อย.สหรัฐฯปฏิเสธนำเข้าสินค้าเกษตร-อาหารจากไทย 22 รายการ

03 ก.ค. 2566 | 01:31 น.

อย.สหรัฐฯปฏิเสธนำเข้าสินค้าเกษตร-อาหารจากไทย 22 รายการ กระทรวงพาณิชย์เผยเป็นสินค้ารายการเดิมที่เคยถูกปฏิเสธนำเข้าช่วง ม.ค.-เม.ย. 66 ที่ผ่านมา ห่วงระยะยาวอาจสร้างความเสียหายกับสินค้าอาหารส่งออกไทย

รายงานจากกระทรวงพาณิชย์ระบุว่า ในเดือน พ.ค.2566 องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาได้ปฏิเสธการนำเข้าสินค้าเกษตรและอาหารจากผู้ผลิตไทยจำนวน 16 ราย รวมเป็นจำนวนสินค้า 22 รายการ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ถั่วเขียวพบสารกำจัดศัตรูพืช 1 รายการ ,ต้นอ่อนถั่วพบข้อมูลบนฉลากผิดอาจทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดได้ ฉลากไม่ระบุภาษาอังกฤษ และสีสังเคราะห์ที่ไม่ปลอดภัย 1 รายการ 

,ปลาแรดพบสิ่งสกปรก เน่าเสีย ไม่เหมาะสำหรับการบริโภค 4 รายการ ,เครื่องดื่มถั่วเหลืองไม่แจ้งกระบวนการผลิตอาหารตามระเบียบบังคับ 1 รายการ ,ปลานิลพบเชื้อซัลโมเนลลา (เชื้อรา) 1 รายการ ,ผลิตภัณฑ์มะพร้าว ข้อมูลบนฉลากผิดหรืออาจทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดได้ ฉลากไม่มีภาษาอังกฤษ 1 รายการ

,ถั่วลิสงปนเปื้อนสารพิษที่เกิดจากเชื้อรา 1 รายการ ,กะปิ ผลิต แปรรูป หรือบรรจุ ในสภาพแวดล้อมที่ไม่สะอาด 1 รายการ ,มะขามพบสิ่งสกปรก เน่าเสีย ไม่เหมาะสำหรับการบริโภค 1 รายการ ,ถุงมือยางทางการแพทย์ ไม่ได้มาตรฐาน มีรู สินค้ายังไม่ได้รับการพิจารณาเทียบเท่ากับมาตรฐานสหรัฐฉลากไม่เป็นไปตามข้อกำหนด 2 รายการ

ปลานิล ปลากระดี่ ปนเปื้อนสิ่งสกปรก เน่าเสีย หรือไม่เหมาะสำหรับการบริโภค ,กุ้ง ปนเปื้อนสิ่งสกปรก เน่าเสีย หรือไม่เหมาะสำหรับการบริโภค 1 รายการ ,ผลิตภัณฑ์ถั่วเขียว มีส่วนผสมของ สีสังเคราะห์และไม่ระบุบนฉลาก 2 รายการ

,เครื่องดื่มถั่วเหลืองพบผู้ผลิตไม่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผลิตอาหารกระป๋องที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรดไม่แจ้งกระบวนการผลิตอาหารตามระเบียบบังคับ 1 รายการ และผลิตภัณฑ์มะขามสิ่งสกปรก เน่าเสีย หรือไม่เหมาะสมสำหรับการบริโภค 1 รายการ

จะเห็นว่าการปฏิเสธการนำเข้าสินค้าจากไทยในเดือนพ.ค. เป็นสินค้ารายการเดิมที่เคยถูกปฏิเสธการนำเข้ามาแล้วในช่วงเดือนม.ค.-เม.ย. 2566 ที่ผ่านมา ชี้ให้เห็นว่าผู้ประกอบการไทยฝ่าฝืนกฎระเบียบนำเข้าของสหรัฐ ซึ่งในระยะยาวอาจสร้างความเสียหายกับสินค้าอาหารส่งออกของไทย รวมทั้งความเชื่อมั่นของผู้นำเข้า และผู้บริโภค ดังนั้นผู้ประกอบการควรเร่งแก้ปัญหาโดยเร็ว