svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ล้ำ! มหาวิทยาลัยมหิดล ผลิต "เมตาเนิร์ส" เพิ่มประสิทธิภาพดูแลผู้ป่วย

18 กุมภาพันธ์ 2566

ม.มหิดล เดินหน้าพัฒนา "เมตาเนิร์ส" นำไฮเทคโนโลยี ให้เป็น "Hi touch" ปรับกระบวนทัศน์ให้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง สร้างสัมผัสที่ผูกพัน เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยในอนาคต

รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ปรากฏการณ์ "Hi tech - Low touch" หรือยิ่งได้เข้าใกล้เทคโนโลยี แต่ยิ่งห่างไกลความผูกพัน เกิดขึ้นจากความวิตกว่าหุ่นยนต์จะเข้ามาแทนที่ไออุ่นจากมนุษย์ด้วยกัน

รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

จากเป้าหมายการสร้าง "เมตาเนิร์ส" (Meta Nurse) จำเป็นต้องมีการปรับกระบวนทัศน์ให้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง(Patient-Centered Care) ทำ "Hi tech" ให้เป็น "Hi touch" ด้วยสัมผัสที่ผูกพัน หากรู้จักใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสม และเป็นประโยชน์ ก็จะยิ่งทำให้พยาบาลสามารถดูแลผู้ป่วยได้กว้างขวางยิ่งขึ้น

 

 

เทคโนโลยีไฮเทคที่เข้ามามีบทบาทกับมนุษย์มากขึ้น เกิดสิ่งประดิษฐ์อัจฉริยะต่างๆ มากมาย เพื่อสนองความต้องการของผู้ใช้ (users) ยิ่งเมื่อโลกเข้าสู่วิกฤติโรคระบาดที่ทำให้ผู้คนต้องอยู่ห่างไกลกัน ทำให้การใช้เทคโนโลยีไม่ได้เป็นเพียงปัจจัยที่วัดกันด้วยคุณสมบัติทางวัตถุ หากสามารถสื่อสารความเป็นมนุษย์ที่ส่งไออุ่นถึงกันได้เป็นอย่างดี

 

ล้ำ! มหาวิทยาลัยมหิดล ผลิต "เมตาเนิร์ส" เพิ่มประสิทธิภาพดูแลผู้ป่วย
พยาบาลเป็นวิชาชีพที่ต้องเสียสละ อดทน และพร้อมที่จะรับฟังผู้ป่วย ในโลกยุคเมตาเวิร์ส หรือโลกเสมือนจริง ยิ่งทำให้พยาบาลสามารถทำหน้าที่รับฟังผู้ป่วย ช่วยเหลือประชาชนได้มากยิ่งขึ้นในทุกมิติ และทุกช่วงวัย

"เราไม่ได้ดูแลเฉพาะโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นกับประชาชน แต่เราดูแลประชาชนที่เจ็บป่วยต่างหาก เราต้องการเห็นคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่ว่าจะอยู่ในภาวะเจ็บป่วย หรือแข็งแรงบทบาทของพยาบาล "เมตาเนิร์ส" จึงต้องขยายบทบาทออกไปให้กว้างขวางให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มอย่างไร้ข้อจำกัด  จะดีแค่ไหน หากพยาบาลสามารถเข้าถึงความต้องการของผู้ป่วยได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเป็นไปตามความต้องการของผู้ป่วย" รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข กล่าว

ล้ำ! มหาวิทยาลัยมหิดล ผลิต "เมตาเนิร์ส" เพิ่มประสิทธิภาพดูแลผู้ป่วย

"พยาบาลแห่งอนาคต" คือปณิธานของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ยึดมั่นในการผลิตนักศึกษาพยาบาลคุณภาพ พร้อมปรับตัวให้ก้าวทันเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำอย่างรวดเร็ว โดยไม่ลืม "หัวใจของความเป็นมนุษย์" เพื่อตอบโจทย์ผู้ป่วยในอนาคต