สงกรานต์ปีนี้ ขึ้นทางด่วนฟรี 3 เส้นทาง เช็คเลย

05 เม.ย. 2565 | 04:16 น.

กทพ.เปิดขึ้นทางด่วนฟรี 3 เส้นทาง ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์-วันหยุดยาว หวังลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชน อำนวยความสะดวกเดินทางข้ามจังหวัด

รายงานข่าวจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคมยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษ  รวม 3 สายทาง ดังนี้ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางด่วนขั้นที่ 1) จำนวน 19 ด่าน ทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2) จำนวน 31 ด่าน และทางพิเศษอุดรรัถยา (บางปะอิน-ปากเกร็ด) จำนวน 10 ด่าน ในวันพุธที่ 6 เมษายน 2565 (วันจักรี) ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ถึง 24.00 น. ซึ่งเป็นวันหยุดราชการประจำปีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โดยเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมที่ปรากฏในสัญญาสัมปทาน ฉบับแก้ไขใหม่ระหว่าง กทพ.  บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน  
  

 

 

ทั้งนี้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID 19 กทพ.ขอความร่วมมือผู้ใช้ทางพิเศษหากจำเป็นต้องใช้ทางพิเศษเดินทางในวันปกติที่ไม่ได้ยกเว้นค่าผ่านทางควรใช้บัตร Easy Pass เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับธนบัตรหรือเหรียญซึ่งอาจจะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค รวมถึงใช้บริการเติมเงินในบัตร Easy Pass ผ่าน Application EXAT Portal หรือ Application ของธนาคารต่าง ๆ ซึ่งนอกจากจะทำให้ท่านได้รับความสะดวกรวดเร็วแล้วยังจะช่วยลดความเสี่ยงจากการรับหรือแพร่เชื้อ COVID-19 ได้อีกด้วย 
 

สงกรานต์ปีนี้ ขึ้นทางด่วนฟรี 3 เส้นทาง เช็คเลย