svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

รวมจุดลงทะเบียน-วอล์คอินฉีดวัคซีน "โมเดอร์นา" ฟรี เดือน ก.ย.นี้ เช็คที่นี่

10 กันยายน 2565

อัพเดทที่นี่ จุดลงทะเบียน - วอล์คอินฉีดวัคซีน "โมเดอร์นา" ฟรี เข็ม 1, 2, 3, 4, 5, 6 ใน กทม. บริการฉีดวัคซีนเดือนกันยายน 2565 อ่านเงื่อนไขรายละเอียดทั้งหมดได้ที่นี่   

10 กันยายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันนี้ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ แจ้งผ่าน เพจ CVC กลางบางซื่อ ระบุว่า ได้รับสนับสนุนวัคซีน "โมเดอร์นา" มาจำนวนหนึ่ง สำหรับผู้มีอายุ 18 ปี ไม่จำกัดสัญชาติ ให้บริการทั้งคนไทย ชาวต่างชาติ และ ต่างด้าว ในวันที่ 10-18 ก.ย.65 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 15.00 น. โดยสามารถเข้ารับบริการได้ที่ประตู 2

 

เข็มที่ 1 วัคซีนโมเดอร์นา (ไม่มีบริการนัดเข็ม 2)

ตั้งแต่เข็มที่ 2 ขึ้นไป ฉีดวัคซีนโมเดอร์นา โดยระยะห่างขึ้นกับเข็มก่อนหน้า

เข็มที่ 2 ห่างจากเข็มที่ 1 อย่างน้อย 28 วัน

เข็มที่ 3 ห่างจากเข็มที่ 2 อย่างน้อย 90 วัน

เข็มที่ 4 ขึ้นไป ห่างจากเข็มก่อนหน้าอย่างน้อย 120 วัน

หมายเหตุ

1.สำหรับผู้ที่จองคิวเข็มที่ 3, 4, 5, 6 วัคซีนไฟเซอร์ผ่านเครือข่ายมือถือแล้ว สามารถแจ้งความประสงค์ที่เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนเปลี่ยนเป็นวัคซีนโมเดอร์นาได้

2.เข็มกระตุ้น สามารถเลือกรับบริการรูปแบบฉีดเข้ากล้ามเนื้อเต็มโด๊ส / กล้ามเนื้อครึ่งโด๊ส / ชั้นผิวหนัง

3.วัคซีนที่ได้รับการสนับสนุนมีจำนวนจำกัด ทางศูนย์ฯ ของสงวนสิทธิ์ในการหยุดให้บริการวัคซีนโมเดอร์น่าโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเมื่อวัคซีนหมด

 

รวมจุดลงทะเบียน-วอล์คอินฉีดวัคซีน "โมเดอร์นา" ฟรี เดือน ก.ย.นี้ เช็คที่นี่

นอกจากนี้ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย แจ้งผ่านเฟซบุ๊กเพจ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย : Queen Saovabha Memorial Institute เปิดลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน "โมเดอร์นา" (ฟรี) เข็ม 2, 3, 4, 5 สําหรับประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป สำหรับสตรีมีครรภ์ต้องมีอายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ในการเข้ารับวัคซีน โดยให้บริการขนาดเต็มโดส (100 ไมโครกรัม) ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ให้บริการวัคซีนตามเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

 

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน "โมเดอร์นา" ในวันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็มจำนวน โดยสามารถเลือกฉีดวัคซีนเข็ม 2, 3, 4 และ 5 ได้ในวันที่ 13, 14, 15, 16 ก.ย. 2565

 

สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ https://qsmi-booster.kcmh.or.th/ หรือ คลิกลงทะเบียนได้ที่นี่ แบบฟอร์มลงทะเบียนฉีดวัคซีนโมเดอร์นา สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ทั้งนี้ กรุณามาตรงตามวันและเวลาที่ได้นัดหมาย หากไม่มาตามวันและเวลาที่ลงทะเบียนไว้จะถือว่า "สละสิทธิ์" 

 

ทั้งนี้ กรุณาเลือกวันและเวลารับวัคซีน กดยืนยันจะขึ้นว่า บันทึกข้อมูลสำเร็จ ให้ถ่ายภาพหน้าจอไว้เป็นหลักฐาน

 

สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19

 • ตึกอำนวยการ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ

 

เอกสารประกอบ

 • บัตรประชาชน
 • สมุดฝากครรภ์
 • ปากกา 

 

เงื่อนไขการเข้ารับบริการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาฟรี 

เข็ม 2 

 • เคยได้รับซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม/แอสตร้าเซนเนก้า ภายในวันที่ 13 ส.ค. 2565
   

เข็ม 3 เคยได้รับวัคซีนตามสูตรดังนี้

 • ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม โดยฉีดเข็ม 2 ภายในวันที่ 13 ส.ค.2565
 • แอสตร้าเซนเนก้า 2 เข็ม โดยฉีดเข็ม 2 ภายในวันที่ 13 มิ.ย.2565
 • ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม + แอสตร้าเซนเนก้า 
 • ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม + โมเดอร์นา 
 • แอสตร้าเซนเนก้า + โมเดอร์นา โดยฉีดเข็ม 2 ภายในวันที่ 13 มิ.ย.2565
 • โมเดอร์นา + โมเดอร์นา หรือ ไฟเซอร์ + ไฟเซอร์ โดยฉีดเข็ม 2 ภายในวันที่ 13 เม.ย.2565

 

เข็ม 4 เคยได้รับวัคซีนตามสูตร ดังนี้

 • เคยได้รับซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม และได้รับแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็ม 3 หรือ เคยได้รับซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม และได้รับโมเดอร์นาเป็นเข็ม 3 
 • เคยได้รับซิโนฟาร์ม/ซิโนแวค เป็นเข็ม 1 และได้รับแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็ม 2 และ 3
 • เคยได้รับซิโนฟาร์ม/ซิโนแวค เป็นเข็ม 1 และได้รับแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็ม 2 และโมเดอร์นาเป็นเข็ม 3 
 • เคยได้รับแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็ม 1,2 และโมเดอร์นาเป็นเข็ม 3 โดยฉีดเข็ม 3 ภายในวันที่ 13 พ.ค.2565 

 

เข็ม 5 เคยได้รับวัคซีนตามสูตรดังนี้

 • ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม + ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม + แอสตร้าเซนเนก้า + โมเดอร์นา
 • แอสตร้าเซนเนก้า + แอสตร้าเซนเนก้า + แอสตร้าเซนเนก้า + โมเดอร์นา
 • ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม + ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม + แอสตร้าเซนเนก้า + แอสตร้าเซนเนก้า ภายในวันที่ 13 พ.ค. 2565
 • ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม + ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม  + ไฟเซอร์ + ไฟเซอร์ ภายในวันที่ 13 เม.ย. 2565  
 • ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม + ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม  + โมเดอร์นา + โมเดอร์นา ภายในวันที่ 13 เม.ย. 2565  

 

รวมจุดลงทะเบียน-วอล์คอินฉีดวัคซีน "โมเดอร์นา" ฟรี เดือน ก.ย.นี้ เช็คที่นี่