กรรมเก่า

08 พ.ค. 2567 | 21:00 น.

กรรมเก่า คอลัมน์ทำมาธรรมะ โดย ราชรามัญ

คำว่า "กรรมเก่า" ในนิยามของคนทั่วไป มักมีความเข้าใจในส่วนเดียวคือ เมื่อมีเรื่องร้ายเข้ามาในชีวิต หรือ เรื่องที่ไม่คาดคิดฝัน มักจะคิดว่าเกิดจากกรรมเก่าของเรา ซึ่งแนวคิดแบบนี้ก็ไม่ผิดแต่ประการใด แต่ถ้าทุกเรื่องราวในชีวิตที่เกิดขึ้น แล้วบอกว่าเกิดจากกรรมเก่าทั้งหมด โดยไม่มองในมิติอื่นเลย คุณกำลังไปนับถือลัทธิบุพเพกตวาท เป็นลัทธิของนิครนถ์  หัวหน้าชื่อว่า นิครนถนาฏบุตร

ลัทธินี้ได้สอนเอาไว้ว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเรา ล้วนแล้วมาจากกรรมเก่า ที่เราเคยทำไว้ตั้งแต่อดีตชาติดังนั้นในปัจจุบัน ถ้าไม่อยากให้มีกรรมเก่า ก็ไม่ควรสร้างกรรมใดๆ ทั้งสิ้น ให้หยุดสร้างกรรมทั้งหมด จึงเกิดมีการทำร้ายตัวเอง เผาตัวเอง ทรมานตัวเอง เพื่อตัดกรรมทั้งปวง

นี่เป็นคำสอนของลัทธินี้ซึ่งมันผิด ดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเรา หาใช่เกิดขึ้นเพราะกรรมเก่าเพียงอย่างเดียว อาจจะมีกรรมในปัจจุบันในชาตินี้ที่เราทำไว้ เมื่อ 20 ปีก่อน 30 ปีก่อน กลับมาสนองย้อนคืนก็เป็นได้ ดังนั้นคำว่ากรรมเก่าในพุทธศาสนา มิได้หมายถึง ตามที่หลายคนเข้าใจ คือผลของการกระทำจากอดีตชาติเพียงอย่างเดียว

กรรมเก่า ในพระพุทธศาสนามีความหมายไปถึงตัวบุคคลของมนุษย์อย่างลึกซึ้ง อาทิเช่น การที่เราได้มาเกิดในตระกูลนี้ครอบครัวนี้ นี่ก็เป็นเพราะกรรมเก่า 

รูปลักษณะ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ นี่ก็ล้วนมาแต่ กรรมเก่า เป็นแรงขับเคลื่อน มีอิทธิพล กับชีวิตมนุษย์

ดังนั้นคำว่ากรรมเก่ามิได้หมายถึงผลของการกระทำจากอดีตชาติเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้คำว่ากรรม เป็นคำกลางๆ เมื่อเราเติมคำว่าดี ก็จะกลายเป็นกรรมดี หรือการกระทำที่ดี เมื่อเราเติมคำว่าชั่วก็จะกลายเป็นการกระทำที่ไม่ดี

วิบากคำนี้หมายถึงผล เมื่อเราเอามารวมกันกับคำว่ากรรมก็กลายเป็นวิบากกรรม ซึ่งแปลว่าผลของการกระทำ ก็ยังถือว่าเป็นคำกลางๆ นอกจากที่เราจะสวมใส่คำว่า ดีและชั่วลงไป

ถ้าเราเข้าใจคำว่ากรรมเก่าได้อย่างลึกซึ้งแท้จริง โดยไม่มองเพียงมิติเดียว เราก็สามารถใช้ชีวิตให้มีความสุขได้ ด้วยการสร้างกรรมดี ขึ้นมาเป็นบุญกุศล กับชีวิตของเรา โดยที่ไม่ต้องไปมุ่งเน้น ทำพิธีอะไรเกี่ยวกับการจัดกรรมใดๆทั้งสิ้น เพราะบนโลกใบนี้ ไม่มีวิธีการใดที่จะสามารถตัดกรรมเก่าได้อย่างแท้จริง

ไม่ว่าจะส่วนของพิธีกรรมไม่ว่าจะส่วนของการทำบุญสุนทรทาน ไม่ว่าจะส่วนของการกล่าวเอ่ยคำอโหสิกรรม ใดๆ เหล่านั้นเป็นแค่เพียงกุศโลบาย ที่จะทำให้จิตใจ มีความหวัง มีพลังเพื่อก้าวต่อไปข้างหน้าในการใช้ชีวิต แต่โดยเนื้อแท้จริงแล้ว สิ่งเหล่านั้นวิธีการเหล่านั้นไม่สามารถที่จะมาตัดกรรมเก่าได้แต่ประการใด

หากเมื่อความคิดและจิตใจของเรา ไปอยู่ในภาวะของความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องกรรมเก่า ในมิติเดียว เราจะเพิ่มความทุกข์มากยิ่งขึ้นให้กับชีวิตของตัวเราเอง อย่างไม่รู้สึกตัว

แต่ในที่นี้มิได้หมายความว่าให้ปฏิเสธความเชื่อเรื่องกรรมเก่า แต่พยายามนำเสนอให้รู้จักคำว่ากรรมเก่าโดยถูกต้องตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา เพราะการไปเชื่อเรื่องกรรมเก่า แบบที่โขนแบบที่ละครเขานำเสนอ หรือไปเชื่อกรรมเก่าแบบที่ลัทธิพิธีกรรมตัดกรรมเก่านำเสนอ นั้นจะทำให้คุณหลงผิดหลงทาง และตัวคุณเองกำลังออกห่างจากหลักกรรมเก่าของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสอนไว้

ในอินเดียสมัยโบราณ การเชื่อเรื่องกรรมเก่า ในหลายๆ ลัทธิก็มีปรากฏ แต่มีนิยามและความหมายที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นจึงไม่ต้องแปลกใจ คำว่ากรรมเก่านี้ ค่อนข้างเป็นประโยคที่คุณเคยกับคนไทยมาแต่โบราณกาล

ความหมายกรรมเก่าในลัทธิอื่นความเชื่ออื่น ย่อมแตกต่างกับความหมายของคำว่ากรรมเก่าในพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าสอนอย่างสิ้นเชิง

เมื่อเข้าใจคำว่ากรรมเก่าโดยรอบแบบนี้แล้ว การใช้ชีวิตของเราก็ไม่ต้องไปพึ่งวางพิธีกรรมใดๆ ที่จะมาตัดกรรมเก่า เพียงแค่เราใช้ชีวิตโดยชอบ คำว่าชอบคำนี้หมายถึงชอบโดยธรรม เป็นสัมมา อาทิเช่น สัมมาสติ สัมมาสมาธิ สัมมาอาชีโว เป็นต้น

เมื่อเข้าใจความหมายของกรรมเก่า โดยรอบแล้ว นับจากนี้ต่อไป สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นกับเราจงมองว่า มีหลายเหตุปัจจัย เข้ามาเป็นตัวร่วม ทำให้เกิดขึ้นและชีวิตของคุณ จะดำรงอยู่ด้วยสติปัญญาโดยรอบโดยธรรม และมีความสุขมากขึ้นกับปัจจุบันขณะ