วัคซีนโมเดอร์นา เปิดลงทะเบียนจองเข็ม 1-3 ฟรี คลิกที่นี่

31 มี.ค. 2565 | 07:30 น.

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน โมเดอร์นา ฟรี เข็ม 1-3 โดยฉีดเข้ากล้ามเนื้อ อ่านเงื่อนไขพร้อมรายละเอียดได้ที่นี่

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ประกาศเปิดลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน โมเดอร์นา (ฟรี) ให้บริการฉีดขนาดเต็มโดส (100 ไมโครกรัม) โดยฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ตามเงื่อนไขดังนี้

เข็ม 1 / เข็ม 2 / เข็ม 3

 • สำหรับผู้ที่มีอายุ 30 ปี ขึ้นไป หรือ หญิงตั้งครรภ์ (อายุตั้งแต่ 18 ปี) ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป

เข็ม 1

 • ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ใดๆ มาก่อน จะได้รับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา จำนวน 2 เข็ม
 • เลือกฉีดวัคซีนเข็ม 1 ในวันที่ 7, 8, 11, 12 เม.ย.2565 ฉีดวัคซีนเข็ม 2 ในวันที่ 10 พ.ค. 2565

เข็ม 2

 • เคยได้รับวัคซีน ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม/เเอสตร้าเซนเนก้า/โมเดอร์นา เป็นเข็มที่ 1 ภายในวันที่ 5 มี.ค. 2565

เข็ม 3

 • เคยได้รับวัคซีน ซิโนแวค 2 เข็ม/ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม โดยฉีดเข็ม 2 ภายในวันที่ 5 มี.ค. 2565
 • เคยได้รับวัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า 2 เข็ม ภายในวันที่ 5 ม.ค. 2565
 • เคยได้รับวัคซีนสูตรไขว้ (เข็ม 1 ซิโนแวค และเข็ม 2 แอสตร้าเซนเนก้า) หรือ
 • เคยได้รับวัคซีนสูตรไขว้ (เข็ม 1 แอสตร้าเซนเนก้า และเข็ม 2 โมเดอร์นา) ภายใน 5 ม.ค. 2565

เข็ม 4 สำหรับผู้ที่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป

 • เคยได้รับวัคซีน ซิโนแวค 2 เข็ม/ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม และเข็ม 3 แอสตร้าเซนเนก้า หรือ
 • เคยได้รับวัคซีน ซิโนแวค 2 เข็ม/ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม และเข็ม 3 โมเดอร์นา หรือ
 • เคยได้รับวัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า 2 เข็ม และเข็ม 3 โมเดอร์นา หรือ
 • เคยได้รับวัคซีน เข็ม 1 ซิโนฟาร์ม/ซิโนแวค และเข็ม 2,3 แอสตร้าเซนเนก้า ภายใน 5 ธ.ค. 2564

เลือกฉีดวัคซีนเข็ม 2,3,4 ในวันที่ 7, 8, 11,12 เม.ย. 2565

เปิดลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน โมเดอร์นา วันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็มจำนวน

เข็ม 1

 • สามารถลงทะเบียนได้คลิกที่นี่ โดยเลือกฉีดวัคซีนเข็ม 1 ได้ในวันที่ 7, 8,11,12 เม.ย. 2565 และฉีดวัคซีนเข็ม 2 ในวันที่ 10 พ.ค. 2565

เข็ม 2, 3 และ 4

 • ลงทะเบียนทาง ที่นี่ โดยเลือกฉีดวัคซีนเข็ม 2,3,4 ในวันที่ 7,8,11,12 เม.ย. 2565

ทั้งนี้ กรุณาเลือกวันและเวลารับวัคซีน กดยืนยันจะขึ้นว่า บันทึกข้อมูลสำเร็จ ให้ถ่ายภาพหน้าจอไว้เป็นหลักฐาน พร้อมนำ บัตรประชาชน สมุดฝากครรภ์ ปากกา มาด้วยในวันนัดหมาย ละกรุณามาตรงตามวันและเวลาที่ได้นัดหมาย หากไม่มาตามวันและเวลาที่ลงทะเบียนไว้จะถือว่า สละสิทธิ์

สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีน : ตึกราชูทิศ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ