เลือกตั้งใช้ใบขับขี่ได้ไหม 66 มีวิธีการอย่างไร เช็คเลยที่นี่

14 พ.ค. 2566 | 01:45 น.

เลือกตั้งใช้ใบขับขี่ได้ไหม 66 มีวิธีการอย่างไร เช็คเลยที่นี่มีคำตอบ ฐานเศรษฐกิจรวบรวมไว้ให้แล้ว หลังใกล้ถึงกำหนดวันเลือกตั้งอย่างเป็นทางการวันที่ 14 พ.ค. 66 หรือใช้บัตรอะไรได้บ้าง

เลือกตั้งใช้ใบขับขี่ได้ไหม เป็นอีกหนึ่งประเด็นคำถามยอดนิยมสำหรับผู้ที่จะไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 14 พ.ค. 66

ทั้งนี้ จากการตรวสจสอบของ "ฐานเศรษฐกิจ" เพื่อไขข้อสงสัยเรื่องดังกล่าว ได้คำตอบว่า 

การเลือกตั้ง 2566 ประชาชนที่จะไปใช้สิทธิ์จะต้องมีเอกสารที่เป็นหลักฐานในการแสดงตนเพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ บัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งรวมถึงบัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุก็สามารถใช้แสดงตนได้เช่นกัน บัตรหรือหลักฐานอื่นที่ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออก  

โดยต้องเป็นบัตรที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตร เช่น บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)

อย่างไรก็ตาม หากเกิดกรณีหลงลืมหรือบัตร/หลักฐานข้างต้นไม่อยู่กับตัว สามารถใช้ภาพอิเล็กทรอนิกส์ที่เปิดผ่านแอปพลิเคชันของหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้

วิธีการใช้

สามารถใช้ได้ 3 แอปพลิเคชัน ประกอบด้วย 

  • แอปพลิเคชัน ThaID (ไทยดี) เพื่อแสดงบัตรประจำตัวประชาชนอิเล็กทรอนิกส์ 
  • แอปพลิเคชัน DLT QR LICENCE เพื่อแสดงใบอนุญาตขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ 
  • แอปพลิเคชันบัตรคนพิการ เพื่อแสดงบัตรประจำตัวคนพิการอิเล็กทรอนิกส์

ประเด็นที่สำคัญก็คือ หากไม่มีบัตรตัวจริงมาแสดงที่หน่วยเลือกตั้ง จะต้องเปิดจากแอปพลิเคชั่นเท่านั้น ห้ามแค็ปรูป หรือบันทึกภาพหน้าจอมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่

ประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ คลิกที่นี่

อย่างไรก็ตาม หากประสงค์จะทำบัตรประชาชนใหม่ แต่ไม่สะดวกเดินทางไปดำเนินการในช่วงวันธรรมดา ขณะนี้กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้อำนวยความสะดวกให้ประชาชนเพื่อสนับสนุนการเลือกตั้ง 

โดยได้เปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ที่สำนักทะเบียนอำเภอ เขต เทศบาล เมืองพัทยา 

รวมทั้งศูนย์บริการอำเภอยิ้ม ทั่วประเทศ ในเสาร์-อาทิตย์ที่ 13-14 พ.ค. ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.