"แอสปาร์แตม" ใช้ได้ปลอดภัย ตามเงื่อนไขที่ อย.อนุญาต

19 ก.ค. 2566 | 09:55 น.

อย. เผย ยังใช้ "แอสปาร์แตม" ได้อย่างปลอดภัยตามเงื่อนไขที่ อย.อนุญาต ระบุ จากการเฝ้าระวังสุ่มตรวจสารให้ความหวานแทนน้ำตาลในอาหารตั้งแต่ปี 63 ซึ่งยังไม่พบปัญหาแต่อย่างใด 

หลังจากที่องค์การอนามัยโลก หรือ WHO เตรียมประกาศ "แอสปาร์แตม" ซึ่งเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลเป็นสารที่อาจก่อมะเร็งในมนุษย์นั้น 

ความเคลื่อนไหวล่าสุด ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เภสัชกรเลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ให้ข้อมูลว่า อย. มีการตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยการใช้สารแอสปาร์แตม ตามรูปแบบการบริโภคของประชากรไทย โดยอ้างอิงตามมาตรฐานสากล (โคเด็กซ์) และปรับเงื่อนไขการอนุญาตให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคของไทย  

นอกจากนี้คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้มีการเฝ้าระวังโดยสุ่มตรวจสารให้ความหวานแทนน้ำตาลในอาหารมาตั้งแต่ปี 2563 ซึ่งยังไม่พบปัญหาแต่อย่างใด จึงขอให้ผู้บริโภคมั่นใจว่า สารให้ความหวานแทนน้ำตาลที่ อย.อนุญาต และกำกับดูแลการใช้ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขมีความปลอดภัย

ทั้งนี้ แนะนำผู้บริโภคว่า ควรเลือกบริโภคอาหารหลากหลายครบ 5 หมู่ เพื่อลดความเสี่ยงจากการได้รับสารแอสปาร์แตมที่มากเกินไป รวมถึงควรระวังในผู้บริโภคบางกลุ่ม

โดยให้อ่านฉลากอาหารที่มีการใช้ แอสปาร์แตม ซึ่งจะมีข้อความระบุ "สารให้ความหวาน" หรือ "วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล" และสำหรับผู้ที่มีสภาวะฟินิลคีโตนูเรีย ควรหลีกเลี่ยง