เงินอุดหนุนบุตรเดือนมิถุนายน 65 โอนเข้าบัญชีวันไหน ที่นี่มีคำตอบ

03 มิ.ย. 2565 | 22:40 น.

เดือนมิถุนายน 2565 เงินอุดหนุนบุตร 600 บาทโอนเข้าบัญชีวันไหน ตรวจสอบข้อมูลได้เลย พร้อมแนะช่องทางตรวจสอบสถานะสิทธิผู้ลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดทั้งหมดที่นี่

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หรือ เงินอุดหนุนบุตรเดือนมิถุนายน 2565 เตรียมโอนเข้าบัญชีผู้ปกครองที่มีสิทธิในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 จำนวน 600 บาท ทั้งนี้สามารถตรวจสอบปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่เหลือได้ดังต่อไปนี้ 

 

  • เดือนมิถุนายน 2565 เงินเข้าบัญชี วันศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน 2565
  • เดือนกรกฎาคม 2565 เงินเข้าบัญชี วันศุกร์ 8 กรกฎาคม 2565
  • เดือนสิงหาคม 2565 เงินเข้าบัญชี วันพุธ 10 สิงหาคม 2565 
  • เดือนกันยายน 2565 เงินเข้าบัญชีวันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2565

 

ปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำหรับผู้ปกครองรายเดิมสามารถตรวจสอบเงินอุดหนุนบุตร 600 บาทได้จากบัญชีที่ได้ระบุไว้ ส่วนผู้ปกครองรายใหม่ที่จะได้รับเงินอุดหนุนบุตรจะต้องมีข้อมูลสมบูรณ์ในระบบฐานข้อมูลของโครงการฯ ทั้งนี้สามารถตรวจสอบสถานะสิทธิการรับเงินในโครงการได้ผ่านสองช่องทางดังต่อไปนี้

 

 

สอบสถานะสิทธิการรับเงินอุดหนุนบุตร

 

หรือหากมีข้อสงสัยต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

  • ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร 08 2091 7245, 08 2037 9767, 08 3431 3533, 06 5731 3199 (ในวันเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 - 17.00 น.)
  • ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง
     

 

 

ที่มาข้อมูล-ภาพ

  • ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด