ลงทะเบียนฉีดวัคซีน โมเดอร์นาฟรี เข็ม 2-5 เดือน ก.ย. อัพเดทล่าสุด 

09 ก.ย. 2565 | 09:45 น.

ลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีน โมเดอร์นา  ฟรี เข็ม 2, 3, 4, 5 เดือนกันยายน สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านออนไลน์ 

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน "โมเดอร์นา" (ฟรี) เข็ม 2, 3, 4, 5 สําหรับประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ให้บริการขนาดเต็มโดส (100 ไมโครกรัม) ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ให้บริการวัคซีนตามเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

 

ช่องทางลงทะเบียน

เปิดลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน "โมเดอร์นา" วันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็มจำนวน โดยสามารถเลือกฉีดวัคซีนเข็ม 2, 3, 4 และ 5 ได้ในวันที่ 13, 14, 15, 16 ก.ย. 2565 สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ https://qsmi-booster.kcmh.or.th/ หรือ คลิกลงทะเบียนได้ที่นี่ แบบฟอร์มลงทะเบียนฉีดวัคซีนโมเดอร์นา สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

ทั้งนี้ กรุณาเลือกวันและเวลารับวัคซีน กดยืนยันจะขึ้นว่า บันทึกข้อมูลสำเร็จ ให้ถ่ายภาพหน้าจอไว้เป็นหลักฐาน

 

สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19

 • ตึกอำนวยการ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ

กรุณานำ บัตรประชาชน สมุดฝากครรภ์ ปากกา มาด้วยในวันนัดหมาย

สำหรับสตรีมีครรภ์ต้องมีอายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ในการเข้ารับวัคซีน

กรุณามาตรงตามวันและเวลาที่ได้นัดหมาย หากไม่มาตามวันและเวลาที่ลงทะเบียนไว้จะถือว่าสละสิทธิ์

LOT วัคซีนโมเดอร์นาที่ให้บริการเป็นช่วงขยายอายุวัคซีนที่ได้รับการรับรองจากสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา

เงื่อนไขการเข้ารับบริการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาฟรี 

เข็ม 2 

 • เคยได้รับซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม/แอสตร้าเซนเนก้า ภายในวันที่ 13 ส.ค. 2565

 

เข็ม 3 เคยได้รับวัคซีนตามสูตรดังนี้

 • ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม โดยฉีดเข็ม 2 ภายในวันที่ 13 ส.ค.2565
 • แอสตร้าเซนเนก้า 2 เข็ม โดยฉีดเข็ม 2 ภายในวันที่ 13 มิ.ย.2565
 • ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม + แอสตร้าเซนเนก้า 
 • ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม + โมเดอร์นา 
 • แอสตร้าเซนเนก้า + โมเดอร์นา โดยฉีดเข็ม 2 ภายในวันที่ 13 มิ.ย.2565
 • โมเดอร์นา + โมเดอร์นา หรือ ไฟเซอร์ + ไฟเซอร์ โดยฉีดเข็ม 2 ภายในวันที่ 13 เม.ย.2565

 

เข็ม 4 เคยได้รับวัคซีนตามสูตรดังนี้

 • เคยได้รับซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม และได้รับแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็ม 3 หรือ เคยได้รับซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม และได้รับโมเดอร์นาเป็นเข็ม 3 
 • เคยได้รับซิโนฟาร์ม/ซิโนแวค เป็นเข็ม 1 และได้รับแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็ม 2 และ 3
 • เคยได้รับซิโนฟาร์ม/ซิโนแวค เป็นเข็ม 1 และได้รับแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็ม 2 และโมเดอร์นาเป็นเข็ม 3 
 • เคยได้รับแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็ม 1,2 และโมเดอร์นาเป็นเข็ม 3 โดยฉีดเข็ม 3 ภายในวันที่ 13 พ.ค.2565 

เข็ม 5 เคยได้รับวัคซีนตามสูตรดังนี้

 • ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม + ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม + แอสตร้าเซนเนก้า + โมเดอร์นา
 • แอสตร้าเซนเนก้า + แอสตร้าเซนเนก้า + แอสตร้าเซนเนก้า + โมเดอร์นา
 • ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม + ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม + แอสตร้าเซนเนก้า + แอสตร้าเซนเนก้า ภายในวันที่ 13 พ.ค. 2565
 • ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม + ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม  + ไฟเซอร์ + ไฟเซอร์ ภายในวันที่ 13 เม.ย. 2565  
 • ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม + ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม  + โมเดอร์นา + โมเดอร์นา ภายในวันที่ 13 เม.ย. 2565  

 

ลงทะเบียนฉีดวัคซีน โมเดอร์นาฟรี เข็ม 2-5 เดือน ก.ย. อัพเดทล่าสุด 

 

ที่มา สถานเสาวภา สภากาชาดไทย : Queen Saovabha Memorial Institute