อย.แจงปม "สารอะนิลีน" ห้ามใช้ในเครื่องสำอาง

07 ก.ค. 2566 | 11:10 น.

รองเลขาฯ อย. แจงปมตรวจยึด "สารอะนิลีน" กว่า 500,000 กิโลกรัมที่ท่าเรือแหลมฉบังเตรียมส่ง สปป.ลาว ย้ำเป็นวัตถุอันตรายที่ใช้ในทางอุตสาหกรรมห้ามใช้ในเครื่องสำอาง ยันไม่พบการจดแจ้งในไทย

จากกรณีที่มีข่าวการยึดสารอะนิลีนกว่า 5 แสนกิโลกรัมที่เตรียมส่งไป สปป.ลาวเพื่อผลิตเป็นเครื่องสำอางนั้น ปรากฎความเคลื่อนจาก องค์การอาหารและยา (อย.) โดยชี้แจงในประเด็นนี้ว่า สารดังกล่าวเป็นสารห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอางซึ่งในปัจจุบันยังไม่พบเครื่องสำอางที่จดแจ้งผลิตหรือนำเข้ามาขายในประเทศไทยที่มีส่วนผสมของสารอะนิลีน 

ทั้งนี้ จากข่าวการยึดสารอะนิลีนกว่า 500,000 กิโลกรัมที่ท่าเรือแหลมฉบัง เตรียมส่ง สปป.ลาว เพื่อนำไปผลิตเป็นเครื่องสำอางนั้น เภสัชกรวีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ชี้แจงกรณีดังกล่าวไว้ดังนี้

สารอะนิลีน (ANILINE) CAS No. 62-53-3 จัดเป็นวัตถุอันตรายที่ใช้ในทางอุตสาหกรรมชนิดที่ 3 ในการกำกับดูแลของกรมโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งสหภาพยุโรป (EU) และกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน

รวมถึงประเทศไทยและ สปป.ลาว ได้มีการกำหนดให้สารดังกล่าวเป็นสารที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องสำอางเนื่องจากเป็นสารก่อมะเร็งและจากการตรวจสอบไม่พบเครื่องสำอางที่จดแจ้งผลิตหรือนำเข้าที่มีส่วนผสมของสารอะนิลีนในประเทศไทย 

ทั้งนี้ หากผู้บริโภคมีข้อสงสัยเรื่องความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถสอบถามข้อมูลหรือร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย. 1556 หรือผ่าน Line@FDAThai, Facebook: FDAThai หรือ E-mail: [email protected] ตู้ปณ.1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ