รวมจุดฉีดวัคซีนโมเดอร์นาเข็ม 1,2,3,4 ฟรี ทั่วไทยเดือนเมษายน 65 เช็คที่นี่

03 เม.ย. 2565 | 18:46 น.

อัพเดทจุดฉีดวัคซีนโมเดอร์นา เข็ม 1,2,3,4 ฟรีทั่วไทยเดือนเมษายน 65 เช็คเลยมีที่ไหนบ้าง ต้องลงทะเบียน หรือ วอล์ค อิน ฉีดวัคซีนโควิดได้เลย ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดที่นี่

วันที่ 4 เมษายน 2565 "ฐานเศรษฐกิจ"รวบรวมจุดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด -19 ด้วยวัคซีนโมเดอร์นา ฟรีทั่วไทย ประจำเดือนเมษายน 2565 โดยให้บริการฉีดวัคซีนเข็ม 1 ,เข็ม 2 ,เข็ม 3 ,เข็ม 4 และมีทั้งแบบวอล์ค อิน ไปฉีดได้เลยไม่ต้องจอง รวมไปถึงแบบลงทะเบียนล่วงหน้า ซึ่งจุดให้บริการทั้งหมดจะมีที่ไหนบ้างนั้น สามารถตรวจสอบพิกัดพร้อมทั้งเงื่อนไขในการเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด -19 ฟรีได้ที่นี่

 

ฉีดวัคซีนโมเดอร์นาฟรี แบบวอล์ค อิน ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า 


โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก

รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เปิดวอล์ค อิน ฉีดวัคซีนโมเดอร์นาฟรี เข็ม 2 เข็ม 3 เข็ม 4 โดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า สามารถมาฉีดได้เลย ในวันที่ 4-5 เมษายน 2565 เวลา 09.00-12.00น. ศูนย์แสดงสินค้า OTOP หนองน้ำมณีบรรพต (เกาะลอย) จำนวน 450 โดส/วัน (เริ่มแจกคิวประมาณ 08.00น. เป็นต้นไป )

 

รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เปิดวอล์ค อิน ฉีดวัคซีนโมเดอร์นาฟรี เข็ม 2 เข็ม 3 เข็ม 4

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

อบจ.นนทบุรี  เปิดให้คนไทยที่เป็นคนจังหวัดนนทบุรี (คนไทยที่มีทะเบียนบ้านหรือพักอาศัยในจ.นนทบุรี , คนไทยที่มีสถานที่ทำงานในจ.นนทบุรี) สามารถวอล์ค อิน Walk in ฉีดวัคซีนโมเดอร์นาฟรี เข็ม 3 และ เข็ม 4 (Booster) ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต เวลา 9.00-14.00 น. 

สำหรับรายละเอียดในการฉีดวัคซีนมีดังนี้

 • รอบฉีด วันที่ 5 เมษายน 2565  (4,000 คน)
 • รอบฉีด วันที่ 7 เมษายน 2565  (4,000 คน)

 

อบจ.นนทบุรี เปิดวอล์ค อิน ฉีดวัคซีนโมเดอร์นาฟรี

 

สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส จังหวัดสมุทรปราการ

สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส เปิดวอล์ค อิน ฉีดวัคซีนโควิด -19 เข็ม 1 เข็ม 2 เข็ม 3 เข็ม 4 ด้วยวัคซีนโมเดอร์นา ไฟเซอร์ แอสตร้าเซนเนก้า ในวันที่ 4 และ วันที่ 8 เมษายน 2565 วันละ 400 คิว เวลา 08.00-14.00 น. (เริ่มแจกบัตรคิว 07.00 น.) ทั้งนี้สามารถตรวจสอบรายละเอียดการเข้ารับวัคซีนเข็มต่างๆได้ดังภาพ

 

สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส เปิดวอล์ค อิน ฉีดวัคซีนโควิด -19


สิ่งที่ต้องเตรียมมา

 • บัตรประชาชน สำหรับต่างชาติใช้บัตรสีชมพูหรือพาสปอร์ต
 • ใบรับรองการฉีดวัคซีนหรือแสดงหมอพร้อม
 • ปากกาส่วนตัว
 • ใบรับรองการฉีดวัคซีนจะพิมพ์ให้เฉพาะผู้ที่นำใบประวัติการรับวัคซีนมาเท่านั้น
 • ผู้ที่แสดงประวัติในหมอพร้อม หลังจากฉีด 1 ชั่วโมงให้ดูข้อมูลที่อัพเดทในหมอพร้อม

สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนฉีดวัคซีนโควิด


องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

อบจ.เชียงใหม่ ร่วมกับสภากาชาดไทย และโรงพยาบาลนครพิงค์ เปิด Walk in ฉีดวัคซีน Moderna ฟรี สำหรับเข็ม 1,2,3 และ 4 ณ จุดบริการวัคซีน รพ.นครพิงค์ ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00 -14.00 น. และ จุดให้บริการวัคซีนโรบินสัน เซ็นทรัลพลาซ่าแอร์พอร์ต ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00 -14.00 น. 

 

อบจ.เชียงใหม่ เปิด Walk in ฉีดวัคซีน Moderna ฟรี

 

 

อีกหนึ่งจุดในจังหวัดเชียงใหม่ ที่เปิดทั้งแบบลงทะเบียนและวอล์ค อิน คือ ศูนย์ฉีดวัคซีนหอประชุม 80 พรรษา  อบจ.เชียงใหม่ โดยเปิดรับ walk in ฉีดวัคซีน Moderna ก่อนเทศกาลสงกรานต์ เข็ม 1 , 2 , 3 และ 4   ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย (สามารถเข้าไปฉีดได้เลยโดยไม่ต้องจอง )โดยในรอบ 2 ที่จะเปิดวอล์ค อิน คือวันที่ 6-7 เมษายน 2565 เวลา 09.00 -15.00 น. 

 

 

ศูนย์ฉีดวัคซีนหอประชุม 80 พรรษา  อบจ.เชียงใหม่ โดยเปิดรับ walk in ฉีดวัคซีน Moderna

 

ฉีดวัคซีนโมเดอร์นาฟรี แบบลงทะเบียนล่วงหน้า ผ่านการกรอกแบบฟอร์ม


สถานเสาวภา สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีนโควิด -19 “โมเดอร์นา”(ฟรี) เข็ม 1 เข็ม 2 เข็ม 3 เข็ม 4 ให้บริการฉีดขนาดเต็มโดส (100 ไมโครกรัม) โดยฉีดเข้ากล้ามเนื้อ สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็มจำนวน และเข้ารับการฉีดวัคซ๊นณ ตึกราชูทิศ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ 


โดยมีเงื่อนไขหลักเกณฑ์พร้อมทั้งช่องทางการลงทะเบียนดังต่อไปนี้
 

เข็ม 1 / เข็ม 2 / เข็ม 3 

 • สำหรับผู้ที่มีอายุ 30 ปี ขึ้นไป หรือ หญิงตั้งครรภ์ (อายุตั้งแต่ 18 ปี) ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป
   

เข็ม 1

 • ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ใดๆ มาก่อน จะได้รับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา จำนวน 2 เข็ม
 • เลือกฉีดวัคซีนเข็ม 1 ในวันที่ 7,8,11,12 เม.ย. 2565  ฉีดวัคซีนเข็ม 2 ในวันที่ 10 พ.ค. 2565

เข็ม 2

 • เคยได้รับวัคซีน ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม/เเอสตร้าเซนเนก้า/โมเดอร์นา เป็นเข็มที่ 1 ภายในวันที่ 5 มี.ค. 2565

เข็ม 3

 • เคยได้รับวัคซีน ซิโนแวค 2 เข็ม/ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม โดยฉีดเข็ม 2 ภายในวันที่ 5 มี.ค. 2565
 • เคยได้รับวัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า 2 เข็ม ภายในวันที่ 5 ม.ค. 2565
 • เคยได้รับวัคซีนสูตรไขว้ (เข็ม 1 ซิโนแวค และเข็ม 2 แอสตร้าเซนเนก้า) หรือ 
 • เคยได้รับวัคซีนสูตรไขว้ (เข็ม 1 แอสตร้าเซนเนก้า และเข็ม 2 โมเดอร์นา) ภายใน 5 ม.ค. 2565

เข็ม 4

 • สำหรับผู้ที่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป
 • เคยได้รับวัคซีน ซิโนแวค 2 เข็ม/ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม และเข็ม 3 แอสตร้าเซนเนก้า 
 • เคยได้รับวัคซีน ซิโนแวค 2 เข็ม/ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม และเข็ม 3 โมเดอร์นา หรือ
 • เคยได้รับวัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า 2 เข็ม และเข็ม 3 โมเดอร์นา หรือ
 • เคยได้รับวัคซีน เข็ม 1 ซิโนฟาร์ม/ซิโนแวค และเข็ม 2,3 แอสตร้าเซนเนก้า ภายใน 5 ธ.ค. 2564
 • เลือกฉีดวัคซีนเข็ม 2,3,4 ในวันที่ 7,8,11,12 เม.ย. 2565  
   

 

สำหรับช่องทางลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน “โมเดอร์นา”

 • เข็ม 1 ลงทะเบียนที่นี่ 
 • เลือกฉีดวัคซีนเข็ม 1 ในวันที่ 7,8,11,12 เม.ย. 2565  ฉีดวัคซีนเข็ม 2 ในวันที่ 10 พ.ค. 2565
   

 

 • เข็ม 2,3,4 ลงทะเบียนที่นี่ 
 • เลือกฉีดวัคซีนเข็ม 2, 3, 4 ในวันที่ 7, 8, 11, 12 เม.ย. 2565  

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีนโควิด -19 “โมเดอร์นา”(ฟรี) เข็ม 1 เข็ม 2 เข็ม 3 เข็ม 4


องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

อบจ.เชียงใหม่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโมเดอร์นาฟรี  MODERNA เดือนเมษายน 2565  ไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถลงทะเบียนทางออนไลน์ ผ่าน QR code หรือ Link ดังต่อไปนี้


1. สำหรับศูนย์ฉีดวัคซีนหอประชุม 80พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ วันละ 3,000 คน สามารถลงทะเบียน คลิกที่นี่


2. สำหรับประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ต่างอำเภอและอำเภอใกล้เคียงสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ในศูนย์บริการวัคซีนที่ท่านสะดวก ผ่าน QR code หรือ คลิกที่นี่  

 

เงื่อนไขผู้ที่มีสิทธิ์ในการลงทะเบียน


1. ประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป
2. ผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19
3. ผู้ที่ต้องการรับวัคซีนเข็ม 2 - 3 ตามคำแนะนำกระทรวงสาธารณสุข
4. ผู้ต้องการกระตุ้นเข็ม 4 หลังรับเข็ม 3 ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป
5. ผู้ติดโควิด -19 หลังรักษาหาย


ทั้งนี้สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ในวันถัดไป (คลิกที่นี่)   

 

อบจ.เชียงใหม่ เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโมเดอร์นาฟรี  MODERNA เดือนเมษายน 2565