"หมอยง"รับอาสา 12-18 ปีฉีดวัคซีน Covovax-Pfizer เข็ม 3 เงื่อนไขยังไง เช็กเลย

18 ก.ย. 2565 | 01:39 น.

"หมอยง"รับอาสา 12-18 ปีฉีดวัคซีน Covovax-Pfizer เข็ม 3 เงื่อนไขยังไง เช็กเลยที่มีมีคำตอบ ระบุผลการตรวจภูมิต้านทานจะแจ้งให้ทราบเฉพาะรายบุคคล

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย โพสต์ข้อความว่า

 

วัคซีนโควิด-19 ในเด็กวัยรุ่น เข็มกระตุ้น (เข็ม 3)

 

เชิญร่วมศึกษาฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้น (เข็มที่ 3) ในเด็กวัยรุ่นอายุ 12-18 ปีด้วยวัคซีน Covovax (ที่รู้จักกันในนาม Novavax) หรือ Pfizer

 

ผู้ที่สนใจและผู้ปกครองที่สนใจให้บุตรหลานของท่านเข้ารับการฉีดวัคซีน Covovax (ที่รู้จักกันในนาม Novavax) หรือ Pfizer เข็มกระตุ้น (เข็ม 3) ที่มีคุณสมบัติดังนี้

 

  • สุขภาพร่างกายแข็งแรง
  • ไม่มีโรคประจำตัว
  • อายุ 12-18 ปี
  • ไม่เคยติดเชื้อโควิด-19 มาก่อน
  • ได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบแล้ว 2 เข็ม  (เข็ม 1 เป็น Pfizer + เข็ม 2 เป็น Pfizer) หรือ  (เข็ม 1 เป็น Sinopharm + เข็ม 2 เป็น Sinopharm) อย่างน้อย 3 เดือน

 

ยินดีเข้าร่วมโครงการ​ฉีดวัคซีนโควิด-19 ชนิดโปรตีนซับยูนิต Covovax หรือ วัคซีนชนิดเอ็มอาร์เอ็นเอ (Pfizer) เป็นวัคซีนเข็มกระตุ้น เข็มที่ 3

 

"หมอยง"รับอาสา 12-18 ปีฉีดวัคซีน Covovax-Pfizer เข็ม 3

 

โครงการจะมีการให้เลือกรับวัคซีน  ชนิดใดชนิดหนึ่งก็ได้ คือ วัคซีนโควิด-19 ชนิดโปรตีนซับยูนิต Covovax เต็มโดส 1 ครั้ง 

 

หรือ วัคซีนชนิดเอ็มอาร์เอ็นเอ (Pfizer) เต็มโดส 1 ครั้ง 

โดยโครงการจะขอตรวจภูมิต้านทานอาสาสมัคร 2 ครั้ง คือ ก่อนการฉีดวัคซีน และหลังการฉีดวัคซีน 4 สัปดาห์ ผลการตรวจภูมิต้านทานจะแจ้งให้ทราบเฉพาะรายบุคคล  และยินดีให้คำปรึกษาตลอดระยะเวลาที่อยู่ในโครงการ

 

อาสาสมัครและผู้ปกครองท่านใด มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ ขอให้กรอกใบสมัครได้ คลิกที่นี่

 

และทางเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ จะติดต่อวันที่สะดวกมารับวัคซีน