รวมจุดฉีดวัคซีนเด็ก ไฟเซอร์ฝาส้ม ฟรี ทั่วประเทศ เช็คที่นี่

31 มี.ค. 2565 | 18:10 น.

รวมจุดฉีดวัคซีนเด็ก อายุ 5-11 ปี ไฟเซอร์ฝาส้ม ทั่วประเทศ ที่ไหนเปิด walk in -ลงทะเบียนจองคิวบ้าง อ่านรายละเอียดพร้อมเงื่อนไขเข้ารับวัคซีนได้ที่นี่

ฐานเศรษฐกิจ รวมจุดให้บริการฉีดวัคซีนโควิดสำหรับเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 5-11 ปีไว้ให้ที่นี่เพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครองที่ต้องการและกำลังมองหาหน่วยให้บริการหรือโรงพยาบาลเพื่อพาบุตรหลานเข้ารับการฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ ฝาส้ม กันได้ซึ่งแต่ละแห่งมีรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ดังนี้

 • โรงพยาบาลขอนแก่น
 • โรงพยาบาลเขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
 • โรงพยาบาลมหาสารคาม
 • โรงพยาบาลอ่างทอง
 • โรงพยาบาลนาดี จ.ปราจีนบุรี
 • อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชน กทม. (ไทย-ญี่ปุ่น) 
 • เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี
 • เซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี
 • หอประชุมที่ว่าการ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
 • โรงพยาบาลกระบี่
 • ศูนย์การค้าบลูพอร์ต ชั้น 3 จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

1.โรงพยาบาลขอนแก่น

เปิดวอล์คอินฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ไฟเซอร์ฝาส้ม สำหรับนักเรียนอายุ 5-12 ปี ที่นัดหมายสถานที่ฉีดเข็ม 2 ไว้ในวันที่ 4 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30-13.00 น. และที่นัดหมายใหม่ในวันที่ 5 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 8.30-13.00 น. ที่ศูนย์สร้างสุข วัดหนองแวง (พระอารามหลวง)

เอกสารที่ต้องเตรียม:

 • เอกสารเซ็นยินยอม จากผู้ปกครองพร้อมลงนาม
 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาสูติบัตรเพื่อใช้ในการลงทะเบียน

รพ.ขอนแก่นฉีดวัคซีนเด็ก ไฟเซอร์ฝาส้ม

 

2.โรงพยาบาลเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

เปิดให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ฝาส้ม สำหรับเด็กที่มีอายุ 5-11 ปี ในวันศุกที่ 1, 8 และ 29 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น.

รพ.เขาสวนกวาง เปิดตารางฉีดวัคซีนเด็กเดือนเมษายน 2565

 

3.โรงพยาบาลมหาสารคาม

ชวนผู้ปกครองพาบุตรหลานที่มีอายุ 5-11 ปี อาศัยอยู่ในเขตอำเภอเมืองมหาสารคาม ที่มีใบนัดฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฝาส้มของโรงพยาบาล มารับวัคซีนเข็ม 2 ได้ตามนัด หรือ รับวัคซีนไฟเซอร์ฝาส้มเข็ม 1 ได้กรณีที่ยังไม่ได้รับวัคซีน ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 8.30-15.00 น. ที่ชั้น 1 อาคารมูลนิธิ โรงพยาบาลมหาสารคาม (ข้างร้านสวัสดิการ) รับลงทะเบียนหน้างานเท่านั้น

รพ.มหาสารคาม บริการฉีดวัคซีนเด็ก

4.โรงพยาบาลอ่างทอง

เปิดวอล์คอินฉีดวัคซีนเด็ก สำหรับผู้ที่มีอายุ 5-11 ปี  เป็น วัคซีนไฟเซอร์ ฝาสีส้ม วันละ 300 คน ทุกวันอังคาร วันพุธ และวันศุกร์ เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 08.30-14.00 น. ณ อาคารอำนวยการหลังเก่าชั้น 1 สอบถาข้อมูลได้ที่หมายเลข 0 3561-5111 ต่อ 0

รพ.อ่างทองเปิด walk in ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เด็ก

 

5.โรงพยาบาลนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

เปิด walk in ฉีดวัคซีนเด็ก เป็น ไฟเซอร์ ฝาส้ม เข็ม 1 สำหรับผู้ที่มีอายุ 5 -11 ปี 11 เดือน 29 วัน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนาดี ตั้งแต่เวลา 08.00-14.00 น. ดังนี้

 • 1 เม.ย.65 เข็ม 1 สำหรับนักเรียน 400 คิว และ วอล์คอิน ทุกเข็ม 200 คิว
 •  8 เม.ย.65 รวมทุกกลุ่มอายุ ทุกเข็ม 550 คิว
 •  20 เม.ย.65 สำหรับนักเรียนฝาส้ม เฉพาะเข็ม 2 จำนวน 220 คิว และวอล์คอิน ทุกเข็ม 300 คิว
 •  21 เม.ย.65 นักเรียนฝาส้ม เฉพาะเข็ม 2 จำนวน 242 คิว และวอล์คอิน ทุกเข็ม จำนวน 300 คิว
 • 22 เม.ย.65 นักเรียนฝาส้ม เฉพาะเข็ม 2 จำนวน 248 คิว และวอล์คอิน ทุกเข็ม จำนวน 300 คิว
 •  29 เม.ย.65 นักเรียนฝาส้ม เฉพาะเข็ม 2 จำนวน 36 คิว และวอล์คอิน ทุกเข็ม จำนวน 500 คิว

รพ.นาดี ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ฝาส้ม สำหรับเด็กเข็ม 1

6.อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชน กทม. (ไทย-ญี่ปุ่น)

BMA เปิดฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ชนิดวัคซีนไฟเซอร์ (ฝาสีส้ม) สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี ทุกสัญชาติ (มีอายุครบ 5 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 12 ปีในวันที่ฉีดวัคซีน)

 • เป็นเด็กที่ศึกษานอกระบบโรงเรียนหรือ นักเรียนที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนจากจุดฉีดใดมาก่อน
 • ไม่มีโรคประจำตัว
 • ผู้ปกครองเป็นผู้พาเด็กมาในวันที่ฉีดวัคซีน

เปิดจองผ่านแอป Queq และรับวอล์คอิน เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค.-10 เม.ย.65 ตั้งแต่เวลา 8.00-16.00 น.

สิ่งที่ต้องเตรียมมา

 • บัตรประจำตัวประชาชนหรือสูติบัตร (ตัวจริงหรือสำเนา) บัตรอื่น ๆ ที่ใช้ยืนยันตัวตน เช่น พาสปอร์ต
 • ปากกาส่วนตัว

BEM บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี

 

7.เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี

ชวนฉีดวัคซีนเด็ก ไฟเซอร์ ฝาส้ม เข็ม1 สำหรับเด็กเล็กที่มีอายุ 5-11 ปี ไม่จำกัดพื้นที่อยู่อาศัย ให้บริการวอล์คอิน ในวันที่ 4, 5 เม.ย.65 วันละ 800 คน หรือลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ในวันที่  19 และ 26 เมษายน 2565 โดยสแกน QR Code ยืนยันเข้ารับบริการได้ตามภาพด้านล่าง

8.เซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี

ชวนฉีดวัคซีนเด็ก ไฟเซอร์ ฝาส้ม เข็ม1 สำหรับเด็กเล็กที่มีอายุ 5-11 ปี ไม่จำกัดพื้นที่อยู่อาศัย ให้บริการวอล์คอิน ในวันที่ 7,8  เม.ย.65 วันละ 800 คน หรือลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ในวันที่  22 และ 29 เมษายน 2565 โดยสแกน QR Code ยืนยันเข้ารับบริการได้ตามภาพด้านล่าง

นนท์ ให้บริการฉีดวัคซีนเด็กอายุ 5-11 ปีฟรี ไม่จำกัดพื้นที่

 

9. หอประชุมที่ว่าการ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

เปิดให้บริการฉีดวัคซีนเด็ก สำหรับผู้ที่มีอายุ 5-11 ปี เป็นวัคซีนไฟเซอร์ฝาส้ม ในวันที่ 4 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30-14.00 น. สำหรับนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนในเขตอำเภอหนองเสือ พักอาศัยในพื้นที่อำเภอหนองเสือ

เอกสารที่ต้องเตรียมมารับบริการ : 

 • บัตรประชาชน/ใบเกิดเด็ก พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
 • หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • บัตรประชาชนผู้ปกครอง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

ฉีดวัคซีนเด็กฝาสีส้มสำหรับเด็ก 5-11 ปี จ.ปทุมธานี

 

10.โรงพยาบาลกระบี่

เปิด walk in ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ สำหรับเด็กที่มีอายุ 5-11 ปี เข็มที่ 1 ในกลุ่มเด็กที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ในวันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 11.00-13.00 น. ณ จุดฉีดวัคซีน รพ.กระบี่ (เข้าทางซอยมหาราช 32) โปรดเตรียมหลักฐานยืนยันโรคประจำตัว เช่น ใบนัด ยา หรืออื่นๆ มาแสดง กรุณานำปากกาติดตัวมาด้วย

รพ.กระบี่ เปิดวอล์คอินฉีดวัคซีนเด็ก เป็น ไฟเซอร์ฝาส้ม

 

11.ศูนย์การค้าบลูพอร์ต ชั้น 3 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โรงพยาบาลหัวหิน เปิดให้ลงทะเบียนและบริการวอล์คอินฉีดวัคซีนเด็ก อายุ 5-11 ปีตามแนวทางการให้วัคซีนโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น.  

รพ.หัวหินให้บริการฉีดวัคซีนเด็กฟรี