เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโมเดอร์นาฟรี เข็ม 1,2,3,4 เช็คเงื่อนไขด่วน!

31 มี.ค. 2565 | 06:46 น.

เช็คด่วน!สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโมเดอร์นาฟรี เข็ม 1 เข็ม 2 เข็ม 3 เข็ม 4 ตรวจสอบช่องทางลงทะเบียน และเงื่อนไขหลักเกณฑ์ก่อนฉีดวัคซีนที่นี่

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีนโควิด -19 “โมเดอร์นา”(ฟรี) เข็ม 1 เข็ม 2 เข็ม 3 เข็ม 4 ให้บริการฉีดขนาดเต็มโดส (100 ไมโครกรัม) โดยฉีดเข้ากล้ามเนื้อ สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็มจำนวน โดยมีเงื่อนไขหลักเกณฑ์พร้อมทั้งช่องทางการลงทะเบียนดังต่อไปนี้
 

เข็ม 1 / เข็ม 2 / เข็ม 3 

 • สำหรับผู้ที่มีอายุ 30 ปี ขึ้นไป หรือ หญิงตั้งครรภ์ (อายุตั้งแต่ 18 ปี) ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป

 

เข็ม 1

 • ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ใดๆ มาก่อน จะได้รับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา  จำนวน 2 เข็ม
 • เลือกฉีดวัคซีนเข็ม 1 ในวันที่ 7,8,11,12 เม.ย. 2565  ฉีดวัคซีนเข็ม 2 ในวันที่ 10 พ.ค. 2565

เข็ม 2

 • เคยได้รับวัคซีน ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม/เเอสตร้าเซนเนก้า/โมเดอร์นา เป็นเข็มที่ 1 ภายในวันที่ 5 มี.ค. 2565

เข็ม 3

 • เคยได้รับวัคซีน ซิโนแวค 2 เข็ม/ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม โดยฉีดเข็ม 2 ภายในวันที่ 5 มี.ค. 2565
 • เคยได้รับวัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า 2 เข็ม ภายในวันที่ 5 ม.ค. 2565
 • เคยได้รับวัคซีนสูตรไขว้ (เข็ม 1 ซิโนแวค และเข็ม 2 แอสตร้าเซนเนก้า) หรือ 
 • เคยได้รับวัคซีนสูตรไขว้ (เข็ม 1 แอสตร้าเซนเนก้า และเข็ม 2 โมเดอร์นา) ภายใน 5 ม.ค. 2565

เข็ม 4

 • สำหรับผู้ที่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป
 • เคยได้รับวัคซีน ซิโนแวค 2 เข็ม/ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม และเข็ม 3 แอสตร้าเซนเนก้า 
 •  เคยได้รับวัคซีน ซิโนแวค 2 เข็ม/ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม และเข็ม 3 โมเดอร์นา หรือ
 •  เคยได้รับวัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า 2 เข็ม และเข็ม 3 โมเดอร์นา หรือ
 •  เคยได้รับวัคซีน เข็ม 1 ซิโนฟาร์ม/ซิโนแวค และเข็ม 2,3 แอสตร้าเซนเนก้า ภายใน 5 ธ.ค. 2564
 • เลือกฉีดวัคซีนเข็ม 2,3,4 ในวันที่ 7,8,11,12 เม.ย. 2565  

 

 

สำหรับช่องทางลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน “โมเดอร์นา”

 • เข็ม 1 ลงทะเบียนที่นี่ 
 • เลือกฉีดวัคซีนเข็ม 1 ในวันที่ 7,8,11,12 เม.ย. 2565  ฉีดวัคซีนเข็ม 2 ในวันที่ 10 พ.ค. 2565

 

 • เข็ม 2,3,4 ลงทะเบียนที่นี่ 
 • เลือกฉีดวัคซีนเข็ม 2, 3, 4 ในวันที่ 7, 8, 11, 12 เม.ย. 2565  

เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนวัคซีนโมเดอร์นาฟรี เข็ม 1,2,3,4

 

ข้อควรรู้

 • กรุณาเลือกวันและเวลารับวัคซีน กดยืนยันจะขึ้นว่า บันทึกข้อมูลสำเร็จ ให้ถ่ายภาพหน้าจอไว้เป็นหลักฐาน
 • กรุณานำ บัตรประชาชน สมุดฝากครรภ์ ปากกา มาด้วยในวันนัดหมาย
 • กรุณามาตรงตามวันและเวลาที่ได้นัดหมาย หากไม่มาตามวันและเวลาที่ลงทะเบียนไว้จะถือว่าสละสิทธิ์ 
 • สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีน ตึกราชูทิศ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ