รีวิวอาหารเสริมออนไลน์ เสี่ยงจำคุก-โดนปรับ

03 สิงหาคม 2566

อย. เตือน รีวิวผลิตภัณฑ์อาหาร ต้องได้รับอนุญาตก่อนโฆษณาเตือนว่าอาหารไม่ใช่ยา รักษาโรคไม่ได้ และโฆษณาอาหารโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษตามกฎหมาย  

ปัจจุบันการรีวิวผลิตภัณฑ์อาหารทางสื่อออนไลน์ผ่านคนมีชื่อเสียงเพื่อสร้างความน่าเชื่อให้กับผู้บริโภคและเป็นการดึงดูดความสนใจให้กับผู้บริโภคเห็นว่าสินค้าดังกล่าวดี ใช้แล้วเกิดผลซึ่งมีให้เห็นมากมายในปัจจุบันนี้   แต่รู้หรือไม่ว่า การรีวิวผลิตภัณฑ์อาหารทางสื่อออนไลน์ต้องขออนุญาติก่อนถึงจะโฆษณาได้

เภสัชกรเลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า จากการตรวจพบการรีวิวผลิตภัณฑ์อาหารทางสื่อออนไลน์มากมาย ที่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขอแจ้งว่าการรีวิวข้อมูลเกี่ยวกับคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหารเพื่อประโยชน์ทางการค้า เข้าข่ายเป็นการโฆษณาที่ต้องได้รับอนุญาตก่อนโฆษณา  เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะโฆษณาได้

รีวิวอาหารเสริมออนไลน์ เสี่ยงจำคุก-โดนปรับ

 

 

หากผู้ใดฝ่าฝืนจะมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท และหากข้อความที่รีวิว หรือโฆษณานั้นเป็นเท็จ โอ้อวดเกินจริง หรือเป็นการหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ จึงขอเตือนผู้บริโภคอย่าหลงเชื่อการรีวิว หรือโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารที่โอ้อวด เป็นเท็จเกินจริง  ผลิตภัณฑ์อาหารไม่ใช่ยา ไม่สามารถบำบัด บรรเทา รักษาโรคต่าง ๆ ได้ ทั้งนี้ อย. ได้จัดทำหลักเกณฑ์การโฆษณาอาหาร พ.ศ. 2564 โดยระบุคำที่ไม่อนุญาตโฆษณา