาธารณสุขไทย เพื่อเตรียมรับมือกับความท้าทายด้านสุขภาพในอนาคต ให้บุคลากรได้ทำงานอย่างเต็มที่ ภายใต้หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ หน่วยธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค หน่วยธุรกิจวัตถุดิบอุตสาหกรรม และหน่วยธุรกิจเทคโนโลยี ในฐานะผู้นำด้านการให้บริการขยายตลาด ให้บริการด้านการจัดหาวัตถุดิบ ข้อมูลการตลาด การตลาดและการขาย การดำเนินธุรกิจโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ การกระจายสินค้าและการจัดส่ง รวมถึงบริการหลังการขาย

โดย DKSH Healthcare ให้บริการพันธมิตรทางธุรกิจในกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพมากกว่า 300 แห่งในประเทศไทย มีศูนย์กระจากสินค้า 3 แห่ง และหน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ให้การสนับสนุนดูแลหน่วยผู้ให้บริการด้านสาธารณสุขกว่า 4 หมื่นรายทั่วประเทศ และมีพนักงานผู้เชียวชาญกว่า 3,000 คน ทำให้ประสิทธิภาพการดูแลด้านสาธารณะสุขดียิ่งขึ้น

“เราภูมิใจที่สามารถครองตำแหน่งพันธมิตรด้าน Commercial Outsourcing อันดับหนึ่งในประเทศไทย ทั้งในด้านยาและเวชภัณฑ์ เป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่น ในการพัฒนาวงการสุขภาพของประเทศ โดยความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับโรงพยาบาลศิริราช แสดงถึงความทุ่มเทอย่างต่อเนื่องของ ดีเคเอสเอช ในการผลักดัน Digital Transformation ให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งจะปูทางไปสู่ระบบสุขภาพที่ยืดหยุ่นและยั่งยืนยิ่งขึ้น”

DKSH กางแผน Digital Transformation ยกระดับ Healthcare ไทย

ผศ.นพ.สมเกียรติ อรุณพฤกษากุล รองคณบดีฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า การนำ Digital Transformation เข้ามาใช้เริ่มแรกยังล้มลุกคลุกคลานพอสมควร เพราะโรงพยาบาลศิริราชต้องประสานความร่วมมือกับภาครัฐ เพราะพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ ออกมาเมื่อปี พ.ศ 2560 แต่ไม่มีกฏหมายลูกออกมารองรับ และยังไม่มีหน่วยงานภาครัฐที่นำเรื่องนี้มาทำเพราะมีขั้นตอนหลายอย่าง ซึ่ง DKSH เป็นหนึ่งในพาร์ทเนอร์เข้ามาช่วยพัฒนาให้ทำงานได้เร็วขึ้น

“ความร่วมมือกับ ดีเคเอสเอช ได้ส่งเสริมและผลักดันระบบชำระเงินรูปแบบดิจิทัล ซึ่งเอื้ออำนวยให้การทำธุรกรรมมีความเชื่อมโยงและคล่องตัวมากขึ้น ทั้งในด้านความสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย และต้นทุนที่เหมาะสม ความสำเร็จในครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการต่อยอดให้กับองค์กร เป็นต้นแบบให้แก่หน่วยงานอื่นๆ และสนับสนุนบริการจากภาครัฐฯ โดยเฉพาะโรงเรียนแพทย์ในประเทศไทย ซึ่งการบูรณาการเทคโนโลยีและข้อมูลในระบบการชำระเงินทางดิจิทัลอย่างต่อเนื่องไม่เพียงแต่ช่วยให้กระบวนการทำงานราบรื่นขึ้น แต่ยังช่วยปรับปรุงประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย”

นางภรณี ดาลิลีโอ รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายการเงินประเทศไทย บริษัท DKSH (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า การบริหารจัดการเรื่องระบบชำระเงินในรูปแบบดิจิทัล ยกระดับการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อสุขภาพได้ ขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละหน่วยงาน โดย DKSH ต้องเดินไปพร้อมกับคู่ค้า ตั้งแต่เทคโนโลยีพื้นฐานจนถึงปัจจุบันที่เริ่มนำ AI เข้ามาใช้ สิ่งที่สำคัญคือหากเปลี่ยนระบบการทำงานจากกระดาษมาเป็นดิจิทัลได้ทั้งหมด จะช่วยให้ต้นไม้คงอยู่ได้มากขึ้น ซึ่งในปี 2567 DKSH จะรุกตลาดโรงพยาบาลต่างๆ ให้มากขึ้น ทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชน

DKSH กางแผน Digital Transformation ยกระดับ Healthcare ไทย “DKSH เรามีธุรกิจที่หลากหลายมาก แต่โซลูชันการชำระเงินดิจิทัลที่เรานำเสนอในวันนี้ ถูกออกแบบมาเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำธุรกรรมทางการเงิน และการจัดสรรทรัพยากรทางการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ ดีเคเอสเอช ในการส่งเสริมประสิทธิภาพและความโปร่งใสในทุกด้านของการให้บริการด้านสุขภาพ นำมาซึ่งคุณภาพสูงสุดในการดูแลผู้ป่วย”