svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ขึ้นมอเตอร์เวย์ฟรี ทล.จัดโปรสมัครสมาชิก M-FLOW เพิ่ม 1 แสนสิทธิ์

21 มีนาคม 2565

“คมนาคม” ถกทล.-กทพ.อัพเดตยอดผู้ใช้บริการระบบจัดเก็บค่าผ่านทางM-FLOW แก้รถติด ฟากทล.เปิดโอกาสสมัครสมาชิก รับสิทธิส่วนลด-วิ่งฟรี เพิ่ม 1 แสนสิทธิ เล็งคืนค่าปรับผู้ใช้บริการแล้วเสร็จสิ้นเดือน มี.ค.นี้

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุม ติดตามและเร่งรัดการพัฒนาและการเปิดให้บริการ ระบบ M-Flow ของกรมทางหลวงและการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ว่า การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดยกรมทางหลวง (ทล.) ได้ดำเนินการพัฒนาระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอัตโนมัติ แบบไม่มีไม้กั้น (M-Flow) บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9 (ด่านทับช้าง 1,2 และด่านธัญบุรี 1,2) เพื่อแก้ไขปัญหารถติดขัดหน้าด่าน โดยวางระบบให้สามารถบูรณาการกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ในการพัฒนาระบบ M-Flow ให้เป็นรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน (Single Platform System) 

 

 


ขณะเดียวกันทล. ได้มีการส่งเสริมการสมัครสมาชิกอย่างต่อเนื่อง เช่น จัดโปรโมชั่นรับ E-Coupon 60 บาท เพื่อใช้ซื้อสินค้าใน 7-Eleven สำหรับผู้สมัครผ่าน Line OA (ได้รับสิทธิ์แล้ว จำนวน 3,904 สิทธิ์ คงเหลือ 46,096 สิทธิ์) เพิ่มโปรโมชั่นวิ่งฟรี 2  เที่ยว จาก 100,000 สิทธิ์ เป็น 200,000 สิทธิ์ (100,000 สิทธิ์แรกได้รับครบแล้ว ส่วนเพิ่มเติมอีก 100,000 สิทธิ์ ได้รับสิทธิ์แล้ว จำนวน 48,871 สิทธิ์ คงเหลือ 51,129 สิทธิ์) และจัดโปรโมชั่นลดร้อยละ 20 ทุกเที่ยว ตลอด 3 เดือน (มีผู้ได้รับส่วนลดแล้ว 152,215 ราย คิดเป็นมูลค่า 921,222 บาท)

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2565 ที่ผ่านมาพบว่ามีผู้สมัครสมาชิกผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น (https://mflowthai.com) จำนวน 160,577ราย ผู้สมัครสมาชิกผ่าน Line Official Account (Line OA: @mflowthai) จำนวน 24,185 ราย โดยมีจำนวนรายการที่ใช้บริการ M-Flow ทั้งหมด 1,607,074 ราย จำแนกเป็น สมาชิกผ่านระบบและเว็บไซต์ จำนวน 630,998 ราย สมาชิกผ่าน Line OA จำนวน 111,802 ราย ยังไม่ได้เป็นสมาชิก จำนวน 814,749 ราย รถที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผ่านทาง (รถดับเพลิง รถพยาบาล เป็นต้น) จำนวน 7,360 ราย และรอการตรวจสอบยืนยัน จำนวน 42,165 ราย 
        

 

ขึ้นมอเตอร์เวย์ฟรี ทล.จัดโปรสมัครสมาชิก M-FLOW เพิ่ม 1 แสนสิทธิ์

สำหรับการแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดหน้าด่าน ทล. ได้ดำเนินการเร่งประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจ และเชิญชวนให้ประชาชนผู้ใช้ทางมาลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก ดำเนินการติดตั้งแบริเออร์ กรวยยาง และแบ่งช่องจราจรให้ชัดเจนเป็นระยะทางล่วงหน้า 1 กม. รวมทั้งปรับจำนวนช่องเก็บเงินสด และช่องอัตโนมัติ M Pass และ Easy Pass ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับปริมาณรถผู้ใช้ทางของแต่ละด่าน และได้ระดมเจ้าหน้าที่ช่วยบริการอำนวยความสะดวกในการเก็บเงินช่องทางเงินสด เพื่อให้สามารถผ่านด่านฯ ได้รวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการคืนเงินค่าปรับ พร้อมขยายระยะเวลาชำระ ซึ่ง ทล. จะคืนค่าปรับให้ทุกราย รวมทั้งชะลอเรียกค่าปรับสำหรับผู้ใช้ช่องทางผิด จนไปถึง 31 มี.ค.2565 (ปัจจุบันคืนเงินแล้วร้อยละ 95)
 

ขึ้นมอเตอร์เวย์ฟรี ทล.จัดโปรสมัครสมาชิก M-FLOW เพิ่ม 1 แสนสิทธิ์