เตือนภัย อย.ตรวจพบแคดเมียมเกินมาตรฐานใน "หมึกกล้วยต้มหั่นแช่แข็ง"

03 สิงหาคม 2566

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประกาศเตือนภัยพบผลการตรวจพิสูจน์อาหาร เผยพบปริมาณแคดเมียมเกินมาตรฐานในผลิตภัณฑ์ "ปลาหมึกกล้วยต้มหั่นแช่แข็ง" รุ่นผลิต 027/2023 นำเข้าจากจีน

3 สิงหาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้สุ่มเก็บตัวอย่างอาหาร ณ ด่านอาหารและยาท่าเรือกรุงเทพ นำเข้าโดย บริษัท วายเอเจ เทรด ทราน จำกัด โดยมีรายละเอียดผลิตภัณฑ์ ดังนี้ 

"ผลิตภัณฑ์ปลาหมึกกล้วยต้มหั่นแช่แข็ง (FROZEN COOKED SQUID SLICES (GRADE B))" ผลิตโดย FUJIAN HUAXIAN AQUATIC SEAFOOD CO., LTD สาธารณรัฐประชาชนจีน รุ่นการผลิตที่ 027/2023 วันผลิต 07/01/2023 และวันหมดอายุ 07/01/2025 น้ำหนักสุทธิ 12.5 กิโลกรัมต่อกล่อง 

ผลการตรวจวิเคราะห์ทางวิชาการ จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบแคดเมียม 4.35 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (ต้องไม่เกิน 2 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) ซึ่งเข้าข่ายเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์และอาหารผิดมาตรฐานตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจึงเป็นอาหารที่ไม่ปลอดภัยในการบริโภค 

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) อยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดต่อไป

เตือนภัย อย.ตรวจพบแคดเมียมเกินมาตรฐานใน "หมึกกล้วยต้มหั่นแช่แข็ง"

ข้อแนะนำ

ขอเตือนผู้บริโภคให้ระมัดระวังอย่าซื้อ "ผลิตภัณฑ์ปลาหมึกกล้วยต้มหั่นแช่แข็ง" ที่ฉลากระบุรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นมารับประทาน

หากมีข้อสงสัยเรื่องความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถสอบถามหรือแจ้งร้องเรียนได้ที่ สายด่วน อย. 1556 หรือผ่าน Line@FDAThai, Facebook : FDAThai หรือ E-mail : [email protected] ตู้ ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ

เตือนภัย อย.ตรวจพบแคดเมียมเกินมาตรฐานใน "หมึกกล้วยต้มหั่นแช่แข็ง" เตือนภัย อย.ตรวจพบแคดเมียมเกินมาตรฐานใน "หมึกกล้วยต้มหั่นแช่แข็ง"