นายกฯ หารือผู้บริหาร DKSH ชวนลงทุน "แลนด์บริดจ์" ในไทย 

16 ม.ค. 2567 | 13:15 น.

นายกฯ หารือผู้บริหารบริษัท DKSH แสวงหาความร่วมมือด้านการจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ รวมทั้งความร่วมมือด้านโลจิสติกส์ในโครงการ Landbridge ของไทย พร้อมส่งเสริมไทยเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการขนส่งในภูมิภาค

16 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น (ตามเวลาท้องถิ่นนครซูริกซึ่งช้ากว่าไทย 6 ชั่วโมง) ณ โรงแรม Mandarin Oriental Savoy Zurich สมาพันธรัฐสวิส นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พบหารือกับนายสเตฟาน บุทซ์ (Stefan Butz) ผู้บริหารบริษัท DKSH Holding AG ซึ่งเป็นบริษัทให้คำปรึกษาและแนะนำในการทำธุรกิจ เช่น การขยายการตลาด การวางแผนธุรกิจ การกระจายสินค้า โลจิสติกส์ และการบริการหลังการขาย รวมถึงมีการนำผลิตภัณฑ์และสินค้าอุปโภค บริโภค ยา เวชภัณฑ์ เข้ามาจำหน่ายในไทยมากมายหลายประเภท 

โดย DKSH เข้ามาประกอบธุรกิจในไทยตั้งแต่ปี 2449 (ค.ศ.1906) โดยเป็นหนึ่งในองค์กรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศในด้านยอดขาย และไทยนับเป็นประเทศที่มีการดำเนินกิจการที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม DKSH สามารถสร้างรายได้ 1 ใน 3 ของรายได้รวมของบริษัททั่วโลก มีความเข้าใจในการทำธุกิจในไทย และมีการจ้างงานผู้หญิงคิดเป็นสัดส่วนจำนวนมาก  ไทยจึงเป็นตลาดสำคัญของบริษัทฯ 

นายกฯ หารือผู้บริหาร DKSH ชวนลงทุน \"แลนด์บริดจ์\" ในไทย 

นายกรัฐมนตรีและผู้บริหารบริษัท DKSH ได้หารือเกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับการจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ซึ่งจากการที่มีโรคระบาดใหม่ ๆ เกิดขึ้นบริษัทจำเป็นต้องใช้กระบวนการและระยะเวลาในการเข้ามาจัดจำหน่ายในไทยยาวนานซึ่งรัฐบาลจะรับไปแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อบริษัทและต่อประชาชนชาวไทยชาวไทยที่ต้องการใช้ยาและเวชภัณฑ์ในการรักษาโรค

บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม เสนอให้ไทยใช้ E-document มากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจะส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในการขนส่งสินค้า ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลไทย โดยยืนยันที่จะส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้า พร้อมจะสนับสนุนเพิ่มการติดตั้งสถานีชาร์จรถไฟฟ้าให้เพิ่มมากขึ้น

นายกฯ หารือผู้บริหาร DKSH ชวนลงทุน \"แลนด์บริดจ์\" ในไทย 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีความเชี่ยวชาญทางด้านโลจิสติกส์ ซึ่งไทยมีโครงการ Landbridge ที่บริษัทสามารถเข้ามีส่วนร่วมได้ โดยโครงการนี้จะเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทย และบริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์จากโครงการนี้ด้วย โอกาสนี้ บริษัทยืนยันและมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของไทย รวมทั้งพร้อมที่จะเชิญชวนบริษัทพันธมิตรมาร่วมลงทุนในไทยมากขึ้น