svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ม.มหิดล พัฒนาแอปใหม่ "Brain Track" ลดภาวะสมองเสื่อม

14 มกราคม 2566

ม.มหิดล สร้างสรรค์แอปพลิเคชัน "Brain Track" เพื่อคนไทยห่างไกลภาวะสมองเสื่อม เล็งพัฒนาต่อให้คนไทยใช้ดูแลสุขภาพด้วยตัวเอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรภพ นัยเนตร อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า ได้สร้างสรรค์และพัฒนาแอปพลิเคชัน "Brain Track" เพื่อให้ประชาชนคนไทยห่างไกลภาวะสมองเสื่อม โดยแอปพลิเคชัน"Brain Track" ได้ถูกออกแบบและพัฒนาให้สอดคล้องกับวิธีมาตรฐานการตรวจประเมินภาวะสมองเสื่อมทางการแพทย์ และกำลังอยู่ในขั้นตอนกระบวนการตามที่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กำหนด ปัจจุบันได้รับการจดทะเบียนเป็นข้อมูลลิขสิทธิ์โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรภพ นัยเนตร อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
ในเบื้องต้น ได้ตั้งบริษัท IQMED Innovation จำกัด ซึ่งเป็น Startup จากห้องปฏิบัติการวิศวกรรมหัวใจ หลอดเลือด และอวัยวะประดิษฐ์ (CardioArt Lab) ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อมุ่งพัฒนาแอปพลิเคชัน "Brain Track" ให้สามารถช่วยแพทย์วินิจฉัยผู้ป่วยก่อนเข้ารับการรักษา โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้สูงวัย ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงหลักของภาวะสมองเสื่อม 

ผ่านการวิเคราะห์ถึงอุปสรรคสำคัญในการใช้ โดยครอบคลุมข้อจำกัดที่ทำให้ผู้สูงวัยไม่สามารถเข้าถึงได้เนื่องด้วยความซับซ้อน จึงได้ออกแบบแอปพลิเคชันให้มีการประเมินในรูปแบบของเกมที่เข้าใจง่าย อาทิ การนับด้วยลูกบอลเพื่อทดสอบทักษะในการคิดคำนวณ 

ม.มหิดล พัฒนาแอปใหม่ "Brain Track"  ลดภาวะสมองเสื่อม


นอกจากนี้ ยังได้ออกแบบการทดสอบความจำ ผ่านรูปภาพ สีและแบบทดสอบที่ต้องใช้ทักษะการเชื่อมโยงทางความคิดฯลฯ เพื่อประเมินความเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงวัยก่อนแพทย์ให้การรักษาได้อย่างตรงจุด และที่สำคัญสามารถกระตุ้นให้ผู้เข้ารับการประเมินเกิดความสนใจ และติดตามการทดสอบไปจนจบ

ก้าวต่อไป "Brain Track" จะได้รับการพัฒนา ให้เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับคนไทยเพื่อใช้ดูแลสุขภาพสมองด้วยตัวเอง

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรภพ นัยเนตร กล่าวว่า ให้ทุกคนตระหนักถึงปัจจัยสำคัญของการดำเนินชีวิตในโลกยุคปัจจุบัน จากการรู้จักเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการดูแลสุขภาวะตัวเองอย่างยั่งยืน

 

"สมอง" เป็นอวัยวะที่ไม่สามารถทดแทนได้โดยสมบูรณ์จำเป็นต้องได้รับการดูแลไม่ให้เสื่อมก่อนวัยอันควร ปัจจุบันด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทำให้การดูแลสุขภาพด้วยตัวเองกลายเป็นเรื่องง่าย เพียงใช้แอปพลิเคชันในมือถือ จึงทำให้มีซอฟต์แวร์ทางการแพทย์เพื่อการดูแลสุขภาพออนไลน์เกิดขึ้นมากมาย