เขย่าตลาดยา 1.88 แสนล. BLC เดินหน้า 4P Innovation ปั้น New S-Curve

14 ม.ค. 2567 | 05:34 น.

จับตาอุตสาหกรรมยา 1.88 แสนล้านโตแรง “บางกอกแล็ปฯ” มั่นใจดีมานด์พุ่ง เดินหน้ารุกตลาด ชูกลยุทธ์ “4P Innovation” วิจัย พัฒนายาสามัญใหม่สร้าง New S-Curve เจาะโมเดิร์นเทรด ออฟไลน์ ออนไลน์

ภาพรวมอุตสาหกรรมยาในประเทศไทยในปีที่ผ่านมามีมูลค่ารวมราว 1.88 แสนล้านบาท เติบโต 7.2% แบ่งออกเป็น ยาสามัญ (Generic Drugs) 9.6 หมื่นล้านบาท เติบโต 5.8% , สมุนไพร (Herbal) 5.2 หมื่นล้านบาท เติบโต 8.6%, เครื่องสำอาง (Cosmetic) 2 หมื่นล้านบาท เติบโต 11.8%, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Supplement) 7.2 หมื่นล้านบาท เติบโต 9%, ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว (Skincare) 9.5 หมื่นล้านบาท เติบโต 11.1% ถือเป็นตลาดที่มีศักยภาพและมีแนวโน้มการเติบโตได้อีกมาก ทำให้ผู้ประกอบการหันมารุกทำตลาดต่อเนื่อง

ภก.สุวิทย์ งามภูพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน)หรือ BLC เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ภาพรวมอุตสาหกรรมยามีแนวโน้มเติบโตเฉลี่ย 7% ต่อปี จากการกลับเข้ามารักษาในโรงพยาบาลของประชาชน และเทรนด์การดูแลสุขภาพเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันเติบโตทั่วโลก

เขย่าตลาดยา 1.88 แสนล. BLC เดินหน้า 4P Innovation ปั้น New S-Curve

รวมทั้งการกําลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Complete-Aged Society) ของประเทศไทย โดยในปี 2566 ประเทศไทยมีจำนวนผู้สูงอายุราว 12.8 ล้านคน คิดเป็น 19.40% ของจำนวนประชากรทั้งหมดในประเทศ ส่งผลให้ความต้องการยาในระบบสุขภาพขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้บริษัทวางเป้าหมายสร้างรายได้เติบโตเฉลี่ยปีละ 200 ล้านบาท โดยมุ่งเน้นกลยุทธ์ “4P Innovation” ได้แก่

1. Product บริษัทวิจัยและพัฒนายาแผนปัจจุบันประเภทยาสามัญ (Generic Drugs) และยาสามัญใหม่ (New Generic Drugs) เพื่อใช้ทดแทนยาจากต่างประเทศเมื่อยาต้นแบบหมดสิทธิบัตร โดยมีแผนวางจำหน่ายต่อเนื่องทุกไตรมาส เพื่อเพิ่มความสามารถในการสร้างการเติบโตของรายได้และกำไรของกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่อง

เขย่าตลาดยา 1.88 แสนล. BLC เดินหน้า 4P Innovation ปั้น New S-Curve

มุ่งเน้นยากลุ่มโรคที่มีอัตราเป็นโรคต่อประชากรในสัดส่วนที่สูง มีอัตราการเติบโตสูง รองรับการขยายตัวของสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทย และเทรนด์ด้านสุขภาพที่กำลังเติบโตทั่วโลก ถือเป็นการสร้าง New S-Curve ผลักดันรายได้และกำไรของกลุ่มบริษัทเติบโตอย่างก้าวกระโดด

2. Place มุ่งขยายสู่ตลาดโรงพยาบาล ซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มีสัดส่วนมากถึง 80% ของมูลค่ารวมของตลาดยาในประเทศไทย เพิ่มยอดขายผ่านช่องทางร้านขายยาซึ่งมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง รวมทั้งการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายสู่ช่องทางออนไลน์ Modern Trade และ e-Commerce เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทที่มีอยู่อย่างหลากหลายได้ง่ายขึ้น

3. Process สร้าง Brand Awareness ให้แก่ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัท พร้อมสื่อสารกิจกรรมการตลาดเชิงรุกทั้งออฟไลน์และออนไลน์

4. People กลุ่มบริษัท มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านอุตสาหกรรมยามาอย่างยาวนาน และมีทีมขายที่แข็งแกร่งในการขยายส่วนแบ่งทางการตลาด รวมทั้งมีพันธมิตรทางการค้าที่พร้อมสร้างการเติบโตรวมกันกับ BLC ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ปัจจุบันบริษัทมีสัดส่วนการส่งออกราว 6% โดยมีตลาดหลักใน CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม) และมีเป้าหมายที่จะขยายไปยังฟิลิปปินส์ ภูมิภาคตะวันออกกลาง และจีนเพิ่มขึ้น โดยตั้งเป้าหมาย 5 ปี จะมีสัดส่วนการส่งออกเพิ่มขึ้นเป็น 9% และตลาดในประเทศรวมทุกช่องทางราว 91%

สำหรับผลประกอบการของ BLC 9 เดือนปี 2566 มีรายได้รวม 1,011 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 100.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.3% และ 14.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนตามลำดับ

 

หน้า 16 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 43 ฉบับที่ 3,957 วันที่ 14 - 17 มกราคม พ.ศ. 2567