BLC ชี้เทรนด์สุขภาพแรง เร่งสปีดธุรกิจร้านยาหวังดันยอดโต 20-25%

23 พ.ค. 2567 | 13:40 น.

BLC เร่งทำตลาดเชิงรุกรับดีมานด์ขยายตัว หลังเทรนด์สุขภาพมาแรง ทำให้ร้านขายยาโตต่อเนื่อง ตั้งเป้าดันรายได้ปี 67 เพิ่ม 20-25% ขณะที่ภาพรวมตลาดร้านขายยามีมูลค่า 8 หมื่นล้านบาทโต 7%

ภก.สุวิทย์ งามภูพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน) หรือ BLC ผู้ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบัน ประเภทยาสามัญ และยาสามัญใหม่ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผลิตภัณฑ์ยาสำหรับสัตว์ และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพครบวงจร กล่าวว่า BLC ได้วางเป้าหมายรายได้จากช่องทางร้านขายยาปี 2567 ให้เติบโตขึ้น 20-25% จากปี 2566 ที่มีรายได้จากช่องทางร้านขายยาที่ 754 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 54% จากรายได้รวม ผ่านแผนมุ่งเน้นการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ ทั้งยาแผนปัจจุบัน และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Dietary Supplements) อาทิ กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากนวัตกรรมสมุนไพรกระชายดำ KACHAA Group, ซินไบโอติกผสานสารสกัดธรรมชาติ เป็นต้น

โดยจะผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราการทำกำไรที่ดี และมีดีมานด์เติบโตสูงในเทรนด์ด้านสุขภาพ พร้อมสื่อสารการตลาดเชิงรุกเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการดูแลสุขภาพให้แก่ประชาชน ผ่านช่องทางจำหน่ายร้านขายยา และโรงพยาบาลในเครือข่ายพันธมิตรของ BLC ที่ปัจจุบันมีมากกว่า 8,000 ร้าน รวมทั้งจะขยายช่องทางการจัดจำหน่ายร้านขายยาและโรงพยาบาลมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างการเติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้

สำหรับ BLC ดำเนินธุรกิจด้วยความตั้งใจให้คนไทยเข้าถึงยาคุณภาพดี สร้างความมั่นคงด้านสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่คนไทย โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้ให้ความร่วมมือกับสมาคมร้านยา เพื่อผลักดันให้ร้านขายยาเป็นหน่วยงานส่งเสริมสุขภาพ ด้วยการวิจัย พัฒนา และผลิตยาแผนปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และสมุนไพรนวัตกรรม ด้วยคุณภาพการผลิตที่มีมาตรฐานระดับสากล เพื่อเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยาของประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน 

BLC ชี้เทรนด์สุขภาพแรง เร่งสปีดธุรกิจร้านยาหวังดันยอดโต 20-25% ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมร้านขายยาอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่อุตสาหกรรมยา ในฐานะหนึ่งในผู้นำธุรกิจผลิตและจำหน่ายยาแผนปัจจุบัน และผลิตภัณฑ์สุขภาพครบวงจร โดยร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 สมาคมผู้ประกอบการร้านยารวมใจไทย และงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สมาคมร้านขายยา หรือมหกรรมแสดงสินค้าร้านยาแห่งชาติ ครั้งที่ 2 เพื่อสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ที่ดีให้สังคมไทย

ด้าน ภก.พงษ์รพี สุขเจริญเวช นายกสมาคมผู้ประกอบการร้านยารวมใจไทย (ชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย) กล่าวว่า ภาพรวมมูลค่าการใช้จ่ายด้านสุขภาพของคนไทยในปี 2567 คาดว่าจะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จากปัจจัยเชิงบวกของโครงสร้างประชากรของไทยที่เข้าสู่สังคมสูงอายุ สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากภาวะโลกแปรปรวน ปัญหามลภาวะทางอากาศ ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น รวมทั้งการใส่ใจสุขภาพของประชาชนที่หันเข้ามาดูแลสุขภาพเชิงป้องกันมากขึ้น และปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ธุรกิจร้านขายยา ซึ่งเป็นหนึ่งในช่องทางสำคัญที่จะได้รับอานิสงส์เชิงบวกจากการใช้จ่ายของประชาชนที่ต้องการเข้าถึงยา เวชภัณฑ์และสินค้าสุขภาพ เพื่อรักษาการเจ็บป่วยเบื้องต้นและการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน 

ในปี 2566 ที่ผ่านมา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้จัดให้ประชาชนเข้าไปรับยาจากร้านขายยาได้โดยไม่ต้องตรวจโรคสำหรับอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย 16 อาการ (16 common illnesses) เช่น ไข้หวัด ไอ เจ็บคอ ปวดท้อง ปวดเมื่อย เป็นต้น และคาดว่าในปี 2567 จะขยายการเบิกยาที่ร้านขายยาเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ภาพรวมตลาดร้านขายยาในปีนี้คาดว่าจะมีมูลค่า 8 หมื่นล้านบาท หรืออัตราการเติบโตประมาณ 7% (ที่มา : IQVIA) ช่วยสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมยาภายในประเทศ

BLC ชี้เทรนด์สุขภาพแรง เร่งสปีดธุรกิจร้านยาหวังดันยอดโต 20-25% “ในวาระครบรอบ 50 ปี สมาคมผู้ประกอบการร้านยารวมใจไทย (ชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย) สมาคมยังมีเป้าหมายในการดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีในหมู่มวลของสมาชิกสมาคมในทุกภูมิภาคของประเทศไทย ยกระดับมาตรฐานร้านขายยา ร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและประชาชนและสังคม รวมทั้งช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ของสมาชิก รองรับการเปลี่ยนแปลง เสริมสร้างศักยภาพการเติบโต และสร้างความมั่นคงทางด้านสุขภาพให้แก่ประเทศไทยอย่างยั่งยืน”