svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ข่าวโควิดวันนี้ ทำไมผู้ติดเชื้อลดลง ใช่ตัวเลขจริงหรือไม่ อ่านเลย

12 พฤษภาคม 2565

ข่าวโควิดวันนี้ ทำไมผู้ติดเชื้อลดลง ใช่ตัวเลขจริงหรือไม่ อ่านเลยที่นี่มีคำตอบ หมอเฉลิมชัยสรุปสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในไทย

ข่าวโควิดวันนี้ยังคงเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากประชาชน ทั้งจำนวนของผู้ติดเชื้อในแต่ละวัน และผู้เสียชีวิต

 

น.พ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ (หมอเฉลิมชัย) รองประธานกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา โพสต์ blockdit ส่วนตัว "ร้อยแปดพันเก้ากับหมอเฉลิมชัย" โดยมีข้อความว่า

 

สถานการณ์โควิดล่าสุด ผู้ติดเชื้อลดลงจาก

 

พีคมากถึง 76%  โดยผู้ป่วยหนักลดลงเพียง 30%  ส่วนผู้เสียชีวิตเปรียบเทียบไม่ได้

 

โควิดระลอกมกราคม 2565 จากไวรัสโอมิครอน (Omicron) ของไทย ได้ผ่านมาแล้ว 131 วัน นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565

 

พบว่าจุดสูงสุดหรือพีค อยู่ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน 2565

 

โดยพบผู้ติดเชื้อแบบ PCR สูงสุด 28,379 ราย

 

เมื่อวันที่ 1 เมษายน ผู้ติดเชื้อแบบ ATK สูงสุด 49,494 ราย

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม

 

  • ผู้ติดเชื้อรวม สูงสุด 72,478 ราย

 

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม

 

  • ผู้ป่วยในระบบ 259,126 ราย

 

เมื่อ 3 เมษายน

 

  • ผู้ป่วยหนักมีปอดอักเสบ 2123 ราย

 

เมื่อ 18 เมษายน

 

  • ผู้ใช้เครื่องช่วยหายใจ 940 ราย

 

ข่าวโควิดวันนี้ ทำไมผู้ติดเชื้อลดลง ใช่ตัวเลขจริงหรือไม่

 

เมื่อ 19 เมษายน

 

เมื่อเปรียบเทียบกับสถิติต่างๆของโควิดไทยในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 พบตัวเลขดังนี้

 

ติดเชื้อแบบ PCR จาก 28,379 ราย เหลือ 7650 ราย ลดลง 73.04%

 

ผู้ติดเชื้อแบบ ATK  จาก 49,494 ราย เหลือ 9736 ราย ลดลง 80.32%

ผู้ติดเชื้อรวม จาก 72,478 ราย เหลือ 17,386 ราย ลดลง 76.01%

 

ผู้ป่วยในระบบ จาก 259,126 ราย เหลือ 78,270 เลย ลดลง 69.79%

 

ผู้ป่วยหนักปอดอักเสบ จาก 2123 ราย เหลือ 1387 ราย ลดลง 34.67%

 

ผู้ใช้เครื่องช่วยหายใจ จาก 940 ราย เหลือ 690 ราย ลดลง 26.60%

 

โดยที่ผู้เสียชีวิตคำนวณเพื่อการเปรียบเทียบไม่ได้ 
เนื่องจากมีการปรับเกณฑ์ผู้เสียชีวิตใหม่เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม แต่ก็มีแนวโน้มลดลงเช่นกัน

 

เหตุที่ผู้ติดเชื้อมีจำนวนลดลง ในสัดส่วนมากกว่าผู้ป่วยหนัก เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อจำนวนมากที่ไม่แสดงอาการ จึงเข้ารับการตรวจแบบPCR หรือซื้อ ATK มาตรวจลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

 

กล่าวโดยสรุป

 

โควิดระลอกที่ 4 ของไทย ได้ผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว เมื่อเดือนมีนาคมต่อเมษายน
โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรวมลดลง 76%  มากกว่าผู้ป่วยหนัก ทั้งมีปอดอักเสบและใช้เครื่องช่วยหายใจราว 1.5 เท่าตัว ที่ลดลงเพียง 30%

 

เป้าหมายต่อไปของประเทศไทยคือ การควบคุมโควิดให้อยู่ในขาลงอย่างต่อเนื่อง และระมัดระวังไม่ให้เกิดการติดเชื้อเพิ่มขึ้นใหม่อีกครั้ง รวมทั้งคุมจำนวนผู้เสียชีวิตให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้ต่อไป