ม.มหิดล เล็งเปิดเรียนฟรี พฤกษศาสตร์ "ศิลปะกินได้" จากสมุนไพรรอบตัว

31 ธันวาคม 2565

ม.มหิดล ต่อยอดความรู้พฤกษศาสตร์ นำสมุนไพรสร้าง "ศิลปะกินได้" เปิดคลาสสอนนักศึกษา และเปิดเพจ "Herbal Appreciation" เพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์และสมุนไพรที่ไม่มีวันสิ้นสุด เปิดให้ประชาชนทั่วไปเรียนฟรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงเบญญากาญจน์ พงศ์กิจวิทูร อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะอาจารย์ผู้ก่อตั้งรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป "สมุนไพรในชีวิตประจำวัน" สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล โดยออกแบบชั้นเรียนแบบมีส่วนร่วม ให้นักศึกษาบางส่วนเรียนแบบออนไลน์ ในช่วงที่มีสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนา ที่มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหิดล จากหลากหลายคณะ และชั้นปี แต่รายวิชาเปิดให้นักศึกษาทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรี และการบ้านที่ให้นักศึกษาได้ลองไปสำรวจสมุนไพรรอบตัวที่บ้าน แล้วนำมาเล่าสู่กันฟัง ทำให้ชั้นเรียนเต็มไปด้วยความคึกคักมีชีวิตชีวา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงเบญญากาญจน์ พงศ์กิจวิทูร อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ในชั้นเรียนที่นักศึกษาได้สัมผัส และลงมือปฏิบัติจริง เช่น การใช้สีจากสมุนไพร การทำยาดมสมุนไพร ลูกประคบสมุนไพรอีกทั้งยังได้ให้นักศึกษาลองรับประทานผักพื้นบ้านที่มากด้วยคุณค่าทางโภชนาการคู่สำรับอาหารไทย เพื่อให้ได้รู้จักและเข้าถึงสมุนไพรน่ารู้ต่างๆ อย่างเต็มที่

นอกจากนี้ ยังได้ขยายผลสู่ประชาชนทั่วไป โดยได้ก่อตั้งเพจ "Herbal Appreciation" เพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์และสมุนไพรที่ไม่มีวันสิ้นสุดโดยที่ผ่านมาทางภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตรมหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการจัดโครงการ "Herbal Walk" สำรวจสมุนไพรในสวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) ทำความรู้จักพฤกษศาสตร์ของพืชสมุนไพร และการทำตัวอย่างพรรณไม้แห้งอย่างง่าย "Herbarium" ที่สามารถนำไปศึกษา หรือสร้างสรรค์งานศิลปะได้ต่อไปอีกมากมาย

 

ก้าวต่อไปเตรียมพัฒนาสู่รายวิชาออนไลน์ทาง MUx เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการเรียนรู้สมุนไพรสู่ประชาชนทั่วไปอย่างไร้ขีดจำกัด พร้อมรับประกาศนียบัตรออนไลน์จากมหาวิทยาลัยมหิดลโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงเบญญากาญจน์ กล่าวว่า สมุนไพรเป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันและอยู่คู่สังคมไทยมาแต่แรกอยู่แล้ว เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป เทคโนโลยีที่เข้ามาอาจทำให้การใช้สมุนไพรดูเป็นเรื่องไกลตัวมากขึ้น


ทั้งที่จริงๆ แล้วในชีวิตคนเรา ตั้งแต่ตื่นนอนก็พบเจอสมุนไพรในอาหาร ออกจากบ้านก็เจอต้นไม้พืชสมุนไพรปลูกอยู่ตามทาง สีสันหลายอย่างก็มาจากพืชสมุนไพร เพียงแค่เปิดประตูออกไปสูดอากาศและสัมผัสธรรมชาติที่อยู่ภายนอก จะพบความงดงามที่ทำให้เกิดความสุขทางใจ และพบประโยชน์มากมายจากนานาพืชสมุนไพรที่อยู่รอบตัว