โควิดวันนี้เด็กติดเชื้อโอมิครอนแล้วเท่าไหร่ น่ากลัวแค่ไหน อ่านเลยที่นี่

09 พ.ค. 2565 | 01:10 น.

โควิดวันนี้เด็กติดเชื้อโอมิครอนแล้วเท่าไหร่ น่ากลัวแค่ไหน อ่านเลยที่นี่มีคำตอบ หมอยงวิเคราะห์การติดเชื้อโควิด-19 ในเด็ก

โควิดวันนี้ยังคงเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากประชาชน ทั้งจำนวนของผู้ติดเชื้อในแต่ละวัน และผู้เสียชีวิต

 

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความว่า

 

โควิด 19 การติดเชื้อในเด็ก ก่อนได้รับวัคซีน (5-6 ขวบ) มากกว่าที่เราคิด 

 

การติดเชื้อมีทั้งมีอาการและไม่มีอาการ การสำรวจการติดเชื้อในประชากร มีเป็นจำนวนเท่าไหร่แล้ว

 

ในอเมริกา จะตรวจ anti-nucleocapsid ของไวรัส พบว่ามีการติดเชื้อไปแล้วกว่าครึ่งหนึ่งของประชากร

 

สำหรับประเทศไทย การตรวจดังกล่าวไม่สามารถทำได้  ประเทศที่ฉีดวัคซีนเชื้อตาย ภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นจะมีภูมิทั้งตัวไวรัส ไม่ใช่เฉพาะแค่ สไปรท์เท่านั้น 
จะตรวจพบ anti-nuclecapsid ด้วย จึงแยกไม่ได้ว่าภูมิที่ตรวจพบนี้ เกิดจากการติดเชื้อ หรือเกิดจากการได้รับวัคซีนเชื้อตาย

 

ดังนั้นทางศูนย์ ที่ผมทำการศึกษาอยู่ อยากทราบว่ามีการติดเชื้อไปแล้วเท่าไหร่ จึงสามารถทำได้เฉพาะในเด็ก 

โดยเฉพาะในเด็กที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน การสำรวจจึงใช้ประชากรเด็ก ที่อายุ 5-6 ปีก่อนการฉีดวัคซีนตามกำหนดของประเทศไทย เพื่อให้ทราบอัตราการติดเชื้อไปแล้วว่าเป็นเท่าไหร่

 

จากการศึกษา  เด็กปกติในโครงการของศูนย์ ที่ติดตามภูมิต้านทาน ของ วัคซีน ไอกรน ในจำนวนนี้มีการติดเชื้อแบบมีอาการ และไม่มีอาการ

 

จะเห็นว่า ภาพรวมการติดเชื้อในเด็ก 5-6 ขวบ ในช่วงที่มีการระบาดของเดลตา 
จะพบว่าเด็ก 5 - 6 ขวบติดเชื้อไปแล้ว ประมาณ 8%

 

พอมาช่วง omicron พบการติดเชื้อในเด็กไปแล้วถึง 17 % กว่าครึ่งหนึ่งเป็นการติดเชื้อเป็นแบบไม่มีอาการ 

 

ตรวจเลือดพบร่องรอยการติดเชื้อ  คือตรวจพบ anti-nucleocapsid เด็กกลุ่มนี้ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน 

 

โควิดวันนี้เด็กติดเชื้อโอมิครอนแล้วเท่าไหร่

 

เมื่อมาดูประชากรอีกกลุ่ม เป็นอาสาสมัครมาฉีดวัคซีน ในกลุ่มต่างๆ ในโครงการศึกษาภูมิต้านทานของวัคซีนในเด็ก 

 

เด็กกลุ่มนี้จะไม่มีประวัติ หรือมีอาการการติดเชื้อ  covid-19 (โควิด-19) มาก่อน แต่เมื่อมาตรวจเลือดก่อนฉีดวัคซีนจะตรวจพบการติดเชื้อมาแล้ว 

 

โดยตรวจพบภูมิต้านทาน anti-nucleocapsid และภูมิต้านทานต่อสไปรท์โปรตีนแล้ว 

 

แสดงถึงการติดเชื้อมาแล้ว ตรวจพบการติดเชื้อแบบไม่มีอาการ ถึง 8% 

 

แสดงว่าในระยะเวลาที่ผ่านมาในเด็กเล็ก ติดเชื้อไปแล้ว มีแนวโน้มที่จะมากขึ้นมาโดยตลอด 

และเป็นการติดเชื้อแบบไม่มีอาการ  เด็กก็จะสามารถสร้างภูมิต้านทานได้ 

 

ในเด็กโตและผู้ใหญ่ ประชากรไทยน่าจะมีการติดเชื้อไปแล้วเป็นจำนวนมาก  จำนวนมาก จะเป็นการติดเชื้อแบบไม่มีอาการ หรือมีอาการน้อย 

 

ร่างกายก็จะสร้างภูมิต้านทานขึ้น เป็นอีกแรงหนึ่งในการช่วยการสร้างภูมิ เป็นวัคซีนธรรมชาติที่เกิดขึ้น 

 

และในอนาคตผู้ที่เคยติดเชื้อไปแล้ว ถึงแม้จะติดโรค ความรุนแรงของโรคก็จะลดลง 

 

การสำรวจการติดเชื้อไปแล้ว มีประโยชน์อย่างยิ่งที่จะนำมาใช้ในการวางแผน ควบคุมโรค covid 19 

 

โดยใช้องค์ความรู้มาประกอบ ศูนย์ที่ผมทำอยู่ กำลังมีโครงการที่จะดำเนินการในแนวกว้าง 

 

แต่จะทำได้ยากจากการตรวจเลือดในผู้ใหญ่ เพราะบ้านเรามีการฉีดวัคซีนเชื้อตายเป็นจำนวนมาก จะต้องใช้ประวัติการป่วย การสัมผัสโรค ประวัติวัคซีนและการตรวจเลือด