svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

IRPC ต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล

13 กุมภาพันธ์ 2566

IRPC ต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมไออาร์พีซี และศึกษาดูงานนวัตกรรมองค์กรยั่งยืน

คุณกฤษณ์ อิ่มแสง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยผู้บริหาร และนักวิจัย บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC ให้การต้อนรับ คณบดี รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมไออาร์พีซี เพื่อศึกษาดูงานทางด้านการจัดการนวัตกรรมในองค์กรอย่างยั่งยืน ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานในหลากหลายด้าน โดยเฉพาะการประยุกต์ใช้ในงานทางด้านการแพทย์และสุขภาพ ตอบรับกระแสแนวโน้มของโลก นอกจากนี้ยังได้พูดคุยเแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้านนวัตกรรมร่วมกันอีกด้วย

“IRPC สร้างสิ่งที่ดีเพื่ออนาคต”

หน่วยงานบริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจการสัมพันธ์: 
สุภรา สงวนโชคชัย     Tel. 081-374-4049 E-Mail: [email protected] 
พิมพ์กมล ปาริสวรรณ    Tel. 02-765-7273 E-Mail: [email protected]
ชนิชา นนทเสถียรกร     Tel. 02-765-7287 E-Mail: [email protected]