วอล์คอินฉีดวัคซีน โมเดอร์นา เข็ม 1-6 ฟรี จำนวนจำกัด เช็คได้ที่นี่

17 ก.ย. 2565 | 00:01 น.

ฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ฟรี เข็ม 1, 2, 3, 4, 5, 6 ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อเปิดวอล์คอิน ไม่ต้องลงทะเบียนจองคิว จำนวนจำกัด ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ได้รับสนับสนุนวัคซีน "โมเดอร์นา" เพิ่มมาจำนวนหนึ่งจึงเปิดให้บริการเข็มต่าง ๆ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 แบบวอล์คอิน (walk in) สำหรับผู้มีอายุ 18 ปี (คนไทย/ต่างชาติ/ต่างด้าว) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 

เข็มที่ 1 สำหรับผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนใดมาก่อน โดยไม่มีบริการนัดเข็ม 2

 

เข็มที่ 2 ขึ้นไปฉีดวัคซีนโมเดอร์นาโดยระยะห่างขึ้นกับเข็มก่อนหน้า ดังนี้ 

 

เข็มที่ 2 ห่างจากเข็มที่ 1 อย่างน้อย 28 วัน

 

เข็มที่ 3 ห่างจากเข็มที่ 2 อย่างน้อย 90 วัน

 

เข็มที่ 4 ขึ้นไป ห่างจากเข็มก่อนหน้าอย่างน้อย 120 วัน

สามารถเข้ารับบริการได้ที่ประตู 2 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 15.00 น. 

 

หมายเหตุ

1. สำหรับผู้ที่จองคิวเข็มที่ 3,4,5,6 วัคซีนไฟเซอร์ ผ่านเครือข่ายมือถือแล้วสามารถแจ้งความประสงค์ที่เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนเปลี่ยนเป็นวัคซีนโมเดอร์นาได้

2. เข็มกระตุ้น สามารถเลือกรับบริการรูปแบบฉีดเข้ากล้ามเนื้อเต็มโด๊ส / กล้ามเนื้อครึ่งโด๊ส / ชั้นผิวหนัง

3. วัคซีนที่ได้รับการสนับสนุนมีจำนวนจำกัด

 

ทางศูนย์ฯ ของสงวนสิทธิ์ในการหยุดให้บริการวัคซีนโมเดอร์นาโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเมื่อวัคซีนหมด

 

วอล์คอินฉีดวัคซีน โมเดอร์นา เข็ม 1-6 ฟรี จำนวนจำกัด เช็คได้ที่นี่