ฉีดวัคซีน "โมเดอร์นา-ไฟเซอร์" ฟรี เดือน ก.ย.-ต.ค. อัพเดทที่นี่

18 ก.ย. 2565 | 20:00 น.

ฉีดวัคซีน "ไฟเซอร์-โมเดอร์นา" ฟรี แบบ walk in และลงทะเบียนจองคิวล่วงหน้าเดือน ก.ย.-ต.ค. 65 อัพเดทล่าสุดที่นี่ 

ฐานเศรษฐกิจ รวมจุดฉีดวัคซีนโควิดในเดือนกันยายนและตุลาคม 2565 ไว้ให้สำหรับผู้ที่ต้องการฉีดวัคซีนโควิดเข็มต่าง ๆ ในพื้นที่ กทม.และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งมีรายละเอียดแต่ละแห่ง ดังนี้  

 

1.ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ กทม.

เปิดวอล์คอิน (walk in) ฉีดวัคซีน "โมเดอร์นา" ฟรี สำหรับผู้มีอายุ 18 ปี สำหรับคนไทย ชาวต่างชาติ และชาวต่างด้าว เปิดให้บริการเข็มต่าง ๆ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 โดยสามารถเข้ารับบริการได้ที่ประตู 2 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 15.00 น. 


เข็มที่ 1 สำหรับผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนใดมาก่อน โดยไม่มีบริการนัดเข็ม 2

เข็มที่ 2 ขึ้นไปฉีดวัคซีนโมเดอร์นาโดยระยะห่างขึ้นกับเข็มก่อนหน้า ดังนี้ 

เข็มที่ 2 ห่างจากเข็มที่ 1 อย่างน้อย 28 วัน

เข็มที่ 3 ห่างจากเข็มที่ 2 อย่างน้อย 90 วัน

เข็มที่ 4 ขึ้นไป ห่างจากเข็มก่อนหน้าอย่างน้อย 120 วัน

 

หมายเหตุ

1. สำหรับผู้ที่จองคิวเข็มที่ 3,4,5,6 วัคซีนไฟเซอร์ ผ่านเครือข่ายมือถือแล้วสามารถแจ้งความประสงค์ที่เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนเปลี่ยนเป็นวัคซีนโมเดอร์นาได้

2. เข็มกระตุ้น สามารถเลือกรับบริการรูปแบบฉีดเข้ากล้ามเนื้อเต็มโด๊ส / กล้ามเนื้อครึ่งโด๊ส / ชั้นผิวหนัง

3. วัคซีนที่ได้รับการสนับสนุนมีจำนวนจำกัด

 

ทางศูนย์ฯ ของสงวนสิทธิ์ในการหยุดให้บริการวัคซีนโมเดอร์นาโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเมื่อวัคซีนหมด


ฉีดวัคซีน \"โมเดอร์นา-ไฟเซอร์\" ฟรี เดือน ก.ย.-ต.ค. อัพเดทที่นี่

 


 

2.คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 

เปิดให้ประชาชนเข้ารับวัคซีนโควิด-19 เข็ม 1, 2 หรือเข็มกระตุ้นเข็ม 3, 4, 5 (Pfizer ฝาม่วง) วัคซีนเข็มกระตุ้นเว้นระยะห่างตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข  เข็ม 5 ห่างจากเข็มล่าสุด 4 เดือน ตามความสมัครใจและตามดุลยพินิจของแพทย์ ในวันที่ 19 - 23 และ 26 - 30 กันยายน 2565 เวลา 12.30 - 13.30 น. ณ ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ 

 

เปิดลงทะเบียนจองผ่านลิงค์ ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด ไฟเซอร์ฝาม่วง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล หรือ สแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่าง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 2443000 

 

ฉีดวัคซีน \"โมเดอร์นา-ไฟเซอร์\" ฟรี เดือน ก.ย.-ต.ค. อัพเดทที่นี่

 

3.กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี

ศูนย์ฉีดวัคซีนกระทรวงสาธารณสุข เปิดวอล์คอิน ( Walk in) ฉีดไฟเซอร์ ( Pfizer) ในวันอังคารที่ 20 และ 27 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00-14.00 น. บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร 3 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 

 

หมายเหตุ การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นทุก 3-4 เดือนหลังเข็มสุดท้าย  

 

ฉีดวัคซีน \"โมเดอร์นา-ไฟเซอร์\" ฟรี เดือน ก.ย.-ต.ค. อัพเดทที่นี่

4.โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี


แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด -19 เดือนกันยายน 2565โดยโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเปิด  Walk in ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในวันที่ 23, 30 กันยายน 2565 เวลา 08.00-11.30 น. ณ ชั้น 1 อาคาร 18 ชั้น 

สำหรับเดือนตุลาคม ทางโรงพยาบาลจะแจ้งวันเวลา และสถานที่ฉีดวัคซีนให้ทราบอีกครั้ง

 

ฉีดวัคซีน \"โมเดอร์นา-ไฟเซอร์\" ฟรี เดือน ก.ย.-ต.ค. อัพเดทที่นี่

 

5.โรงพยาบาลสวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

ประกาศเปิด Walk in ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) และ วัคซีนโมเดอร์นา (moderna) เข็มกระตุ้น เข็ม 3,4 และ 5 ฟรี รอบเดือนตุลาคม 2565 ในวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ระหว่างเวลา 08.00 - 14.30 น. (พัก 11.30-13.00 น.)

 

ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าเพียงนำบัตรประชาชน หรือ พาสปอร์ต มาด้วยในวันที่เข้ามารับบริการ เฉพาะผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

 

หมายเหตุ สำหรับผู้ที่เข้ามารับเข็มที่ 4หรือ 5 ต้องห่างจากเข็มก่อนหน้าเป็นระยะเวลา 4 เดือนขึ้นไป สำหรับผู้ที่ติดโควิดต้องเว้นระยะห่าง 1-2 เดือนหลังจากหายแล้ว

 

ฉีดวัคซีน \"โมเดอร์นา-ไฟเซอร์\" ฟรี เดือน ก.ย.-ต.ค. อัพเดทที่นี่