ล้ำ! มหาวิทยาลัยมหิดล ผลิต "เมตาเนิร์ส" เพิ่มประสิทธิภาพดูแลผู้ป่วย

18 ก.พ. 2566 | 09:12 น.

ม.มหิดล เดินหน้าพัฒนา "เมตาเนิร์ส" นำไฮเทคโนโลยี ให้เป็น "Hi touch" ปรับกระบวนทัศน์ให้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง สร้างสัมผัสที่ผูกพัน เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยในอนาคต

รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ปรากฏการณ์ "Hi tech - Low touch" หรือยิ่งได้เข้าใกล้เทคโนโลยี แต่ยิ่งห่างไกลความผูกพัน เกิดขึ้นจากความวิตกว่าหุ่นยนต์จะเข้ามาแทนที่ไออุ่นจากมนุษย์ด้วยกัน

รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

จากเป้าหมายการสร้าง "เมตาเนิร์ส" (Meta Nurse) จำเป็นต้องมีการปรับกระบวนทัศน์ให้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง(Patient-Centered Care) ทำ "Hi tech" ให้เป็น "Hi touch" ด้วยสัมผัสที่ผูกพัน หากรู้จักใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสม และเป็นประโยชน์ ก็จะยิ่งทำให้พยาบาลสามารถดูแลผู้ป่วยได้กว้างขวางยิ่งขึ้น

 

 

เทคโนโลยีไฮเทคที่เข้ามามีบทบาทกับมนุษย์มากขึ้น เกิดสิ่งประดิษฐ์อัจฉริยะต่างๆ มากมาย เพื่อสนองความต้องการของผู้ใช้ (users) ยิ่งเมื่อโลกเข้าสู่วิกฤติโรคระบาดที่ทำให้ผู้คนต้องอยู่ห่างไกลกัน ทำให้การใช้เทคโนโลยีไม่ได้เป็นเพียงปัจจัยที่วัดกันด้วยคุณสมบัติทางวัตถุ หากสามารถสื่อสารความเป็นมนุษย์ที่ส่งไออุ่นถึงกันได้เป็นอย่างดี

 

ล้ำ! มหาวิทยาลัยมหิดล ผลิต \"เมตาเนิร์ส\" เพิ่มประสิทธิภาพดูแลผู้ป่วย
พยาบาลเป็นวิชาชีพที่ต้องเสียสละ อดทน และพร้อมที่จะรับฟังผู้ป่วย ในโลกยุคเมตาเวิร์ส หรือโลกเสมือนจริง ยิ่งทำให้พยาบาลสามารถทำหน้าที่รับฟังผู้ป่วย ช่วยเหลือประชาชนได้มากยิ่งขึ้นในทุกมิติ และทุกช่วงวัย

"เราไม่ได้ดูแลเฉพาะโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นกับประชาชน แต่เราดูแลประชาชนที่เจ็บป่วยต่างหาก เราต้องการเห็นคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่ว่าจะอยู่ในภาวะเจ็บป่วย หรือแข็งแรงบทบาทของพยาบาล "เมตาเนิร์ส" จึงต้องขยายบทบาทออกไปให้กว้างขวางให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มอย่างไร้ข้อจำกัด  จะดีแค่ไหน หากพยาบาลสามารถเข้าถึงความต้องการของผู้ป่วยได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเป็นไปตามความต้องการของผู้ป่วย" รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข กล่าว

ล้ำ! มหาวิทยาลัยมหิดล ผลิต \"เมตาเนิร์ส\" เพิ่มประสิทธิภาพดูแลผู้ป่วย

"พยาบาลแห่งอนาคต" คือปณิธานของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ยึดมั่นในการผลิตนักศึกษาพยาบาลคุณภาพ พร้อมปรับตัวให้ก้าวทันเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำอย่างรวดเร็ว โดยไม่ลืม "หัวใจของความเป็นมนุษย์" เพื่อตอบโจทย์ผู้ป่วยในอนาคต